Masivet (masitinib mesylate) – Etichetare - QL01XE90

Updated on site: 09-Feb-2018

Denumirea medicamentului: Masivet
ATC: QL01XE90
Substanţă: masitinib mesylate
Producător: AB Science S.A.

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

Cutie de carton

1.DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

MASIVET 50 mg comprimate filmate pentru câini

Masitinib

2.DECLARAREA SUBSTANŢELOR ACTIVE ŞI A ALTOR SUBSTANŢE

Masitinib 50 mg

3.FORMA FARMACEUTICĂ

Comprimat filmat

4.DIMENSIUNEA AMBALAJULUI

30 de comprimate

5.SPECII ŢINTĂ

Câini

6.INDICAŢIE (INDICAŢII)

7.MODUL ŞI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE

Citiţi prospectul înainte de utilizare.

8.TIMP DE AŞTEPTARE

Nu este cazul.

9.ATENŢIONARE (ATENŢIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE), DUPĂ CAZ

A se citi prospectul înainte de utilizare.

10.DATA EXPIRĂRII

EXP {lună/an}

11.CONDIŢII SPECIALE DE DEPOZITARE

A se ţine flaconul bine închis.

12. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ

Eliminarea: a se citi prospectul.

13. MENŢIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR” ŞI CONDIŢII SAU RESTRICŢII PRIVIND ELIBERAREA ŞI UTILIZAREA, după caz

Numai pentru uz veterinar - se eliberează numai pe bază de reţetă veterinară.

14.MENŢIUNEA „A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNA COPIILOR”

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

15. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

AB Science

3 avenue George V FR-75008

Paris

Franţa

16.NUMĂRUL(NUMERELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/2/08/087/001

EU/2/08/087/003

17.NUMĂRUL DE FABRICAŢIE AL SERIEI DE PRODUS

Lot {număr}

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE UNITĂŢILE MICI DE

AMBALAJ PRIMAR

Eticheta flaconului

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

MASIVET 50 mg comprimate filmate pentru câini

Masitinib

2.CANTITATEA DE SUBSTANŢĂ (SUBSTANŢE) ACTIVĂ (ACTIVE)

Masitinib 50 mg

3.CONŢINUT

30 de comprimate

4.CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

5.TIMP DE AŞTEPTARE

Nu este cazul.

6.NUMARUL SERIEI DE FABRICAŢIE

Lot {număr}

7.DATA EXPIRĂRII

EXP {lună/an}

8.MENŢIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR”

Numai pentru uz veterinar.

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

Cutie de carton

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

MASIVET 150 mg comprimate filmate de pentru câini

Masitinib

2. DECLARAREA SUBSTANŢELOR ACTIVE ŞI A ALTOR SUBSTANŢE

Masitinib 150 mg

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Comprimat filmat

4. DIMENSIUNEA AMBALAJULUI

30 de comprimate

5. SPECII ŢINTĂ

Câini

6. INDICAŢIE (INDICAŢII)

7. MODUL ŞI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE

Citiţi prospectul înainte de utilizare.

8. TIMP DE AŞTEPTARE

Nu este cazul.

9. ATENŢIONARE (ATENŢIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE), DUPĂ CAZ

A se citi prospectul înainte de utilizare.

10. DATA EXPIRĂRII

EXP {lună/an}

11. CONDIŢII SPECIALE DE DEPOZITARE

A se ţine flaconul bine închis.

12. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ

Eliminarea: a se citi prospectul.

13. MENŢIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR” ŞI CONDIŢII SAU RESTRICŢII PRIVIND ELIBERAREA ŞI UTILIZAREA, după caz

Numai pentru uz veterinar - se eliberează numai pe bază de reţetă veterinară.

14. MENŢIUNEA „A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNA COPIILOR”

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

15. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

AB Science

3 avenue George V FR-75008

Paris

Franţa

16. NUMĂRUL(NUMERELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/2/08/087/002

17. NUMĂRUL DE FABRICAŢIE AL SERIEI DE PRODUS

Lot {număr}

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE UNITĂŢILE MICI DE

AMBALAJ PRIMAR

Eticheta flaconului

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

MASIVET 150 mg comprimate filmate de pentru câini

Masitinib

2. CANTITATEA DE SUBSTANŢĂ (SUBSTANŢE) ACTIVĂ (ACTIVE)

Masitinib 150 mg

3. CONŢINUT

30 de comprimate

4. CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

5. TIMP DE AŞTEPTARE

Nu este cazul.

6.DATA EXPIRĂRII

EXP {lună/an}

7.NUMARUL SERIEI DE FABRICATIE

Lot {number}

8. MENŢIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR”

Numai pentru uz veterinar.

Comentarii