Ypozane (osaterone acetate) – Condiţii sau restricţii privind furnizarea şi utilizarea - QG04CX90

Updated on site: 09-Feb-2018

Denumirea medicamentului: Ypozane
ATC: QG04CX90
Substanţă: osaterone acetate
Producător: Virbac S.A.

Conţinutul articolelor

A.DEŢINĂTORUL (DEŢINĂTORII) AUTORIZAŢIEI DE FABRICAŢIE RESPONSABIL (RESPONSABILI) PENTRU ELIBERAREA SERIILOR

Numele şi adresa producătorului responsabil pentru eliberarea seriilor

Virbac S.A.

1ère avenue – 2065 m – LID

06516 Carros

Franţa

B.CONDIŢII SAU RESTRICŢII ALE AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE

PRIVIND ELIBERAREA SAU UTILIZAREA

Se eliberează numai pe bază de reţetă veterinară.

Deţinătorul acestei autorizaţii de comercializare trebuie să informeze Comisia Europeană despre planurile de comercializare ale produsului medicinal autorizat prin această decizie.

C.CONDIŢII SAU RESTRICŢII ALE AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE PRIVIND UTILIZAREA EFECTIVĂ ŞI ÎN SIGURANŢĂ A PRODUSULUI

Nu este cazul.

D.DECLARAŢIE REFERITOARE LA LIMITELE MAXIME DE REZIDUURI

Nu este cazul.

Comentarii