Activyl Tick Plus (indoxacarb/permethrin) – Označevanje - QP53AC54

Updated on site: 08-Feb-2018

Ime zdravila: Activyl Tick Plus
ATC: QP53AC54
Substanca: indoxacarb/permethrin
Proizvajalec: Intervet International BV

Vsebina članka

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

KARTONSKA ŠKATLA

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Activyl Tick Plus 75 mg + 240 mg, kožni nanos, raztopina za zelo majhne pse (1,2 – 5 kg) Activyl Tick Plus 150 mg + 480 mg, kožni nanos, raztopina za majhne pse (5,1 – 10 kg) Activyl Tick Plus 300 mg + 960 mg, kožni nanos, raztopina za srednje velike pse (10,1 -20 kg) Activyl Tick Plus 600 mg + 1920 mg, kožni nanos, raztopina za velike pse (20,1 – 40 kg) Activyl Tick Plus 900 mg + 2880 mg, kožni nanos, raztopina za zelo velike pse (40,1 do 60 kg)

Indoksakarb + permetrin

2.NAVEDBA ZDRAVILNE/IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGIH SNOVI

Indoksakarb 75 mg + permetrin 240 mg

Indoksakarb 150 mg + permetrin 480 mg

Indoksakarb 300 mg + permetrin 960 mg

Indoksakarb 600 mg + permetrin 1920 mg

Indoksakarb 900 mg + permetrin 2880 mg

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Kožni nanos, raztopina

4.VELIKOST PAKIRANJA

1 merilna kapalka

4 merilne kapalke

6 merilnih kapalk

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Psi 1,2 – 5 kg

Psi 5,1 – 10 kg

Psi 10,1 – 20 kg

Psi 20,1 -40 kg

Psi 40,1 – 60 kg

6.INDIKACIJA(E)

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

Kožni nanos.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8.KARENCA

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

Ne jemljite merilne kapalke iz ovojnine do uporabe.

NEVARNOST– Ne uporabljate za mačke.

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte merilne kapalke v orignalni ovojnini za zaščito pred vlago in svetlobo.

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odstranjevanje: Preberite navodilo za uporabo. Zdravilo za uporabo v veterinarski medicini ne sme priti v vodotoke.

13.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, če je smiselno

Samo za živali. Rp-Vet.

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM ”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Intervet International BV Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer

NIZOZEMSKA

16.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/11/137/001

EU/2/11/137/002

EU/2/11/137/003

EU/2/11/137/004

EU/2/11/137/005

EU/2/11/137/006

EU/2/11/137/007

EU/2/11/137/008

EU/2/11/137/009

EU/2/11/137/010

EU/2/11/137/011

EU/2/11/137/012

EU/2/11/137/013

EU/2/11/137/014

EU/2/11/137/015

17.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Serija {številka}

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH

OVOJNINAH

VREČKA

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Activyl Tick Plus 75 mg + 240 mg, kožni nanos, raztopina za zelo majhne pse Activyl Tick Plus 150 mg + 480 mg, kožni nanos, raztopina za majhne pse Activyl Tick Plus 300 mg + 960 mg, kožni nanos, raztopina za srednje velike pse Activyl Tick Plus 600 mg + 1920 mg, kožni nanos, raztopina za velike pse Activyl Tick Plus 900 mg + 2880 mg, kožni nanos, raztopina za zelo velike pse

Indoksakarb + permetrin

2.KOLIČINA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E)

75 mg + 240 mg

150 mg + 480 mg

300 mg + 960 mg

600 mg + 1920 mg

900 mg + 2880 mg

3.VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

4.POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Kožni nanos

5.KARENCA

6.ŠTEVILKA SERIJE

Serija {številka}

7.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP (mesec/leto)

8.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

Nevarnost - Ne uporabite pri mačkah.

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA PRETISNEM OMOTU ALI DVOJNEM TRAKU

PRETISNI OMOT (oznaka merilne kapalke)

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Activyl Tick Plus 75 mg + 240 mg za pse 1,2 – 5 kg

Activyl Tick Plus 150 mg + 480 mg za pse 5,1 – 10 kg

Activyl Tick Plus 300 mg + 960 mg,za pse 10,1 – 20 kg

Activyl Tick Plus 600 mg + 1920 mg za pse 20,1 – 40 kg

Activyl Tick Plus 900 mg + 2880 mgza pse 40,1 - 60 kg

Indoksakarb + permetrin

2.IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Intervet International BV

3.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILE

EXP {mesec/leto}

4.ŠTEVILKA SERIJE

Serija {številka}

8.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali

Ne uporabite pri mačkah.

Komentarji