Ypozane (osaterone acetate) – Etichetare - QG04CX90

Updated on site: 09-Feb-2018

Denumirea medicamentului: Ypozane
ATC: QG04CX90
Substanţă: osaterone acetate
Producător: Virbac S.A.

Conţinutul articolelor

INFORMAŢII CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE - 1,875 mg

1.DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Ypozane tablete de 1,875 mg pentru câini

Osateron acetat

2.DECLARAREA SUBSTANŢELOR ACTIVE ŞI A ALTOR SUBSTANŢE

Fiecare tabletă conţine 1,875 mg de osateron acetat

3.FORMA FARMACEUTICĂ

Tabletă.

4.DIMENSIUNEA AMBALAJULUI

7 tablete.

5.SPECII ŢINTĂ

Câinii.

6.INDICAŢIE (INDICAŢII)

Tratamentul hipertrofiei prostatice benigne la câinii masculi.

7.MOD ŞI CALE DE ADMINISTRARE

Administrare pe cale orală.

Citiţi prospectul înainte de utilizare.

8.TIMP DE AŞTEPTARE

Nu este cazul.

9.ATENŢIONARE (ATENŢIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE), DUPĂ CAZ

Citiţi prospectul înainte de utilizare.

10.DATA EXPIRĂRII

EXP {lună/an}

11.CONDIŢII SPECIALE DE DEPOZITARE

Nu este cazul.

12.PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSELOR NEUTILIZATE SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deşeu provenit din utilizarea unor astfel de produse medicinale veterinare trebuie eliminate în conformitate cu cerinţele locale.

13.MENŢIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR” ŞI CONDIŢII SAU RESTRICŢII PRIVIND ELIBERAREA ŞI UTILIZARE, după caz

„Numai pentru uz veterinar” - se eliberează numai pe bază de reţetă veterinară.

14.MENŢIUNEA „A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNA COPIILOR”

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

15.NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE

Virbac S.A.

1ère avenue – 2065 m – LID

06516 Carros

Franţa

16.NUMĂRUL (NUMERELE) AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE

EU/2/06/068/001

17.NUMĂRUL DE FABRICAŢIE AL SERIEI DE PRODUS

Serie {număr}

INFORMAŢII MINIME CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE BLISTERE

BLISTER - 1,875 mg

1.DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Ypozane tablete de 1,875 mg pentru câini

Osateron acetat

2.NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE

VIRBAC S.A.

3.DATA EXPIRĂRII

EXP {lună/an}

4.NUMĂRUL SERIEI

Serie {număr}

5.MENŢIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR”

Numai pentru uz veterinar.

INFORMAŢII CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE - 3,75 mg

1.DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Ypozane tablete de 3,75 mg pentru câini

Osateron acetat

2.DECLARAREA SUBSTANŢELOR ACTIVE ŞI A ALTOR SUBSTANŢE

Fiecare tabletă conţine 3,75 mg de osateron acetat

3.FORMA FARMACEUTICĂ

Tabletă.

4.DIMENSIUNEA AMBALAJULUI

7 tablete.

5.SPECII ŢINTĂ

Câinii.

6.INDICAŢIE (INDICAŢII)

Tratamentul hipertrofiei prostatice benigne la câinii masculi.

7.MOD ŞI CALE DE ADMINISTRARE

Administrare pe cale orală.

Citiţi prospectul înainte de utilizare.

8.TIMP DE AŞTEPTARE

Nu este cazul.

9.ATENŢIONARE (ATENŢIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE), DUPĂ CAZ

Citiţi prospectul înainte de utilizare.

10.DATA EXPIRĂRII

EXP {lună/an}

11.CONDIŢII SPECIALE DE DEPOZITARE

Nu este cazul.

12.PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSELOR NEUTILIZATE

SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deşeu provenit din utilizarea unor astfel de produse medicinale veterinare trebuie eliminate în conformitate cu cerinţele locale.

13.MENŢIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR” ŞI CONDIŢII SAU RESTRICŢII PRIVIND ELIBERAREA ŞI UTILIZARE, după caz

„Numai pentru uz veterinar” - se eliberează numai pe bază de reţetă veterinară.

14.MENŢIUNEA „A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNA COPIILOR”

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

15.NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE

Virbac S.A.

1ère avenue – 2065 m – LID

06516 Carros

Franţa

16.NUMĂRUL (NUMERELE) AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE

EU/2/06/068/002

17.NUMĂRUL DE FABRICAŢIE AL SERIEI DE PRODUS

Serie {număr}

INFORMAŢII MINIME CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE BLISTERE

BLISTER - 3,75 mg

1.DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Ypozane tablete de 3,75 mg pentru câini

Osateron acetat

2.NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE

VIRBAC S.A.

3.DATA EXPIRĂRII

EXP {lună/an}

4.NUMĂRUL SERIEI

Serie {număr}

5.MENŢIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR”

Numai pentru uz veterinar.

INFORMAŢII CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE - 7,5 mg

1.DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Ypozane tablete de 7,5 mg pentru câini

Osateron acetat

2.DECLARAREA SUBSTANŢELOR ACTIVE ŞI A ALTOR SUBSTANŢE

Fiecare tabletă conţine 7,5 mg de osateron acetat

3.FORMA FARMACEUTICĂ

Tabletă.

4.DIMENSIUNEA AMBALAJULUI

7 tablete.

5.SPECII ŢINTĂ

Câinii.

6.INDICAŢIE (INDICAŢII)

Tratamentul hipertrofiei prostatice benigne la câinii masculi.

7.MOD ŞI CALE DE ADMINISTRARE

Administrare pe cale orală.

Citiţi prospectul înainte de utilizare.

8.TIMP DE AŞTEPTARE

Nu este cazul.

9.ATENŢIONARE (ATENŢIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE), DUPĂ CAZ

Citiţi prospectul înainte de utilizare.

10.DATA EXPIRĂRII

EXP {lună/an}

11.CONDIŢII SPECIALE DE DEPOZITARE

Nu este cazul.

12.PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSELOR NEUTILIZATE SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deşeu provenit din utilizarea unor astfel de produse medicinale veterinare trebuie eliminate în conformitate cu cerinţele locale.

13.MENŢIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR” ŞI CONDIŢII SAU RESTRICŢII PRIVIND ELIBERAREA ŞI UTILIZARE, după caz

„Numai pentru uz veterinar” - se eliberează numai pe bază de reţetă veterinară.

14.MENŢIUNEA „A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNA COPIILOR”

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

15.NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE

Virbac S.A.

1ère avenue – 2065 m – LID

06516 Carros

Franţa

16.NUMĂRUL (NUMERELE) AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE

EU/2/06/068/003

17.NUMĂRUL DE FABRICAŢIE AL SERIEI DE PRODUS

Serie {număr}

INFORMAŢII MINIME CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE BLISTERE

BLISTER - 7,5 mg

1.DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Ypozane tablete de 7,5 mg pentru câini

Osateron acetat

2.NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE

VIRBAC S.A.

3.DATA EXPIRĂRII

EXP {lună/an}

4.NUMĂRUL SERIEI

Serie {număr}

5.MENŢIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR”

Numai pentru uz veterinar.

INFORMAŢII CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE - 15 mg

1.DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Ypozane tablete de 15 mg pentru câini

Osateron acetat

2.DECLARAREA SUBSTANŢELOR ACTIVE ŞI A ALTOR SUBSTANŢE

Fiecare tabletă conţine 15 mg de osateron acetat

3.FORMA FARMACEUTICĂ

Tabletă.

4.DIMENSIUNEA AMBALAJULUI

7 tablete.

5.SPECII ŢINTĂ

Câinii.

6.INDICAŢIE (INDICAŢII)

Tratamentul hipertrofiei prostatice benigne la câinii masculi.

7.MOD ŞI CALE DE ADMINISTRARE

Administrare pe cale orală.

Citiţi prospectul înainte de utilizare.

8.TIMP DE AŞTEPTARE

Nu este cazul.

9.ATENŢIONARE (ATENŢIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE), DUPĂ CAZ

Citiţi prospectul înainte de utilizare.

10.DATA EXPIRĂRII

EXP {lună/an}

11.CONDIŢII SPECIALE DE DEPOZITARE

Nu este cazul.

12.PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSELOR NEUTILIZATE SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deşeu provenit din utilizarea unor astfel de produse medicinale veterinare trebuie eliminate în conformitate cu cerinţele locale.

13.MENŢIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR” ŞI CONDIŢII SAU RESTRICŢII PRIVIND ELIBERAREA ŞI UTILIZARE, după caz

„Numai pentru uz veterinar” - se eliberează numai pe bază de reţetă veterinară.

14.MENŢIUNEA „A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNA COPIILOR”

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

15.NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE

Virbac S.A.

1ère avenue – 2065 m – LID

06516 Carros

Franţa

16.NUMĂRUL (NUMERELE) AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE

EU/2/06/068/004

17.NUMĂRUL DE FABRICAŢIE AL SERIEI DE PRODUS

Serie {număr}

INFORMAŢII MINIME CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE BLISTERE

BLISTER - 15 mg

1.DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Ypozane tablete de 15 mg pentru câini

Osateron acetat

2.NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE

VIRBAC S.A.

3.DATA EXPIRĂRII

EXP {lună/an}

4.NUMĂRUL SERIEI

Serie {număr}

5.MENŢIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR”

Numai pentru uz veterinar.

Comentarii