Názov lieku - Z

Druhy Názov lieku ATC Látka Výrobca
Ovce Zulvac 1 8 Ovis QI04AA02 inactivated bluetongue virus, serotype 1, strain BTV-1/ALG2006/01 /;inactivated bluetongue virus, serotype 8, strain BTV-8/BEL2006/02 Zoetis Belgium SA
Ovce Zulvac 1 Ovis QI04AA02 inactivated bluetongue virus, serotype-1 Zoetis Belgium SA
Dobytok Zactran QJ01FA95 gamithromycin Merial
DobytokOvce Zulvac SBV QI02AA Inactivated Schmallenberg virus, strain BH80/11-4 Zoetis Belgium SA
Dobytok Zulvac 1 8 Bovis QI02AA08 inactivated bluetongue virus, serotype 1, strain BTV-1/ALG2006/01 E1 RP / inactivated bluetongue virus, serotype 8, strain BTV-8/BEL2006/02 Zoetis Belgium SA