Kód ATC klasifikácie - Qg

Druhy ATC Názov lieku Látka Výrobca
Psy QG04CX90 Ypozane / 2 / 3 / 4 osaterone acetate Virbac S.A.
Psy QG03CA04 Incurin / 2 / 3 / 4 / 5 estriol Intervet International BV