Názov lieku - K

Druhy Názov lieku ATC Látka Výrobca
Dobytok (kravy a jalovice)
Kexxtone / 2 / 3 / 4 / 5 QA16QA06 monensin (as monensin sodium) Eli Lilly and Company Limited