Stronghold (selamectin) – Condiţii sau restricţii privind furnizarea şi utilizarea - QP54AA05

Updated on site: 09-Feb-2018

Denumirea medicamentului: Stronghold
ATC: QP54AA05
Substanţă: selamectin
Producător: Zoetis Belgium SA

A.PRODUCĂTORUL RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE

PRODUS

Numele şi adresa producătorului responsabil pentru eliberarea seriilor de produs

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIA

B. CONDIŢII SAU RESTRICŢII ALE AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE PRIVIND ELIBERAREA ŞI UTILIZAREA

Produs medicinal veterinar supus eliberării cu rețetă veterinară.

C.DECLARAŢIE REFERITOARE LA LIMITELE MAXIME DE REZIDUURI

Nu este cazul.

Comentarii