Romanian
Selectaţi limba site-ului

Vectormune ND (cell-associated live recombinant turkey...) – Etichetare - QI01AD

Updated on site: 09-Feb-2018

Denumirea medicamentului: Vectormune ND
ATC: QI01AD
Substanţă: cell-associated live recombinant turkey herpes virus (rHVT/ND) expressing the fusion protein of Newcastle diseases virus D-26 lentogenic strain
Producător: CEVA-Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd

INFORMAȚII MINIME CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL PRIMAR

Fiole cu 1000, 2000 or 4000 doze

1.NUMELE PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Vectormune ND

2.DECLARAREA SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR SUBSTANȚE

rHVT/ND

3.CONŢINUT PE UNITATE DE GREUTATE, VOLUM SAU NUMĂR DE DOZE

1,000 doses

2,000 doses

4,000 doses

4.CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE

SC sau IN-OVO.

5.TIMPUL DE AȘTEPTARE

6.NUMĂRUL SERIEI

Lot {număr}

7.DATA EXPIRĂRII

EXP

8.MENŢIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR”

Numai pentru uz veterinar.

CEVA-Phylaxia Co. Ltd. 1107 Budapest HU Szállás u. 5.

INFORMAȚII MINIME CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE AMBALAJUL SECUNDAR

Pungi cu solvent cu 200 ml, 400 ml sau 800 ml

1. NUMELE PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Solvent steril pentru vaccinuri aviare asociate celular

2. DECLARAREA SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR SUBSTANȚE

3.FORMA FARMACEUTICĂ

Solvent pentru suspensii injectabile

4.DIMENSIUNEA AMBALAJULUI

200 ml

400 ml

800 ml

5.SPECII ȚINTĂ

Pui și ouă embrionate de găină

6.INDICAŢIE (INDICAŢII)

7.MOD ŞI CALE DE ADMINISTRARE

8.TIMP DE AȘTEPTARE

9.ATENŢIONARE (ATENŢIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE), DUPĂ CAZ

Citiți prospectul înainte de utilizare.

10.DATA EXPIRĂRII

EXP – vedeți pe spatele pungii

11.CONDIŢII SPECIALE DE DEPOZITARE

Depozitați la temperaturi mai mici de 25 °C. A nu se congela.

12. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSELOR NEUTILIZATE SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ

Eliminare : citiți prospectul produsului.

13. MENŢIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR” ŞI CONDIŢII SAU RESTRICŢII PRIVIND ELIBERAREA ŞI UTILIZARE, după caz

Numai pentru uz veterinar.

14.MENŢIUNEA „A NU SE LĂSA LA VEDEREA SI ÎNDEMÂNA COPIILOR”

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

15.NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE

CEVA-Phylaxia Co. Ltd. Budapest

Szállás u. 5. 1107 UNGARIA

16.NUMĂRUL (NUMERELE) AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE

17.NUMĂRUL DE FABRICAŢIE AL SERIEI DE PRODUS

Lot {număr} – vezi pe spatele pungii

Comentarii