Equilis Te (tetanus toxoid) – Etichetare - QI05AB03

Updated on site: 09-Feb-2018

Denumirea medicamentului: Equilis Te
ATC: QI05AB03
Substanţă: tetanus toxoid
Producător: Intervet International BV

Conţinutul articolelor

INFORMAŢII CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE AMBALAJUL SECUNDAR

Cutii de carton cu 10 flacoane de sticlă.

Cutii de carton cu 10 seringi preumplute prevăzute cu ace.

1.DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Equilis Te.

2.DECLARAREA SUBSTANŢELOR ACTIVE ŞI A ALTOR SUBSTANŢE

Anatoxina tetanica 40 Lf./ml.

3.FORMA FARMACEUTICĂ

Suspensie injectabilă

4.DIMENSIUNEA AMBALAJULUI

10 x 1 doză.

5.SPECII ŢINTĂ

Cai.

6.INDICAŢIE (INDICAŢII)

7.MOD ŞI CALE DE ADMINISTRARE

Administrare intramusculară.

8.TIMP DE AŞTEPTARE

Timp de așteptare: Zero zile

9.ATENŢIONARE (ATENŢIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE),DUPĂ CAZ

Citiţi prospectul înainte de utilizare.

10.DATA EXPIRĂRII

EXP {lună/an}

11.CONDIŢII SPECIALE DE DEPOZITARE

A se păstra frigider. A se feri de lumină. Nu se congelează.

12.PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ

Citiţi prospectul înainte de utilizare.

13.MENŢIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR ” ŞI CONDIŢII SAU RESTRICŢIONĂRI PRIVIND FURNIZAREA ŞI UTILIZAREA

Numai pentru uz veterinar - se eliberează numai pe bază prescripție veterinară

14.MENŢIUNEA „A NU SE LĂSA LA VEDEREA SI ÎNDEMÂNA COPIILOR”

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

15.NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE ŞI DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE FABRICATIE RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA LOTURILOR IN EEA, DACĂ DIFERĂ

Intervet International B.V.

NL-5831 AN Boxmeer

16.NUMĂRUL (NUMERELE) DE INREGISTRARE IN REGISTRUL COMUNITAR AL

PRODUSELOR MEDICINALE

EU/2/05/055/001

EU/2/05/055/002

17.NUMĂRUL DE FABRICAŢIE AL SERIEI DE PRODUS

Lot {număr}

INFORMAŢII MINIME CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE UNITĂŢILE MICI DE AMBALAJ

PRIMAR

Flacoane de 1 ml și seringi preumplute de 1 ml

1.DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Equilis Te [o pictogramă clara de cal]

2.CONŢINUT PE UNITATE DE GREUTATE, VOLUM SAU NUMĂR DE DOZE

1 doză.

3.CALE DE ADMINISTRARE

i.m.

4.TIMP DE AŞTEPTARE

Timp de aşteptare : Zero zile

5.NUMĂRUL SERIEI

Lot {număr}

6.DATA EXPIRĂRII

EXP {lună/an}

7.MENŢIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR ”

Numai pentru uz veterinar

Comentarii