Druhy - Teľatá, čerstvo narodené – mladšie než 12 hodín

Druhy Názov lieku ATC Látka Výrobca
Teľatá, čerstvo narodené – mladšie než 12 hodín
Locatim (Serinucoli) / 2 / 3 / 4 / 5 QI02AT01 Bovine concentrated lactoserum containing specific immunoglobulins G against E. coli F5 (K99) adhesin Biokema Anstalt