Názov lieku - H

Druhy Názov lieku ATC Látka Výrobca
Teľatá, čerstvo narodené
Halocur QP51AX08 halofuginone Intervet International BV
Dobytok Hiprabovis IBR Marker Live QI02AD01 live gE- tk- double-gene-deleted bovine herpes virus type 1, strain CEDDEL: 106.3107.3 CCID50 Laboratorios Hipra S.A