Názov lieku - M

Druhy Názov lieku ATC Látka Výrobca
Psy Meloxivet QM01AC06 meloxicam Eli Lilly and Company Limited;
Psy Masivet QL01XE90 masitinib mesylate AB Science S.A.
TeľatáPrasce Melovem QM01AC06 meloxicam Dopharma Research B.V.
MačkyPsy Meloxoral QM01AC06 meloxicam Le Vet B.V.
Kurčatá MS-H Vaccine QI01AE03 Mycoplasma synoviae strain MS-H Pharmsure Ltd