Názov lieku - T

Druhy Názov lieku ATC Látka Výrobca
Psy Trocoxil QM01AH 92 mavacoxib Zoetis Belgium SA
Psy Trifexis QP54AB51 spinosad / milbemycin oxime Eli Lilly and Company Limited