Slovak
Voľba jazykovej verzie

Porcilis PCV M Hyo (porcine circovirus type 2 ORF2 subunit...) – Podmienky alebo obmedzenia týkajúce sa výdaja a použitia - QI09AL

Updated on site: 09-Feb-2018

Názov lieku: Porcilis PCV M Hyo
ATC: QI09AL
Látka: porcine circovirus type 2 ORF2 subunit antigen, Mycoplasma hyopneumoniae strain ATCC 25934 (inactivated)
Výrobca: Intervet International B.V.

A. VÝROBCOVIA BIOLOGICKEJ ÚČINNEJ LÁTKY A VÝROBCA ZODPOVEDNÝ ZA UVOĽNENIE ŠARŽE

Meno a adresa výrobcu biologickej účinnej látky

Intervet International BV Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Holandsko

Burgwedel Biotech GmbH

Im Langen Felden 5

30938 Burgwedel

Nemecko

Intervet UK Limited

Walton Manor

Walton,

Milton Keynes

Buckinghamshire

MK7 7AJ

UK

Intervet International GmbH

Osterather Strasse 1a

50739 Köln

Nemecko

Merck Sharp & Dohme Animal Health S.L. Poligono Industrial EI Montalvo 1 C/Zeppelin 6, Parcela 38

37008 Carbajosa de la Sagrada, Salamanca

Španielsko

Meno a adresa výrobcu zodpovedného za uvoľnenie šarže

Intervet International BV Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Holandsko

B. PODMIENKY POVOLENIA A OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA DODÁVKY A POUŽITIA

Vydáva sa len na veterinárny predpis.

C.STANOVENIE MAXIMÁLNEHO LIMITU REZÍDUÍ (MRL)

Účinná látka biologického pôvodu určená na vyvolanie aktívnej imunity nespadá do rámca Nariadenia (EK) č. 470/2009.

Pomocné látky uvedené v časti 6.1 SPC sú buď povolené látky zaradené do tabuľky 1 Prílohy Nariadenia Komisie (EÚ) č. 37/2010 pre ktoré MRL nie sú požadované alebo nespadajú do rámca nariadenia (EK) č. 470/2009 keď sú použité vo veterinárnom lieku.

Príspevky