Romanian
Selectaţi limba site-ului

Rabigen SAG2 (live attenuated rabies virus, SAG2 strain) – Condiţii sau restricţii privind furnizarea şi utilizarea - QI07AA02

A. PRODUCĂTORUL SUBSTANŢEI BIOLOGIC ACTIVE ŞI DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA

SERIILOR DE PRODUS

Numele şi adresa producătorului substanţei biologic active

VIRBAC SA

L.I.D. 1ère Avenue - 2065 m 06516 Carros - Franţa

Autorizaţia de fabricaţie a fost eliberată în data de 22 decembrie 1997 de către Direcţia Farmaceutică şi a medicamentului din Ministerul solidarităţii, sănătăţii şi protecţiei sociale al Republicii Franceze.

Numele şi adresa producătorului responsabil pentru eliberarea seriilor de produs

VIRBAC SA

L.I.D. 1ère Avenue - 2065 m 06516 Carros - Franţa

B.CONDIŢII SAU RESTRICŢII ALE AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE

PRIVIND ELIBERAREA SAU UTILIZAREA

Produs medicinal veterinar, se eliberează numai pe bază de reţetă veterinară.

Importul, vânzarea, eliberarea şi/sau utilizarea Rabigen SAG2 este sau poate fi interzisă în anumite

State Membre, pe întregul teritoriu sau pentru anumite zone ale teritoriului acestora, în conformitate cu politica naţională referitoare la sănătatea animalelor. Orice persoană care intenţionează să importe, să vândă, să elibereze şi/sau să utilizeze Rabigen SAG2 trebuie să consulte autoritatea competentă în domeniu a Statului Membru respectiv, referitor la politicile de vaccinare existente, înainte de a efectua importul, vânzarea, utilizarea şi/sau furnizarea.

Rezervat numai autorităţilor administrative competente, desemnate în mod corespunzător.

C. CONDIŢII SAU RESTRICŢII ALE AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE PRIVIND UTILIZAREA EFECTIVĂ ŞI ÎN SIGURANŢĂ A PRODUSULUI

Nu este cazul.

D.DECLARAŢIE REFERITOARE LA LIMITELE MAXIME DE REZIDUURI

Nu este cazul.

Comentarii