Druhy - Teľatá

Druhy Názov lieku ATC Látka Výrobca
Teľatá, čerstvo narodené – mladšie než 12 hodín
Locatim (Serinucoli) / 2 / 3 / 4 / 5 QI02AT01 Bovine concentrated lactoserum containing specific immunoglobulins G against E. coli F5 (K99) adhesin Biokema Anstalt
Teľatá, čerstvo narodené
Halocur / 2 / 3 / 4 QP51AX08 halofuginone Intervet International BV
TeľatáPrasce Melovem / 2 / 3 / 4 / 5 QM01AC06 meloxicam Dopharma Research B.V.
Teľatá, čerstvo narodené
Halagon / 2 / 3 / 5 QP51AX08 halofuginone lactate Emdoka BVBA