Názov lieku - D

Druhy Názov lieku ATC Látka Výrobca
MačkyPsy Dexdomitor / 2 / 3 / 4 / 5 QN05CM18 dexmedetomidine hydrochloride Orion Corporation
DobytokPrasceOvce Draxxin / 2 / 3 / 4 / 5 QJ01FA94 tulathromycin Zoetis Belgium SA