Parvoduk (live attenuated Muscovy duck parvovirus) – Etichetare - QI01BD03

Updated on site: 09-Feb-2018

Denumirea medicamentului: Parvoduk
ATC: QI01BD03
Substanţă: live attenuated Muscovy duck parvovirus
Producător: Merial

INFORMAŢII CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE AMBALAJUL SECUNDAR

Cutie cu suspensie

1.DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Parvoduk suspensie injectabilă pentru raţe moscate.

2.DECLARAREA SUBSTANŢELOR ACTIVE ŞI A ALTOR SUBSTANŢE

O doză reconstituită de 0,2 ml conţine:

 

Parvovirus viu atenuat specific raţelor moscate, tulpina GM 199 ...........................

2,6–4,8 log10 DICC50

3.FORMA FARMACEUTICĂ

Suspensie pentru injecţie

4.DIMENSIUNEA AMBALAJULUI

10 x 500 doze

2500 doze

5.SPECII ŢINTĂ

Raţe moscate.

6.INDICAŢIE (INDICAŢII)

7.MOD ŞI CALE DE ADMINISTRARE

Citiţi prospectul înainte de utilizare.

8.TIMP DE AŞTEPTARE

Timp de aşteptare: zero zile

9.ATENŢIONARE (ATENŢIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE), DUPĂ CAZ

Citiţi prospectul înainte de utilizare.

10.DATA EXPIRĂRII

EXP

După reconstituire se utilizează în maximum 4 ore.

11.CONDIŢII SPECIALE DE DEPOZITARE

A se depozita şi transporta în condiţii de refrigerare (2˚C -8˚C)

A nu se congela.

A se proteja de lumină.

12. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSELOR NEUTILIZATE SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ

Citiţi prospectul înainte de utilizare.

13. MENŢIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR” ŞI CONDIŢII SAU RESTRICŢII PRIVIND ELIBERAREA ŞI UTILIZARE, după caz

Numai pentru uz veterinar. Se eliberează numai pe bază de reţetă veterinară.

14.MENŢIUNEA „A NU SE LĂSA LA VEDEREA SI ÎNDEMÂNA COPIILOR”

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

15.NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE

MERIAL

29, avenue Tony Garnier 69007 Lyon

FRANŢA

16.NUMĂRUL (NUMERELE) AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE

EU/2/14/162/001

EU/2/14/162/002

17.NUMĂRUL DE FABRICAŢIE AL SERIEI DE PRODUS

Lot

INFORMAŢII CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE AMBALAJUL SECUNDAR

Cutie cu diluant

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Parvoduk diluant pentru injecţie la raţe moscate.

2. DECLARAREA SUBSTANŢELOR ACTIVE ŞI A ALTOR SUBSTANŢE

Tampon salin.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

4. DIMENSIUNEA AMBALAJULUI

10 x 500 doze

2500 doze

5. SPECII ŢINTĂ

Raţe moscate.

6. INDICAŢIE (INDICAŢII)

7. MOD ŞI CALE DE ADMINISTRARE

Citiţi prospectul înainte de utilizare.

8. TIMP DE AŞTEPTARE

Timp de aşteptare: zero zile

9. ATENŢIONARE (ATENŢIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE), DUPĂ CAZ

Citiţi prospectul înainte de utilizare.

10. DATA EXPIRĂRII

EXP

11. CONDIŢII SPECIALE DE DEPOZITARE

A se depozita la o temperatură sub 25 °C.

A nu se congela.

A se proteja de lumină.

12. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSELOR NEUTILIZATE SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ

Citiţi prospectul înainte de utilizare.

13. MENŢIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR” ŞI CONDIŢII SAU RESTRICŢII PRIVIND ELIBERAREA ŞI UTILIZARE, după caz

Numai pentru uz veterinar. Se eliberează numai pe bază de reţetă veterinară.

14.MENŢIUNEA „A NU SE LĂSA LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR”

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

15. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE

MERIAL

29, avenue Tony Garnier 69007 Lyon

FRANȚA

16. NUMĂRUL (NUMERELE) AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE

EU/2/14/162/001

EU/2/14/162/002

17. NUMĂRUL DE FABRICAŢIE AL SERIEI DE PRODUS

Lot

INFORMAŢII MINIME CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE UNITĂŢILE MICI DE AMBALAJ

PRIMAR

Flacon cu suspensie

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Parvoduk suspensie.

2.CANTITATEA DE SUBSTANŢĂ (SUBSTANŢE) ACTIVĂ (ACTIVE)

Parvovirus viu atenuat specific rațelor moscate.

3.CONŢINUT PE UNITATE DE GREUTATE, VOLUM SAU NUMĂR DE DOZE

500 doze

2500 doze

4.CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE

s.c.

5.TIMP DE AŞTEPTARE

Timp de aşteptare: zero zile

6.NUMĂRUL SERIEI

Lot

7.DATA EXPIRĂRII

EXP

După reconstituire se utilizează în maximum 4 ore.

8.MENŢIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR”

Numai pentru uz veterinar.

INFORMAŢII CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE AMBALAJUL SECUNDAR

Pungi cu diluant

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Diluant pentru suspensia Parvoduk.

2. DECLARAREA SUBSTANŢELOR ACTIVE ŞI A ALTOR SUBSTANŢE

Tampon salin

3. FORMA FARMACEUTICĂ

4. DIMENSIUNEA AMBALAJULUI

500 doze

2500 de doze

5. SPECII ŢINTĂ

Raţe moscate.

6. INDICAŢIE (INDICAŢII)

Citiţi prospectul înainte de utilizare.

7. MOD ŞI CALE DE ADMINISTRARE

Citiţi prospectul înainte de utilizare.

8. TIMP DE AŞTEPTARE

Timp de aşteptare: zero zile

9. ATENŢIONARE (ATENŢIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE), DUPĂ CAZ

Citiţi prospectul înainte de utilizare.

10. DATA EXPIRĂRII

EXP

11. CONDIŢII SPECIALE DE DEPOZITARE

A se depozita la o temperatură sub 25 °C.

A nu se congela.

A se proteja de lumină.

12. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSELOR NEUTILIZATE SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ

Citiţi prospectul înainte de utilizare.

13. MENŢIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR” ŞI CONDIŢII SAU RESTRICŢII PRIVIND ELIBERAREA ŞI UTILIZARE, după caz

Numai pentru uz veterinar. Se eliberează numai pe bază de reţetă veterinară.

14. MENŢIUNEA „A NU SE LĂSA LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR”

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

15. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE

MERIAL

29, avenue Tony Garnier 69007 Lyon

FRANȚA

16. NUMĂRUL (NUMERELE) AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE

EU/2/14/162/001

EU/2/14/162/002

17. NUMĂRUL DE FABRICAŢIE AL SERIEI DE PRODUS

Lot

Comentarii