Romanian
Selectaţi limba site-ului

MS-H Vaccine (Mycoplasma synoviae strain MS-H) – Prospectul - QI01AE03

Updated on site: 09-Feb-2018

Denumirea medicamentului: MS-H Vaccine
ATC: QI01AE03
Substanţă: Mycoplasma synoviae strain MS-H
Producător: Pharmsure Ltd

PROSPECT PENTRU:

Vaccin MS-H picături oftalmice, suspensie

1. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE ŞI A DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE FABRICARE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS, DACĂ SUNT DIFERITE

Deţinătorul autorizaţiei de comercializare:

Pharmsure International Ltd

Unit 28, Moorlands Trading Estate,

Moor Lane, Metheringham

Lincolnshire, LN4 3HX

Regatul Unit

Producător responsabil pentru eliberarea seriei:

Pharmsure International Ltd

Unit 9, Moorlands Trading Estate

Moor Lane, Metheringham

Lincolnshire, LN4 3HX

Regatul Unit

2.DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Vaccin MS-H picături oftalmice, suspensie

3.DECLARAREA SUBSTANŢEI ACTIVE ŞI A ALTOR INGREDIENTE

Picături oftalmice, suspensie

Suspensie translucidă de culoare roşie-portocalie până la galben deschis.

O doză (30 µl) conţine:

Substanţă activă:

Tulpină de Mycoplasma synoviae MS-H vie atenuată termosensibilă, cel puţin 105,7 CCU* *Unităţi de modificare a culorii

Alte ingrediente:

Mediu Frey modificat conţinând fenol roșu și ser porcin

4.INDICAŢIE (INDICAŢII)

Pentru imunizarea activă a viitorilor pui broileri reproducători, a viitoarelor găini ouătoare şi reproducătoare şi a viitoarelor găini ouătoare începând de la vârsta de 5 săptămâni, pentru reducerea leziunilor sacilor alveolari şi reducerea numărului de ouă cu formare anormală a cojii cauzată de

Mycoplasma synoviae.

Instalarea imunităţii: 4 săptămâni de la vaccinare.

S-a demonstrat că durata imunităţii în vederea reducerii leziunilor sacilor alveolari este de 40 săptămâni post-vaccinare.

Durata imunităţii în vederea reducerii numărului de ouă cu formare anormală a cojii nu a fost încă demonstrată.

5.CONTRAINDICAŢII

Nu există.

6.REACŢII ADVERSE

Nu există.

Dacă observaţi reacţii grave sau alte efecte care nu sunt menţionate în acest prospect, vă rugăm informaţi medicul veterinar.

7.SPECII ŢINTĂ

Pui de găină.

8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE ADMINISTRARE

Utilizare oculară.

Puii trebuie vaccinaţi o singură dată prin aplicarea unei singure picături oftalmice (30 µl) începând de la vârsta de 5 săptămâni şi cu cel puţin 5 săptămâni înainte de începerea perioadei de ouat.

9.RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Pui de găină începând de la vârsta de 5 săptămâni

Trebuie să se administreze o doză de 30 l prin picurare în ochi.

Decongelaţi rapid flaconul nedeschise la o temperatură cuprinsă între 33 şi 35°C în decursul unei perioade de 10 minute într-o baie de apă termostatică. Nu decongelaţi la temperaturi mai înalte sau în intervale mai mari de timp. Utilizaţi la temperatura camerei (22-27°C) în decurs de 2 ore de la decongelare. Omogenizaţi conţinutul flaconului agitându-l uşor în timpul decongelării. Răsturnaţi flaconul de mai multe ori după decongelare pentru a asigura resuspendarea conţinutului.

Îndepărtaţi sigiliul de aluminiu şi dopul de cauciuc înainte de a utiliza un vârf de pipetă de plastic sau alt dispozitiv de administrare. Utilizaţi o pipetă gradată sau un dispozitiv gradat pentru a distribui o picătură de 30 µl de vaccin. Evitaţi introducerea de contaminanţi.

Ţineţi pasărea cu capul înclinat într-o parte. Răsturnaţi flaconul picurător sau pregătiţi dispozitivul permiţând formarea unei singure picături la vârf care să cadă liber în ochiul deschis, inundându-l uşor. Picătura (înainte de eliberare) şi vârful NU trebuie să atingă suprafaţa ochiului.

Aşteptaţi ca pasărea să clipească înainte de a-i da drumul.

10.TIMP DE AŞTEPTARE

Zero zile.

11.PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la vederea si îndemâna copiilor..

Vaccinul MS-H trebuie întotdeauna protejat de lumina directă. A se păstra la congelator la temperaturi sub -70°C timp de maxim 4 ani. După scoaterea din congelator, este permisă depozitarea suplimentară pe termen scurt la sau sub temperatura de -18°C timp de cel mult 4 săptămâni. Vaccinul nu trebuie depozitat iar la temperatura de -70°C după depozitarea la sau sub temperatura de -18°C. După decongelare, se va utiliza în decurs de 2 ore.

Anu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă.

12. ATENŢIONARE (ATENŢIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE) Precauţii speciale pentru utilizare la animale

Nu se utilizează la păsări în perioada de ouat și în interval de 5 săptămâni înainte de începerea perioadei de ouat. Vaccinaţi toate păsările dintr-un efectiv în acelaşi timp.

Nu se utilizează antibiotice cu activitate anti-Mycoplasma cu 2 săptămâni înainte sau la 4 săptămâni după vaccinare. Astfel de antibiotice includ, de exemplu, tetraciclina, tiamulina, tilozina, chinolonele, lincospectinul, gentamicina sau antibioticele macrolidice.

În cazul în care trebuie să se utilizeze antibiotice, trebuie acordată întâietate celor fără activitate anti- Mycoplasma, cum ar fi penicilina, amoxicilina sau neomicina. Acestea nu trebuie administrate în decurs de 2 săptămâni de la vaccinare.

Trebuie vaccinate doar efectivele de păsări fără anticorpi împotriva MS (M. synoviae). Vaccinarea trebuie efectuată la păsări fără MS cu cel puţin 4 săptămâni înainte de expunerea anticipată la tulpini virulente de MS.

Puicuţele trebuie testate mai întâi pentru depistarea infecţiei cu M. synoviae. Testarea prezenţei M. synoviae în cadrul efectivului se realizează, în mod normal, prin intermediul testului seric rapid de aglutinare (RSAT), probele de sânge fiind analizate în decurs de 24 de ore de la recoltare.

Tulpina vaccinală se poate transmite de la păsările vaccinate la cele nevaccinate, inclusiv la specii sălbatice. Acest lucru se poate întâmpla pe întreaga durată de viaţă a păsării vaccinate. Trebuie luate măsuri speciale pentru evitarea transmiterii tulpinii vaccinale la alte specii de păsări. .

Deosebirea dintre tulpinile de teren şi tulpina vaccinală de M. synoviae poate fi realizată prin intermediul clasificării Hammond sau al testului de lichefiere de înaltă rezoluţie (HRM) de către un laborator.

Infecţia cu M. synoviae induce un răspuns pozitiv trecător prin anticorpi la Mycoplasma gallisepticum. Deşi nu sunt disponibile date pe acest subiect, este probabil ca vaccinarea cu acest produs să inducă, de asemenea, un răspuns pozitiv prin anticorpi la Mycoplasma gallisepticum şi, prin urmare, poate interfera cu monitorizarea serologică a Mycoplasma gallisepticum. Dacă este necesar, o diferenţiere suplimentară a celor 2 specii de Mycoplasma se poate efectua prin utilizarea tehnicii PCR într-un laborator. Probele care pot fi utilizate pentru PCR includ exudate prelevate din focare patologice precum traheea, despicătura palatină, sacii alveolari sau articulaţiile.

Tulpina vaccinală poate fi detectată în căile respiratorii ale puilor de găină până la 55 de săptămâni de la vaccinare.

Nu există informaţii disponibile referitoare la siguranţa şi eficacitatea acestui vaccin când este utilizat cu alt produs medicinal veterinar. Decizia utilizării acestui vaccin înainte sau după orice alt produs medicinal veterinar va fi stabilită de la caz la caz.

A nu se amesteca cu niciun alt produs medicinal veterinar.

Precauţii speciale pentru persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale

Pentru a evita leziunile cutanate şi oculare care se pot produce prin manipularea flaconului congelat, trebuie purtate echipament de protecţie personal constând din mănuşi şi ochelari de protecţie. .

Dacă stropi de vaccin pătrund accidental în ochii operatorului, ochii şi faţa trebuie spălate cu apă din abundenţă pentru a evita orice potenţială reacţie cu constituenţii mediului de cultură.

13. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ

Solicitaţi medicului veterinar informaţii referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecţia mediului.

14.DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL

Informaţii detaliate referitoare la acest produs sunt disponibile pe site-ul Agenţiei Europene pentru Medicamente (http://www.ema.europa.eu/).

15.ALTE INFORMAŢII

Flacon din plastic LDPE de 30 ml (1000 doze) cu dop de cauciuc butilic şi sigilat cu un capac de aluminiu.

Numărul deţinătorului autorizaţiei de comercializare: EU/2/11/126/001

Se eliberează numai pe bază de reţetă veterinară.

Comentarii