Názov lieku - M

Druhy Názov lieku ATC Látka Výrobca
Psy Meloxivet / 2 / 3 / 4 / 5 QM01AC06 meloxicam Eli Lilly and Company Limited;
Psy Masivet / 2 / 3 / 4 / 5 QL01XE90 masitinib mesylate AB Science S.A.
TeľatáPrasce Melovem / 2 / 3 / 4 / 5 QM01AC06 meloxicam Dopharma Research B.V.
MačkyPsy Meloxoral / 2 / 3 / 4 / 5 QM01AC06 meloxicam Le Vet B.V.
Kurčatá MS-H Vaccine / 2 / 3 / 4 / 5 QI01AE03 Mycoplasma synoviae strain MS-H Pharmsure Ltd
MačkyDobytokPsyKonePrasce Meloxidyl / 2 / 3 / 4 / 5 QM01AC06 meloxicam Ceva Santé Animale
MačkyDobytokPsyKonePrasce Metacam / 2 / 3 / 4 / 5 QM01AC06 meloxicam Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
MačkyDobytokPsyKonePrasce Meloxidolor / 2 / 3 / 4 / 5 QM01AC06 meloxicam Le Vet Beheer B.V
MačkyPsy Melosus / 2 / 3 / 4 / 5 QM01AC06 meloxicam CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH