Názov lieku - L

Druhy Názov lieku ATC Látka Výrobca
Teľatá, čerstvo narodené – mladšie než 12 hodín
Locatim (Serinucoli) QI02AT01 Bovine concentrated lactoserum containing specific immunoglobulins G against E. coli F5 (K99) adhesin Biokema Anstalt
Mačky Leucogen QI06AA01 purified p45 FeLV-envelope antigen Virbac S.A.
MačkyDobytokPsyPrasce Loxicom QM01AC06 meloxicam Norbrook Laboratories Limited