Vectra 3D (dinotefuran, permethrin, and pyriproxyfen) – Etichetare - QP53AC54

Updated on site: 09-Feb-2018

Denumirea medicamentului: Vectra 3D
ATC: QP53AC54
Substanţă: dinotefuran, permethrin, and pyriproxyfen
Producător: Ceva Sante Animale

Conţinutul articolelor

INFORMAŢII CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE AMBALAJUL SECUNDAR

Cutie de carton cu 1, 3, 4, 6, 12, 24 şi 48 aplicatoare spot-on

1.DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Vectra 3D soluţie spot-on pentru câini 1.5 – 4 kg

Vectra 3D soluţie spot-on pentru câini 4 - 10 kg

Vectra 3D soluţie spot-on pentru câini 10 - 25 kg

Vectra 3D soluţie spot-on pentru câini 25 - 40 kg

Vectra 3D soluţie spot-on pentru câini > 40 kg

Dinotefuran, piriproxifen, permetrin.

2.DECLARAREA SUBSTANŢELOR ACTIVE ŞI A ALTOR SUBSTANŢE

Fiecare applicator spot-on conţine 44 mg dinotefuran / 3.9 mg piriproxifen / 317 mg permetrin Fiecare applicator spot-on conţine 87 mg dinotefuran / 7.7 mg piriproxifen / 635 mg permetrin Fiecare applicator spot-on conţine 196 mg dinotefuran / 17.4 mg piriproxifen / 1429 mg permetrin Fiecare applicator spot-on conţine 256 mg dinotefuran / 22.7 mg piriproxifen / 1865 permetrin Fiecare applicator spot-on conţine 436 mg dinotefuran / 38.7 mg piriproxifen / 3175 permetrin

3.FORMĂ FARMACEUTICĂ

Soluţie spot-on.

4.DIMENSIUNEA AMBALAJULUI

1 aplicator spot-on

3 aplicatoare spot-on

4 aplicatoare spot-on

6 aplicatoare spot-on

12 aplicatoare spot-on

24 aplicatoare spot-on

48 aplicatoare spot-on

5.SPECII ŢINTĂ

Câini

6.INDICAŢIE (INDICAŢII)

Citiţi prospectul înainte de utilizare.

7.MOD ŞI CALE DE ADMINISTRARE

Administrare spot-on.

Citiţi prospectul înainte de utilizare şi eliminare.

8.TIMP DE AŞTEPTARE

9.ATENŢIONARE (ATENŢIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE) DUPĂ CAZ

A nu se administra la pisici.

Citiţi prospectul înainte de utilizare şi eliminare.

10.DATA EXPIRĂRII

EXP {lună/an}

11.CONDIŢII SPECIALE DE DEPOZITARE

12.PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSELOR NEUTILIZATE SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ

Eliminare: Citiţi prospectul.

13.MENŢIUNEA “NUMAI PENTRU UZ VETERINAR” ŞI CONDIŢII SAU RESTRICŢII PRIVIND ELIBERAREA ŞI UTILIZARE, după caz

Numai pentru uz veterinar.

Se eliberează numai pe bază de reţetă veterinară.

14.MENŢIUNEA “A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNA COPIILOR”

A nu se lăsa în văzul şi la îndemâna copiilor.

15.NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢEI DE COMERCIALIZARE

Ceva Santé Animale 10, av. de La Ballastière 33500 Libourne FRANŢA

16.NUMĂRUL(NUMERELE) AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE

EU/2/13/156/001 (1 aplicator spot-on pentru câini 1.5–4 kg) EU/2/13/156/002 (3 aplicatoare spot-on pentru câini 1.5–4 kg) EU/2/13/156/026 (4 aplicatoare spot-on pentru câini 1.5–4 kg) EU/2/13/156/003 (6 aplicatoare spot-on pentru câini 1.5–4 kg) EU/2/13/156/004 (12 aplicatoare spot-on pentru câini 1.5–4 kg) EU/2/13/156/027 (24 aplicatoare spot-on pentru câini 1.5–4 kg) EU/2/13/156/005 (48 aplicatoare spot-on pentru câini 1.5–4 kg) EU/2/13/156/006 (1 aplicator spot-on pentru câini 4–10 kg) EU/2/13/156/007 (3 aplicatoare spot-on pentru câini 4–10 kg) EU/2/13/156/028 (4 aplicatoare spot-on pentru câini 4–10 kg) EU/2/13/156/008 (6 aplicatoare spot-on pentru câini 4–10 kg) EU/2/13/156/009 (12 aplicatoare spot-on pentru câini 4–10 kg) EU/2/13/156/029 (24 aplicatoare spot-on pentru câini 4–10 kg) EU/2/13/156/010 (48 aplicatoare spot-on pentru câini 4–10 kg) EU/2/13/156/011 (1 aplicator spot-on pentru câini 10–25 kg) EU/2/13/156/012 (3 aplicatoare spot-on pentru câini 10–25 kg) EU/2/13/156/030 (4 aplicatoare spot-on pentru câini 10–25 kg) EU/2/13/156/013 (6 aplicatoare spot-on pentru câini 10–25 kg) EU/2/13/156/014 (12 aplicatoare spot-on pentru câini 10–25 kg) EU/2/13/156/031 (24 aplicatoare spot-on pentru câini 10–25 kg) EU/2/13/156/015 (48 aplicatoare spot-on pentru câini 10–25 kg) EU/2/13/156/016 (1 aplicator spot-on pentru câini 25–40 kg) EU/2/13/156/017 (3 aplicatoare spot-on pentru câini 25–40 kg) EU/2/13/156/032 (4 aplicatoare spot-on pentru câini 25–40 kg) EU/2/13/156/018 (6 aplicatoare spot-on pentru câini 25–40 kg) EU/2/13/156/019 (12 aplicatoare spot-on pentru câini 25–40 kg) EU/2/13/156/033 (24 aplicatoare spot-on pentru câini 25–40 kg) EU/2/13/156/020 (48 aplicatoare spot-on pentru câini 25–40 kg) EU/2/13/156/021 (1 aplicator spot-on pentru câini > 40 kg) EU/2/13/156/022 (3 aplicatoare spot-on pentru câini > 40 kg) EU/2/13/156/034 (4 aplicatoare spot-on pentru câini > 40 kg) EU/2/13/156/023 (6 aplicatoare spot-on pentru câini > 40 kg) EU/2/13/156/024 (12 aplicatoare spot-on pentru câini > 40 kg) EU/2/13/156/035 (24 aplicatoare spot-on pentru câini > 40 kg) EU/2/13/156/025 (48 aplicatoare spot-on pentru câini > 40 kg)

17.NUMĂRUL DE FABRICAŢIE A SERIEI DE PRODUS

Lot {număr}

INFORMAŢII CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE UNITĂŢILE MICI DE AMBALAJ PRIMAR

Eticheta aplicatorului spot-on

1.DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Vectra 3D spot-on (1.5–4 kg)

Vectra 3D spot-on (4–10 kg)

Vectra 3D spot-on (10–25 kg)

Vectra 3D spot-on (25–40 kg)

Vectra 3D spot-on (> 40 kg)

2.CANTITATEA DE SUBSTANŢĂ (SUBSTANŢE) ACTIVĂ (ACTIVE)

3.CONŢINUT PE UNITATE DE GREUTATE, VOLUM SAU NUMĂR DE DOZE

4.CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE

Administrare spot-on

5.TIMP DE AŞTEPTARE

6.NUMĂRUL SERIEI

Lot: {număr}

7.DATA EXPIRĂRII

EXP: {lună/an}

8.MENŢIUNEA “NUMAI PENTRU UZ VETERINAR”

Numai pentru uz veterinar.

Comentarii