Názov lieku - O

Druhy Názov lieku ATC Látka Výrobca
MačkyPsy Onsior QM01AH91 robenacoxib Elanco Europe Ltd.
Psy Osurnia QS02CA90 terbinafine /florfenicol / betamethasone acetate Novartis Santé Animale S.A.S
Mačky Oncept IL-2 QL03AX vCP1338 virus Merial;; 
Psy Oxyglobin QB05AA90 haemoglobin glutamer-200 (bovine) OPK Biotech Netherlands BV