Romanian
Selectaţi limba site-ului

Versican Plus Pi (canine parainfluenza type-2 virus, strain...) – Etichetare - QI07AD08

Updated on site: 09-Feb-2018

Denumirea medicamentului: Versican Plus Pi
ATC: QI07AD08
Substanţă: canine parainfluenza type-2 virus, strain CPiV-2 Bio 15 (live attenuated)
Producător: Zoetis Belgium SA

INFORMAŢII CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE AMBALAJUL SECUNDAR

Cutii

1.DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Versican Plus Pi, liofilizat şi solvent pentru soluţie injectabilă, pentru caini

2.DECLARAREA SUBSTANŢELOR ACTIVE ŞI A ALTOR SUBSTANŢE

 

Fiecare doză de1 ml contine:

 

 

 

Fracţiunea liofilizată(viu atenuat)

Minim

Maxim

 

Virusul parainfluentei canine, Tip 2, tulpina CpiV Bio 15

103.1 TCID50

105.1 TCID50*

 

Solvent:

 

 

 

Apa pentru injectie (

Aqua ad iniectabilia

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

FORMA FARMACEUTICĂ

 

 

Liofilizat şi solvent pentru soluţie injectabilă.

4.DIMENSIUNEA AMBALAJULUI

25 x 1 doza

50 x 1 doza

5.SPECII ŢINTĂ

Câini

6.INDICAŢIE (INDICAŢII)

Cititi prospectul inainte de utilizare.

7.MOD ŞI CALE DE ADMINISTRARE

Cale de administrare: subcutanata.

Cititi prospectul inainte de utilizare.

8.TIMP DE AŞTEPTARE

9.ATENŢIONARE (ATENŢIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE), DUPĂ CAZ

Citiţi prospectul înainte de utilizare.

10.DATA EXPIRĂRII

EXP {lună/an}

Produsul reconstituit trebuie folosit imediat.

11.CONDIŢII SPECIALE DE DEPOZITARE

Se păstrează la frigider (2 °C - 8 °C).

A nu se congela.

Se protejează împotriva luminii.

12. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSELOR NEUTILIZATE SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ

Eliminarea: cititi prospectul produsului.

13. MENŢIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR” ŞI CONDIŢII SAU RESTRICŢII PRIVIND ELIBERAREA ŞI UTILIZARE, după caz

„Numai pentru uz veterinar”

Se elibereaza numai cu prescripţie medicală.

14.MENŢIUNEA „A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNA COPIILOR”

A nu se lăsa la îndemâna si in vazul copiilor.

15.NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIA

16.NUMĂRUL (NUMERELE) AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE

EU/2/14/168/001

EU/2/14/168/002

17.NUMĂRUL DE FABRICAŢIE AL SERIEI DE PRODUS

Lot {număr}

INFORMAŢII MINIME CARE TREBUIE ÎNSCRISE PEAMBALAJUL PRIMAR

Flacon (1 doza liofilizat)

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Versican Plus Pi, liofilizat , pentru caini.

2.CANTITATEA DE SUBSTANŢĂ (SUBSTANŢE) ACTIVĂ (ACTIVE)

Pi

3. CONŢINUT PE UNITATE DE GREUTATE, VOLUM SAU NUMĂR DE DOZE

1 doza

4.CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE

SC

5.TIMP DE AŞTEPTARE

6.NUMĂRUL SERIEI

Lot {număr}

7.DATA EXPIRĂRII

EXP {lună/an}

8. MENŢIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR” ŞI CONDIŢII SAU RESTRICŢII PRIVIND ELIBERAREA ŞI UTILIZARE, după caz

„Numai pentru uz veterinar”

INFORMAŢII MINIME CARE TREBUIE ÎNSCRISE PEAMBALAJUL PRIMAR

Flacon (1 ml solvent)

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Versican Plus Pi solvent , pentru caini.

2. CANTITATEA DE SUBSTANŢĂ (SUBSTANŢE) ACTIVĂ (ACTIVE)

Aqua ad iniectabilia

3. CONŢINUT PE UNITATE DE GREUTATE, VOLUM SAU NUMĂR DE DOZE

1 ml

4. CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE

SC

5. TIMP DE AŞTEPTARE

6. NUMĂRUL SERIEI

Lot{numar}

7. DATA EXPIRĂRII

EXP {lună/an}

8. MENŢIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR” ŞI CONDIŢII SAU RESTRICŢII PRIVIND ELIBERAREA ŞI UTILIZARE, după caz

„Numai pentru uz veterinar”

Comentarii