Zulvac 1 Bovis (inactivated bluetongue virus, serotype...) – Etichetare - QI02AA08

Updated on site: 09-Feb-2018

Denumirea medicamentului: Zulvac 1 Bovis
ATC: QI02AA08
Substanţă: inactivated bluetongue virus, serotype 1
Producător: Zoetis Belgium SA

INFORMAŢII CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE AMBALAJUL SECUNDAR

Cutie de carton 1 x 20ml, 1 x 100ml si 1 x 240ml

1.NUMELE PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Zulvac 1 Bovis suspensie injectabilă pentru bovine

2.DECLARAREA SUBSTANŢEI ACTIVE SAU A ALTOR SUBSTANŢE

Fiecare doză de 2ml:

Virus Inactivat al Bolii Limbii Albastre, serotip 1, tulpina BTV-1/ALG2006/01 E1. Hidroxid de aluminiu, saponine și tiomersal.

3.FORMA FARMACEUTICĂ

Suspensie injectabilă

4.DIMENSIUNEA AMBALAJULUI

20 ml (10 doze)

100 ml(50 doze)

240 ml(120 doze)

5.SPECII ŢINTĂ

Bovine

6.INDICAŢIE (INDICAŢII)

7.METODA ŞI CALEA DE ADMNISTRARE

Citiți prospectul înainte de utilizare

Intramuscular

8.TIMP DE AŞTEPTARE

Timp de așteptare: Zero zile.

9.PRECAUŢII SPECIALE, DACĂ ESTE NECESAR

Citiți prospectul înainte de utilizare.

10.DATA EXPIRĂRII

EXP {lună/an}

Odată început flaconul trebuie folosit imediat.

11.CONDIŢII SPECIALE DE DEPOZITARE

A se păstra și transporta la temperatura de refrigerare.

Ase proteja de lumină.

Anu se congela.

12. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSELOR NEUTILIZATE SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ

Eliminarea: citiți prospectul produsului.

13. MENŢIUNEA “NUMAI PENTRU UZ VETERINAR” ŞI CONDIŢII ŞAU RESTRICŢII PRIVIND ELIBERAREA ŞI UTILIZARE, DUPĂ CAZ

Numai pentru uz veterinar. Se eliberează numai pe bază de rețetă veterinară.

14.MENŢIUNEA “A NU SE LĂSA LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR”

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

15.NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE

COMERCIALIZARE

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIA

16.NUMĂRUL AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE

EU/2/11/130/001

EU/2/11/130/002

EU/2/11/130/003

17.NUMĂRUL DE FABRICAŢIE AL SERIEI DE PRODUS

Lot {număr}

INFORMAŢII CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE AMBALAJUL PRIMAR

Eticheta flaconului de 100ml si 240ml

1. NUMELE PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Zulvac 1 Bovis suspensie injectabilă pentru bovine

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI ACTIVE SAU A ALTOR SUBSTANŢE

Fiecare doză de 2ml:

Virus Inactivat al Bolii Limbii Albastre, serotip 1, tulpina BTV-1/ALG2006/01 E1. Hidroxid de aluminiu, saponine și tiomersal

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Suspensie injectabilă

4. DIMENSIUNEA AMBALAJULUI

100 ml(50 doze)

240 ml(120 doze)

5. SPECII ŢINTĂ

Bovine

6. INDICAŢIE (INDICAŢII)

7. METODA ŞI CALEA DE ADMNISTRARE

Citiți prospectul înainte de utilizare

Intramuscular

8. TIMP DE AŞTEPTARE

Timp de așteptare: Zero zile.

9. PRECAUŢII SPECIALE, DACĂ ESTE NECESAR

Citiți prospectul înainte de utilizare.

10. DATA EXPIRĂRII

EXP {lună/an}

Odată început flaconul trebuie folosit imediat.

11. CONDIŢII SPECIALE DE DEPOZITARE

A se păstra și transporta la temperatura de refrigerare.

A se proteja de lumină.

A nu se congela.

12. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSELOR NEUTILIZATE SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ

13. MENŢIUNEA “NUMAI PENTRU UZ VETERINAR” ŞI CONDIŢII ŞAU RESTRICŢII PRIVIND ELIBERAREA ŞI UTILIZARE, după caz

Numai pentru uz veterinar. Se eliberează numai pe bază de rețetă veterinară.

14. MENŢIUNEA “A NU SE LĂSA LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR”

15. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE

COMERCIALIZARE

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIA

16. NUMĂRUL AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE

17. NUMĂRUL DE FABRICAŢIE AL SERIEI DE PRODUS

Lot {număr}

INFORMAŢII MINIME CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE UNITĂŢILE MICI DE AMBALAJ PRIMAR

Flacon de 20 ml

1.DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Zulvac 1 Bovis suspensie injectabilă pentru bovine

2.CANTITATEA DE SUBSTANŢĂ (SUBSTANŢE) ACTIVĂ (ACTIVE)

Fiecare doză de 2ml:

Virus Inactivat al Bolii Limbii Albastre, serotip 1, tulpina BTV-1/ALG2006/01 E1 Hidroxid de aluminiu, saponine și tiomersal

3.CONŢINUT PE UNITATE DE GREUTATE, VOLUM SAU NUMĂR DE DOZE

20 ml (10 doze)

4.CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE

IM.

5.TIMP DE AŞTEPTARE

Timp de așteptare: Zero zile.

6.NUMĂRUL SERIEI

Lot {număr}

7.DATA EXPIRĂRII

EXP {lună/an}

Odată început flaconul trebuie folosit imediat.

8.MENŢIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR”

Numai pentru uz veterinar.

Comentarii