Stronghold (selamectin) – Etichetare - QP54AA05

Updated on site: 09-Feb-2018

Denumirea medicamentului: Stronghold
ATC: QP54AA05
Substanţă: selamectin
Producător: Zoetis Belgium SA

INFORMAŢII CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE DE CARTON, 15 mg (3 şi 15 pipete)

1.DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Stronghold 15 mg soluţie spot-on pentru pisici şi câini < 2,5 kg

Selamectină

2.DECLARAREA SUBSTANŢELOR ACTIVE ŞI A ALTOR SUBSTANŢE

Selamectina 15 mg

3.FORMA FARMACEUTICĂ

Soluţie spot-on

4.DIMENSIUNEA AMBALAJULUI

3 pipete

15 pipete

0,25 ml

5.SPECII ŢINTĂ

Pisici şi câini în greutate de 2,5 kg sau mai puţin.

6.INDICAŢIE (INDICAŢII)

7.MOD ŞI CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE

Administrare spot-on

Citiți prospectul produsului înainte de utilizare.

8.PERIOADĂ DE AŞTEPTARE

9.ATENŢIONARE (ATENŢIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE), DUPĂ CAZ

Citiţi prospectul înainte de utilizare.

10.DATA EXPIRĂRII

EXP {lună/an}

11.CONDIŢII SPECIALE DE DEPOZITARE

A nu se păstra la temperatură mai mare de 30°C. Se va depozita în ambalajul protector, nedesfăcut, într-un loc uscat.

12. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSELOR NEUTILIZATE SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ

Eliminarea: citiți prospectul produsului.

13. MENŢIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR” ŞI CONDIŢII SAU RESTRICŢII PRIVIND ELIBERAREA ŞI UTILIZARE, după caz

„Numai pentru tratamentul animalelor”. Se eliberează numai pe bază de reţetă veterinară.

14.MENŢIUNEA „A NU SE LĂSA LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR”

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

15.NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIA

16.NUMĂRUL (NUMERELE) AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE

EU/2/99/014/001 (3 pipete)

EU/2/99/014/012 (15 pipete)

17.NUMĂRUL DE FABRICAŢIE AL SERIEI DE PRODUS

Lot{număr}

INFORMAŢII CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE DE CARTON, 30 mg, 60 mg, 120 mg, 240 mg, 360 mg (3 şi 6 pipete)

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Stronghold 30 mg soluţie spot-on pentru câini de 2,6 – 5,0 kg

Stronghold 60 mg soluţie spot-on pentru câini de 5,1– 10,0 kg Stronghold 120 mg soluţie spot-on pentru câini de 10,1 – 20,0 kg Stronghold 240 mg soluţie spot-on pentru câini de 20,1 – 40,0 kg Stronghold 360 mg soluţie spot-on pentru câini de 40,1 – 60,0 kg Selamectină

2. DECLARAREA SUBSTANŢELOR ACTIVE ŞI A ALTOR SUBSTANŢE

Selamectină 30 mg

Selamectină 60 mg

Selamectină 120 mg

Selamectină 240 mg

Selamectină 360 mg

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Soluţie spot-on

4. DIMENSIUNEA AMBALAJULUI

3 pipete

6 pipete.

0,25 ml

0,5 ml

1,0 ml

2,0 ml

3,0 ml

5. SPECII ŢINTĂ

Câini în greutate de 2,6 – 5,0 kg.

Câini în greutate de 5,1 – 10,0 kg.

Câini în greutate de 10,1 – 20,0 kg.

Câini în greutate de 20,1 – 40,0 kg

Câini în greutate de 40,1 – 60,0 kg.

6. INDICAŢIE (INDICAŢII)

7.MOD ŞI CALE DE ADMINISTRARE

Administrare spot-on

Citiți prospectul produsului înainte de utilizare.

8. PERIOADĂ DE AŞTEPTARE

9. ATENŢIONARE (ATENŢIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE), DUPĂ CAZ

Citiţi prospectul înainte de utilizare.

10. DATA EXPIRĂRII

EXP {lună/an}

11. CONDIŢII SPECIALE DE DEPOZITARE

A nu se păstra la temperatură mai mare de 30 °C. Se va depozita în ambalajul protector, nedesfăcut, într-un loc uscat.

12. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSELOR NEUTILIZATE SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ

Eliminarea: citiți prospectul produsului.

13. MENŢIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR” ŞI CONDIŢII SAU RESTRICŢII PRIVIND ELIBERAREA ŞI UTILIZARE, după caz

„Numai pentru tratamentul animalelor”. Se eliberează numai pe bază de reţetă veterinară.

14. MENŢIUNEA „A NU SE LĂSA LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR”

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

15. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIA

16. NUMĂRUL (NUMERELE) AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE

EU/2/99/014/003 (30 mg - 3 pipete)

EU/2/99/014/007 (30 mg - 6 pipete)

EU/2/99/014/004 (60 mg - 3 pipete)

EU/2/99/014/009 (60 mg - 6 pipete)

EU/2/99/014/005 (120 mg - 3 pipete)

EU/2/99/014/010 (120 mg - 6 pipete

EU/2/99/014/006 (240 mg - 3 pipete)

EU/2/99/014/011 (240 mg - 6 pipete)

EU/2/99/014/015 (360 mg - 3 pipete)

EU/2/99/014/016 (360 mg - 6 pipete)

17. NUMĂRUL DE FABRICAŢIE AL SERIEI DE PRODUS

Lot{număr}

INFORMAŢII CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE DE CARTON, 45 mg, 60 mg (3 şi 6 pipete)

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Stronghold 45 mg soluţie spot-on pentru pisici de 2,6–7,5 kg

Stronghold 60 mg soluţie spot-on pentru pisici de 7,6–10,0 kg

2. DECLARAREA SUBSTANŢELOR ACTIVE ŞI A ALTOR SUBSTANŢE

Selamectină 45 mg

Selamectină 60 mg

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Soluţie spot-on

4. DIMENSIUNEA AMBALAJULUI

3 pipete

6 pipete

0,75 ml

1,0 ml

5. SPECII ŢINTĂ

Pisici în greutate de 2,6 – 7,5 kg.

Pisici in greutate de 7,6-10,0 kg.

6. INDICAŢIE (INDICAŢII)

7. MOD ŞI CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE

Administrare spot-on

Citiți prospectul produsului înainte de utilizare.

8. PERIOADĂ DE AŞTEPTARE

9. ATENŢIONARE (ATENŢIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE), DUPĂ CAZ

Citiţi prospectul înainte de utilizare.

10. DATA EXPIRĂRII

EXP {lună/an}

11. CONDIŢII SPECIALE DE DEPOZITARE

A nu se păstra la temperatură mai mare de 30 °C. Se va depozita în ambalajul protector, nedesfăcut, într-un loc uscat.

12. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSELOR NEUTILIZATE SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ

Eliminarea: citiți prospectul produsului.

13. MENŢIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR” ŞI CONDIŢII SAU RESTRICŢII PRIVIND ELIBERAREA ŞI UTILIZARE, după caz

„Numai pentru tratamentul animalelor”. Se eliberează numai pe bază de reţetă veterinară.

14. MENŢIUNEA „A NU SE LĂSA LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR”

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

15. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIA

16. NUMĂRUL (NUMERELE) AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE

EU/2/99/014/002 (3 pipete)

EU/2/99/014/008 (6 pipete)

EU/2/99/014/013 (3 pipete)

EU/2/99/014/014 (6 pipete)

17. NUMĂRUL DE FABRICAŢIE AL SERIEI DE PRODUS

Lot{număr}

INFORMAŢII MINIME CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE UNITĂŢILE MICI DE AMBALAJ

PRIMAR

ETICHETA FOLIEI, 15 mg,30 mg, 45 mg, 60 mg, 120 mg, 240mg ,360 mg

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Stronghold 15 mg soluţie spot-on pentru câini şi pisici < 2,5 kg

Stronghold 30 mg soluţie spot-on pentru câini de 2,6 – 5,0 kg

Stronghold 45 mg soluţie spot-on pentru pisici de 2,6 – 7,5 kg

Stronghold 60 mg soluţie spot-on pentru pisici de 7,6– 10,0 kg

Stronghold 60 mg soluţie spot-on pentru câini de 5,1– 10,0 kg

Stronghold 120 mg soluţie spot-on pentru câini de 10,1 – 20,0 kg

Stronghold 240 mg soluţie spot-on pentru câini de 20,1 – 40,0 kg

Stronghold 360 mg soluţie spot-on pentru câini de 40,1 – 60,0 kg

Selamectină

2.CANTITATEA DE SUBSTANŢĂ (SUBSTANŢE) ACTIVĂ (ACTIVE)

15 mg selamectină

30 mg selamectină

45 mg selamectină

60 mg selamectină

120 mg selamectină

240 mg selamectină

360 mg selamectină

3.CONŢINUT PE UNITATE DE GREUTATE, VOLUM SAU NUMĂR DE DOZE

4.CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE

Administrare spot on.

5.TIMP DE AŞTEPTARE

6.NUMĂRUL SERIEI

Lot{număr}

7.DATA EXPIRĂRII

EXP {lună/an}

8.MENŢIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR”

Numai pentru uz veterinar.

Comentarii