Neocolipor (E. coli adhesin F4 (F4ab, F4ac, F4ad),...) - QI09AB02

Updated on site: 09-Feb-2018

Denumirea medicamentului: Neocolipor
ATC: QI09AB02
Substanţă: E. coli adhesin F4 (F4ab, F4ac, F4ad), F5, F6 and F41
Producător: Merial

NEOCOLIPOR

Rezumat EPAR destinat publicului

Prezentul document este un rezumat al Raportului european public de evaluare. Scopul documentului este de a explica modul în care evaluarea efectuată de către Comitetul pentru produse medicamentoase de uz veterinar (CVMP), în baza documentaţiei furnizate, a condus la recomandările privind condiţiile de utilizare.

Prezentul document nu poate înlocui o discuţie directă cu medicul veterinar. Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare cu privire la starea de sănătate sau tratamentul animalului dumneavoastră, adresaţi-vă medicului veterinar. Dacă doriţi informaţii suplimentare pe baza recomandărilor CVMP, citiţi Dezbaterea ştiinţifică (care face parte, de asemenea, din EPAR).

Ce este Neocolipor?

Neocolipor este un vaccin inactivat conceput pentru a fi utilizat în reducerea enterotoxicozei neonatale (o infecţie bacteriană cauzată de tulpinele de E.coli) la purceii de lapte foarte tineri.

Pentru ce se utilizează Neocolipor?

Neocolipor se administrează la scroafe – atât scrofiţe, cât şi scroafe – în vederea imunizării puilor lor împotriva enterotoxicozei neonatale. Scroafele sunt animale care au avut mai puţin de două fătări. Vaccinul se administrează prin injecţie intramusculară.

Cum acţionează Neocolipor?

Neocolipor conţine tulpine inactivate de E. coli care exprimă adezinele F4ab (K88ab), F4ac (K88ac), F4ad (|K88 ad) F5 (K99) F6 (987P) şi F41.

Vaccinarea animalului-mamă (scrofiţe şi scroafe) permite puilor să dobândească, în timpul primelor zile de viaţă, o imunitate pasivă împotriva enterotoxicozei neonatale cauzate de tulpinele de E. coli care poartă adezinele F4, F5, F6 şi F41.

Vaccinul este destinat pentru a fi utilizat cu 5-7 săptămâni înainte de naşterea puilor (fătare), efectuându-se o a doua vaccinare cu 2 săptămâni înainte de fătare. Cu 2 săptămâni înainte de fiecare fătare ulterioară, se administrează o vaccinare de rapel.

Cum a fost studiat Neocolipor?

Au fost efectuate o serie de teste atât în laborator, cât şi pe teren pentru a se evalua eficacitatea produsului.

De asemenea, s-au prezentat date privind siguranţa pentru utilizarea recomandată a produsului atât în condiţii de laborator, cât şi pe teren. Siguranţa produsului a fost demonstrată în mod satisfăcător.

Ce beneficii a prezentat Neocolipor în timpul studiilor?

Rezultatele prezentate au arătat diferenţe statistice între animalele vaccinate şi cele nevaccinate, demonstrând astfel eficacitatea vaccinului. Revaccinarea s-a dovedit a fi eficace la intervalele recomandate.

Care sunt efectele secundare ale Neocolipor?

Vaccinarea poate provoca o creştere uşoară a temperaturii corporale a animalului (mai puţin de 1,5°C într-o perioadă maximă de 24 de ore).

Care sunt măsurile de precauţie pentru persoana care administrează medicamentul sau intră în contact cu animalul?

În cazul autoinjectării accidentale, adresaţi-vă imediat medicului arătând prospectul sau eticheta.

Care este perioada de timp care trebuie să treacă până la sacrificarea animalului şi utilizarea cărnii acestuia pentru consum uman (perioada de aşteptare)?

Zero zile (în doza recomandată, vaccinul nu are nici o componentă care ar putea prezenta un risc pentru consumatorii de animale vaccinate).

De ce a fost aprobat Neocolipor?

Comitetul pentru produse medicamentoase de uz veterinar (CVMP) a considerat că, în conformitate cu cerinţele Uniunii Europene, s-a demonstrat că Neocolipor este eficace în reducerea enterotoxicozei neonatale la puii de lapte.

Alte informaţii despre Neocolipor:

Comisia Europeană a acordat Mérial o autorizaţie de introducere pe piaţă pentru Neocolipor, valabilă pe întreg teritoriul Uniunii Europene, la 9 august 2002. Autorizaţia de introducere pe piaţă a fost reînnoită ulterior. Informaţiile privind eliberarea pe bază de reţetă a acestui produs pot fi găsite pe etichetă/ambalajul exterior.

Prezentul rezumat a fost actualizat ultima dată în august 2008.

Comentarii