Canigen L4 (Inactivated Leptospira strains:L. interrogans...) – Podmienky alebo obmedzenia týkajúce sa výdaja a použitia - QI07AB01

Updated on site: 08-Feb-2018

Názov lieku: Canigen L4
ATC: QI07AB01
Látka: Inactivated Leptospira strains:L. interrogans serogroup Canicola serovar Portland-vere (strain Ca-12-000); L. interrogans serogroup Icterohaemorrhagiae serovar Copenhageni (strain Ic-02-001); L. interrogans serogroup Australis serovar Bratislava (strain A
Výrobca: Intervet International B.V.

Obsah článku

A.VÝROBCA BIOLOGICKY ÚČINNÝCH LÁTOK AVÝROBCA ZODPOVEDNÝ ZA

UVOĽNENIE ŠARŽE

Názov a adresa výrobcu biologicky účinných látok

Výrobca účinnej látky

Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831AN Boxmeer Holandsko

Názov a adresa výrobcu zodpovedného za uvoľnenie šarže

Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831AN Boxmeer Holandsko

B.PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA DODÁVKY A POUŽITIA

Výdaj lieku je viazaný na veterinárny predpis.

C.STANOVENIE MAXIMÁLNEHO LIMITU REZÍDUÍ (MRL)

Neuplatňuje sa.

Príspevky