Romanian
Selectaţi limba site-ului

Purevax RCP (attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus...) – Prospectul - QI06AH

Updated on site: 09-Feb-2018

Denumirea medicamentului: Purevax RCP
ATC: QI06AH
Substanţă: attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F2 strain) /inactivated feline calicivirosis antigens (FCV 431 and G1 strains) / attenuated feline panleucopenia virus (PLI IV)
Producător: Merial
RomanianRomanian
Schimbare limbă

PROSPECT PENTRU:

Purevax RCP liofilizat şi solvent pentru suspensie injectabilă

1. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE ŞI A DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS, DACĂ SUNT DIFERITE

Deţinătorul autorizaţiei de comercializare: MERIAL

29, avenue Tony Garnier 69007 Lyon

FRANȚA

Producător responsabil pentru eliberarea seriei: MERIAL

Laboratoire Porte des Alpes Rue de l'Aviation

69800 Saint Priest FRANȚA

2.DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Purevax RCP liofilizat şi solvent pentru suspensie injectabilă.

3. DECLARAREA (SUBSTANŢEI) SUBSTANŢELOR ACTIVE ŞI A ALTOR INGREDIENTE (INGREDIENŢI)

Pentru o doză de 1 ml:

 

Tabletă liofilizată:

104.9 DICC501

Herpesvirus atenuat al rinotraheitei feline (tulpina FHV F2) ...........................................

Antigene inactivate ale calicivirozei feline (tulpinile FCV 431 şi G1) ............................

2.0 ELISA U

Virus atenuat al panleucopeniei feline (PLI IV) ..............................................................

103.5 DICC501

Excipient:

 

Gentamicină, maximum .................................................................................................................

16.5 µg

Solvent:

 

Apă pentru injecţii .......................................................................................................................

q.s. 1 ml

1doză infectantă pe culturi celulare 50 %

 

4.

INDICAŢIE (INDICAŢII)

 

Imunizarea activă a pisicilor în vârstă de 8 săptămâni şi mai mari:

-împotriva rinotraheitei virale feline pentru reducerea semnelor clinice,

-împotriva infecţiei cu calicivirus pentru reducerea semnelor,

-Împotriva panleucopeniei feline pentru prevenirea mortalităţii şi a semnelor clinice,

S-a demonstrat că imunitatea se instalează la 1 săptămână după prima vaccinare, în ceea ce priveşte panleucopenia, rinotraheita şi caliciviroza.

Durata imunităţii după ultima revaccinare este de 3 ani pentru rinotraheită, caliciviroză şi panleucopenie.

5.CONTRAINDICAŢII

A nu se administra animalelor gestante.

Nu se recomandă utilizarea în perioada de lactaţie.

6.REACŢII ADVERSE

În condiţii normale de utilizare, ocazional, poate apărea o stare temporară de apatie şi anorexie, precum şi hipertermie (care durează cel mult 1 – 2 zile). Poate apărea a reacţie locală (durere uşoară la palpare, mâncărime sau edem limitat) care dispare în cel mult 1- 2 săptămâni.

În cazuri excepţionale poate apărea o reacţie de hipersensibilitate, care necesită tratament simptomatic adecvat.

Dacă observaţi reacţii grave sau alte efecte care nu sunt menţionate în acest prospect, vă rugăm informaţi medicul veterinar.

7.SPECII ŢINTĂ

Pisici.

8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE ADMINISTRARE

Injectare pe cale subcutanată a unei doze (1 ml) de vaccin după reconstituirea liofilizatului cu solventul conform următoarei scheme de vaccinare:

Prima vaccinare:

-prima injecţie: începând cu vârsta de 8 săptămâni,

-a 2-a injecţie: 3-4 săptămâni mai târziu.

În cazurile în care se presupune existenţa unui nivel ridicat de anticorpi maternali împotriva componentelor rinotraheitei, calicivirozei sau panleucopeniei (ex la pisoi în vârstă de 9 -12 săptămâni, născuţi din pisici care au fost vaccinate înaintea gestaţiei şi/sau expuse sau suspecte de expunere anterioară la patogen(i)), prima vaccinare ar trebui amânată până la vârsta de 12 săptămâni.

Revaccinarea:

-prima revaccinare trebuie să se efectueze după un an de la prima vaccinare,

-următoarele revaccinări trebuie să se efectueze la intervale de până la 3 ani împotriva componentelorrinotraheitei, calicivirozei şi panleucopeniei.

9.RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

A se utiliza imediat după reconstituire.

10.TIMP DE AŞTEPTARE

Nu este cazul.

11.PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra şi transporta în condiţii de refrigerare (2 °C – 8 °C).

A se proteja de lumină.

A nu se congela

12.ATENŢIONARE (ATENŢIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE)

Precauții speciale pentru utilizare la animale:

A se administra numai animalelor sănătoase.

Precauții speciale care vor fi luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:

În cazul unei autoinjectări accidentale cu acest produs, solicitaţi imediat sfatul medicului şi prezentaţi prospectul sau eticheta produsului.

Gestație și lactație:

A nu se administra animalelor gestante.

Nu este recomandată utilizarea în perioada de lactaţie.

Interacțiuni cu alte produse medicinale și alte forme de interacțiune:

Sunt disponibile date privind siguranţa şi eficacitatea care demonstrează că acest vaccin poate fi mixat şi administrat cu vaccinul non adjuvant Merial împotriva leucemiei feline și/sau administrat în aceeași zi dar nu amestecat cu vaccinul adjuvant Merial împotriva rabiei.

Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidot):

În cazul administrării mai multor doze, nu au fost observate efecte secundare, cu excepţia celor menţionate la secţiunea „ Reacţii adverse ” şi a hipertermiei care poate dura, în cazuri excepţionale, până la 5 zile.

Incompatibilități:

A nu se amesteca cu vaccinul adjuvantat Merial împotriva rabiei.

13. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ

Solicitaţi medicului veterinar informaţii referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecţia mediului.

14. DATA LA CARE A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL

Informaţii detaliate referitoare la acest produs sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentelor (http://www.ema.europa.eu/).

15.ALTE INFORMAŢII

Cutie cu 10 flacoane cu 1 doză liofilizat şi 10 flacoane cu 1 ml solvent.

Cutie cu 50 flacoane cu 1 doză liofilizat şi 50 flacoane cu 1 ml solvent.

Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate.

S-a demonstrat că produsul reduce excreția calicivirusului felin la instalarea imunității, timp de un an după vaccinare.

Produsul medicinal veterinar supus prescripţiei

Comentarii