Názov lieku - D

Druhy Názov lieku ATC Látka Výrobca
MačkyPsy Dexdomitor QN05CM18 dexmedetomidine hydrochloride Orion Corporation
DobytokPrasce Draxxin QJ01FA94 tulathromycin Zoetis Belgium SA