Leucogen (purified p45 FeLV-envelope antigen) – Etichetare - QI06AA01

Updated on site: 09-Feb-2018

Denumirea medicamentului: Leucogen
ATC: QI06AA01
Substanţă: purified p45 FeLV-envelope antigen
Producător: Virbac S.A.

INFORMAŢII CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE AMBALAJUL SECUNDAR

Cutie cu 10 sau 50 de flacoane

1.DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Leucogen suspensie injectabilă

2.DECLARAREA SUBSTANŢELOR ACTIVE ŞI A ALTOR SUBSTANŢE

Cantitatea minimă de antigen de suprafață p-45 FeLV purificat:102 µg/ml.

3.FORMA FARMACEUTICĂ

Suspensie injectabilă

4.DIMENSIUNEA AMBALAJULUI

10 x 1 ml

50 x 1 ml

5.SPECII ŢINTĂ

Pentru pisici

6.INDICAŢIE (INDICAŢII)

7.MOD ŞI CALE DE ADMINISTRARE

Administrare subcutanată.

8.TIMP DE AŞTEPTARE

9.ATENŢIONARE (ATENŢIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE), DUPĂ CAZ

Citiţi prospectul înainte de utilizare.

10.DATA EXPIRĂRII

EXP {lună/an}

După deschidere, folositi imediat.

11.CONDIŢII SPECIALE DE DEPOZITARE

A se păstra şi transporta în condiţii de refrigerare.

A nu se congela.

A se proteja de lumină.

12.PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSELOR NEUTILIZATE

SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ

Eliminare: Citiţi prospectul înainte de utilizare

13.MENŢIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR” ŞI CONDIŢII SAU RESTRICŢII

PRIVIND ELIBERAREA ŞI UTILIZARE, după caz

Numai pentru uz veterinar. Se eliberează numai pe bază de reţetă veterinară.

14.MENŢIUNEA „A NU SE LĂSA LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR”

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

15.NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE

Virbac,

1ère avenue – 2065 m – L.I.D.,

06516 Carros Cedex

Franţa

16.NUMĂRUL (NUMERELE) AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE

EU/2/29/096/001

EU/2/09/096/002

17.NUMĂRUL DE FABRICAŢIE AL SERIEI DE PRODUS

Lot {număr}

INFORMAŢII MINIME CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE UNITĂŢILE MICI DE AMBALAJ

PRIMAR

Etichetă flacon

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Leucogen

suspensie injectabilă pentru pisici

2.CANTITATEA DE SUBSTANŢĂ (SUBSTANŢE) ACTIVĂ (ACTIVE)

102 µg FeLV

3.CONŢINUT PE UNITATE DE GREUTATE, VOLUM SAU NUMĂR DE DOZE

1ml

4.CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE

SC

5.TIMP DE AŞTEPTARE

6.NUMĂRUL SERIEI

Lot {număr}

7.DATA EXPIRĂRII

EXP {lună/an}

8.MENŢIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR”

Numai pentru uz veterinar.

Comentarii