Romanian
Selectaţi limba site-ului

Zulvac 8 Ovis (inactivated bluetongue virus, serotype...) – Etichetare - QI04AA02

Updated on site: 09-Feb-2018

Denumirea medicamentului: Zulvac 8 Ovis
ATC: QI04AA02
Substanţă: inactivated bluetongue virus, serotype 8, strain btv-8/bel2006/02
Producător: Zoetis Belgium SA

PARTICULARITĂŢI CE TREBUIE ÎNSCRISE PE AMBALAJUL EXTERN

Cutie de carton 1 x 100ml / Cutie de carton 1 x240 ml

1.DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

ZULVAC 8 Ovis suspensie injectabilă pentru ovine

2.DECLARAREA SUBSTANŢEI ACTIVE SAU A ALTOR SUBSTANŢE

O doză de 2 ml contine:

Virus inactivat al bolii limbii albastre, serotip 8, tulpina BTV-8/BEL2006/02

3.FORMA FARMACEUTICĂ

Suspensie injectabilă

4.DIMENSIUNEA AMBALAJULUI

100 ml (50 doze)

240 ml (120 doze)

5.SPECII ŢINTĂ

Ovine

6.INDICAŢIE (INDICAŢII)

7.MOD ŞI CALE DE ADMINISTRARE

Pentru administrare subcutană.

Citiţi prospectul înainte de utilizare.

8.TIMP DE AŞTEPTARE

Timp de aşteptare: zero zile.

9.ATENŢIONARE (ATENŢIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE), DUPĂ CAZ

Citiţi prospectul înainte de utilizare.

10.DATA EXPIRĂRII

EXP {lună/an}

După desigilare a se utiliza umediat .

11.CONDIŢII SPECIALE DE DEPOZITARE

A se păstra şi transporta în condiţii de refrigerare.

A se proteja de lumină.

A nu se congela.

12. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSELOR NEUTILIZATE SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ

Eliminarea: cititi prospectul produsului.

13. MENŢIUNEA “NUMAI PENTRU UZ VETERINAR” ŞI CONDIŢII ŞI RESTRICŢII PRIVIND ELIBERAREA ŞI UTILIZAREA, DUPĂ CAZ

Numai pentru uz veterinar.

Se eliberează numai pe bază de prescripţie medical veterinară

Importul, deținerea, vânzarea, eliberarea și / sau utilizarea acestui produs medicinal veterinar pot fi interzise în statele membre, pe întregul teritoriul sau o parte lui. Cititi prospectul pentru informații suplimentare.

14. MENŢIUNEA “A NU SE LĂSA LA VEDEREA SI ÎNDEMÂNA COPIILOR ”

A nu se lăsa la vederea si îndemâna copiilor.

15.NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIA

16.NUMĂRUL(NUMERELE) AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE

EU/2/09/104/001

EU/2/09/104/002

17.NUMĂRUL DE FABRICAŢIE AL SERIEI DE PRODUS

Lot:

PARTICULARITĂŢI CE TREBUIE ÎNSCRISE PE AMBALAJUL PRIMAR

Flacon 100 ml, Flacon 240 ml

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

ZULVAC 8 Ovis suspensie injectabilă pentru ovine

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI ACTIVE SAU A ALTOR SUBSTANŢE

O doză de 2 ml contine:

Virus inactivat al bolii limbii albastre, serotip 8, tulpina BTV-8/BEL2006/02

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Suspensie injectabilă

4. DIMENSIUNEA AMBALAJULUI

100 ml (50 doze)

240 ml (120 doze)

5. SPECII ŢINTĂ

Ovine

6. INDICAŢIE (INDICAŢII)

7. MOD ŞI CALE DE ADMINISTRARE

Pentru administrare subcutană.

Citiţi prospectul înainte de utilizare.

8. TIMP DE AŞTEPTARE

Timp de aşteptare: zero zile.

9. ATENŢIONARE (ATENŢIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE), DUPĂ CAZ

Citiţi prospectul înainte de utilizare.

10. DATA EXPIRĂRII

EXP {lună/an}

După desigilare a se utiliza umediat .

11. CONDIŢII SPECIALE DE DEPOZITARE

A se păstra şi transporta în condiţii de refrigerare.

A se proteja de lumină.

A nu se congela.

12. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSELOR NEUTILIZATE SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ

13. MENŢIUNEA “NUMAI PENTRU UZ VETERINAR” ŞI CONDIŢII ŞI RESTRICŢII PRIVIND ELIBERAREA ŞI UTILIZAREA, DUPĂ CAZ

Numai pentru uz veterinar.

Se eliberează numai pe bază de prescripţie medical veterinară

14. MENŢIUNEA “A NU SE LĂSA LA VEDEREA SI ÎNDEMÂNA COPIILOR ”

15. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIA

16. NUMĂRUL(NUMERELE) AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE

17. NUMĂRUL DE FABRICAŢIE AL SERIEI DE PRODUS

Lot:

Comentarii