Názov lieku - K

Druhy Názov lieku ATC Látka Výrobca
Dobytok (kravy a jalovice)
Kexxtone QA16QA06 monensin (as monensin sodium) Eli Lilly and Company Limited