Názov lieku - C

Druhy Názov lieku ATC Látka Výrobca
Psy Clomicalm QN06AA04 clomipramine Novartis Tiergesundheit GmbH
MačkyPsy Convenia QJ01DD91 cefovecin Zoetis Belgium SA
Prasce (prasničky a prasnice)
Circovac QI09AA07 inactivated porcine circovirus type 2 (PCV2) Merial
Psy Cortavance QD07AC hydrocortisone aceponate Virbac S.A.
Psy Certifect QP53AX65 fipronil /amitraz /(S)-methoprene Merial