Romanian
Selectaţi limba site-ului

Gripovac 3 (inactivated influenza-A virus / swine) – Condiţii sau restricţii privind furnizarea şi utilizarea - QI09AA03

Updated on site: 09-Feb-2018

Denumirea medicamentului: Gripovac 3
ATC: QI09AA03
Substanţă: inactivated influenza-A virus / swine
Producător: Merial S.A.S.; 

A. PRODUCĂTORUL SUBSTANŢEI BIOLOGIC ACTIVE ŞI PRODUCĂTORUL RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS

Numele şi adresa producătorului (producătorilor) substanţei (substanţelor) biologic active

IDT Biologika GmbH

Am Pharmapark

06861 Dessau-Rosslau

Germania

Numele şi adresa producătorului (producătorilor) responsabil (responsabili) pentru eliberarea seriilor de produs

IDT Biologika GmbH

Am Pharmapark

06861 Dessau-Rosslau

Germania

B. CONDIŢII SAU RESTRICŢII ALE AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE PRIVIND ELIBERAREA ȘI UTILIZAREA

Produs medicinal veterinar supus eliberării cu rețeta veterinară.

C.DECLARAŢIE REFERITOARE LA LIMITELE MAXIME DE REZIDUURI

Substanța activă fiind un principiu de origine biologică destinată pentru a determina o stare de imunitate activă nu este în domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 470/2009.

Excipienții (inclusiv adjuvanții) enumerați în secțiunea 6.1 din SPC sunt fie substanțe permise pentru care tabelul 1 al anexei la Regulamentul Comisiei (UE) nr. 37/2010 indică faptul că nu sunt necesare LMR sau considerate a nu intra în sfera de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 470/2009 atunci când sunt utilizați ca în acest produs medicinal veterinar.

Comentarii