Zycortal (desoxycortone pivalate) – Etichetare - QH02AA03

Updated on site: 09-Feb-2018

Denumirea medicamentului: Zycortal
ATC: QH02AA03
Substanţă: desoxycortone pivalate
Producător: Dechra Limited

INFORMAȚII CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE DE CARTON

1.DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Zycortal 25 mg/ml suspensie injectabilă, cu eliberare prelungită, pentru câini dezoxicorton pivalat

2.DECLARAREA SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR SUBSTANŢE

dezoxicorton pivalat 25 mg/ml

3.FORMA FARMACEUTICĂ

Suspensie cu eliberare prelungită, pentru injectare

4.DIMENSIUNEA AMBALAJULUI

4 ml

5.SPECII ŢINTĂ

Câini

6.INDICAȚIE (INDICAȚII)

Citiţi prospectul înainte de utilizare.

7.MOD ȘI CALE DE ADMINISTRARE

Administrare subcutanată.

Citiţi prospectul înainte de utilizare.

8.TIMP DE AȘTEPTARE

9.ATENȚIONARE ATENŢIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE), DUPĂ CAZ

Citiţi prospectul înainte de utilizare.

10.DATA DE EXPIRARE

EXP {lună/an}

După desigilare, se va utiliza până la ...

11.CONDIȚII SPECIALE DE DEPOZITARE

A nu se păstra la temperatură mai mare de 30 C.

A nu se congela.

12.PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSELOR NEUTILIZATE

SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Eliminarea: Citiţi prospectul produsului.

13.MENȚIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR” ȘI CONDIȚII SAU RESTRICȚII PRIVIND ELIBERAREA ȘI UTILIZAREA, DUPĂ CAZ

Numai pentru uz veterinar. Se eliberează numai pe bază de reţetă veterinară.

14.MENŢIUNEA „A NU SE LĂSA LA VEDEREA SI ÎNDEMÂNA COPIILOR”

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

15.NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE

Dechra Limited

Snaygill Industrial Estate

Skipton

BD23 2RW

MAREA BRITANIE

16.NUMĂRUL (NUMERELE) AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE

EU/2/15/189/001

17.NUMĂRUL DE FABRICAŢIE AL SERIEI DE PRODUS

Lot {număr}

INFORMAȚII MINIME CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE UNITĂŢILE MICI DE AMBALAJ

PRIMAR

ETICHETĂ FLACON

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Zycortal 25 mg/ml suspensie injectabilă, cu eliberare prelungită, dezoxicorton pivalat

2.CANTITATEA DE SUBSTANŢĂ (SUBSTANŢE) ACTIVĂ (ACTIVE)

Dezoxicorton pivalat 25 mg/ml

3.CONŢINUT PE UNITATE DE GREUTATE, VOLUM SAU NUMĂR DE DOZE

4 ml

4.CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE

SC

5.TIMP DE AȘTEPTARE

6.SERIA DE FABRICAŢIE

Lot {număr}

7.DATA DE EXPIRARE

EXP {lună/an}

8.MENŢIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR”

Numai pentru uz veterinar.

Comentarii