Aivlosin (tylvalosin) – Označevanje - QJ01FA92

PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI/NOTRANJI VREČKI

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Aivlosin 42,5 mg/g predmešanica za izdelavo medicinirane krme za prašiče. tilvalozin (kot tilvalozinijev tartrat)

2.NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

 

 

Tilvalozin (kot tilvalozinijev tartrat)

42,5 mg/g

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Predmešanica za izdelavo medicinirane krme

4.VELIKOST PAKIRANJA

20 kg

5 kg

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Prašiči

6.INDIKACIJA(E)

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

Dajanje v krmno mešanico. Le za dodajanje suhi krmi.

Navodila za mešanje

Za vmešanje zdravila za uporabo v veterinarski medicini v krmo priporočamo uporabo horizontalnega polžnega mešalnika. Aivlosin najprej vmešamo v 10 kg krme, temu dodamo ostalo količino krme in nato vse skupaj dobro premešamo. Medicinirano krmo nato lahko peletiramo.

Peletiranje obsega 5-minutno predpripravo v enem koraku s paro in peletiranje pri največ 70 °C pod normalnimi pogoji.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8.KARENCA

Meso in organi: 2 dni.

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Rok uporabnosti po vmešanju v krmo ali v peletirano krmo: 1 mesec

Odprto zdravilo uporabite takoj.

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 30 °C.

Vrečo shranjujte tesno zaprt.

Shranjujte v originalnem vsebniku.

Ne shranjujte odprtih vreč.

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA

ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odstranjevanje: preberite navodilo za uporabo.

13. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Rp-Vet:

Upoštevati je treba uradna priporočila o dodajanju predmešanice za izdelavo zdravilne krmne mešanice v krmo.

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

ECO Animal Health Limited

78 Coombe Road

New Malden

Surrey

KT3 4QS

Velika Britanija

16.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/04/044/001

 

(Aivlosin 42.5 mg/g – 20 kg)

 

 

EU/2/04/044/002

(Aivlosin 42.5 mg/g – 5 kg)

17.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Serija {številka}

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH

OVOJNINAH

Zrnca za dajanje v vodo za pitje za prašiče – 40 g vrečka

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Aivlosin 625 mg/g zrnca za dajanje v vodo za pitje za prašiče tilvalozin (v obliki tilvalozinijevega tartrata)

2.KOLIČINA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E)

 

 

Tilvalozin (v obliki tilvalozinijevega tartrata)

625 mg/g

3.VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

40 g

4.POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Za dajanje v vodo za pitje.

5.KARENCA

Meso in organi: 1 dan

6.ŠTEVILKA SERIJE

Serija {številka}

7.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Rok uporabnosti po prvem odpiranju stične ovojnine: 5 tednov

Vodo za pitje z raztopljenim zdravilom morate zamenjati vsakih 24 ur.

8.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Ne shranjujte pri temperaturi nad 25 °C.

9. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Rp-Vet:

10.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

ECO Animal Health Limited

78 Coombe Road

New Malden

Surrey

KT3 4QS

Velika Britanija

11 ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/04/044/009

PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI

Zrnca za dajanje v vodo za pitje za prašiče – 160 g vrečka

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Aivlosin 625 mg/g zrnca za dajanje v vodo za pitje za prašiče tilvalozin (v obliki tilvalozinijevega tartrata)

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

 

 

Tilvalozin (v obliki tilvalozinijevega tartrata)

625 mg/g

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

Zrnca za dajanje v vodo za pitje.

4. VELIKOST PAKIRANJA

160 g

5. CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

prašiči

6. INDIKACIJA(E)

7. NAČIN IN POT(I) UPORABE

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8. KARENCA

Meso in organi: 1 dan.

9. POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Rok uporabnosti po prvem odpiranju stične ovojnine: 5 tednov.

Vodo za pitje z raztopljenim zdravilom morate zamenjati vsakih 24 ur.

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Ne shranjujte pri temperaturi nad 25 °C.

12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA

ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odstranjevanje: preberite navodilo za uporabo.

13. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Rp-Vet.

14. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

ECO Animal Health Limited

78 Coombe Road

New Malden

Surrey

KT3 4QS

Velika Britanija

16. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/04/044/010

17. IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Serija {številka}

PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI

Zrnca za dajanje v vodo za pitje za prašiče – 400 g vrečka

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Aivlosin 625 mg/g zrnca za dajanje v vodo za pitje za prašiče tilvalozin (v obliki tilvalozinijevega tartrata)

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

 

 

Tilvalozin (v obliki tilvalozinijevega tartrata)

625 mg/g

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

Zrnca za dajanje v vodo za pitje.

4. VELIKOST PAKIRANJA

400 g

5. CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

prašiči

6. INDIKACIJA(E)

7. NAČIN IN POT(I) UPORABE

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8. KARENCA

Meso in organi: 1 dan.

9. POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Rok uporabnosti po prvem odpiranju stične ovojnine: 5 tednov.

Vodo za pitje z raztopljenim zdravilom morate zamenjati vsakih 24 ur.

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Ne shranjujte pri temperaturi nad 25 °C.

12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA

ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odstranjevanje: preberite navodilo za uporabo.

13. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Rp-Vet.

14. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

ECO Animal Health Limited

78 Coombe Road

New Malden

Surrey

KT3 4QS

Velika Britanija

16. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/04/044/017

17. IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Serija {številka}

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH

OVOJNINAH

Zrnca za dajanje v vodo za pitje za fazane– 40 g vrečka

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Aivlosin 625 mg/g zrnca za dajanje v vodo za pitje za fazane tilvalozin (v obliki tilvalozinijevega tartrata)

2. KOLIČINA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E)

Tilvalozin (v obliki tilvalozinijevega tartrata) 625 mg/g

3. VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

40 g

4. POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Za dajanje v vodo za pitje.

5. KARENCA

Meso in organi: 2 dni.

Ni dovoljena uporaba pri pticah, katerih jajca so ali bodo namenjena prehrani ljudi.

6. ŠTEVILKA SERIJE

Serija {številka}

7. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Rok uporabnosti po prvem odpiranju stične ovojnine: 5 tednov.

Vodo za pitje s primešanim zdravilom morate zamenjati vsakih 24 ur.

8. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Ne shranjujte pri temperaturi nad 25 ° C.

9. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Rp-Vet:

10. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

ECO Animal Health Limited

78 Coombe Road

New Malden

Surrey

KT3 4QS

Velika Britanija

11 ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/04/044/012 – 40 g

PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI

vreča iz laminirane aluminijeve folije in poliestra, ki vsebuje 500 g – peroralni prašek

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Aivlosin 42,5 mg/g peroralni prašek za prašiče tilvalozin (v obliki tilvalozinijevega tartrata)

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Tilvalozin (v obliki tilvalozinijevega tartrata) 42,5 mg/g

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

peroralni prašek

4. VELIKOST PAKIRANJA

500 g

5. CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

prašiči

6. INDIKACIJA(E)

7. NAČIN IN POT(I) UPORABE

Peroralna uporaba.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

Dodajati se sme samo suhi krmi.

8. KARENCA

Meso in organi: 2 dni.

9. POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Rok uporabnosti po prvem odpiranju stične ovojnine: 4 tedni

Krmo z dodanim peroralnim praškom morate zamenjati, če je prašiči ne pojedo v 24 urah.

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 30 °C

Vrečo shranjujte tesno zaprto.

Shranjujte v originalnem vsebniku.

12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA

ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odstranjevanje: preberite navodilo za uporabo.

13. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Rp-Vet:

14. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

ECO Animal Health Limited

78 Coombe Road

New Malden

Surrey

KT3 4QS

Velika Britanija

16. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/04/044/013

17. IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Številka {serija}

PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI

Zrnca za uporabo v vodi za pitje za fazane (400 g vrečka)

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Aivlosin 625 mg/g zrnca za uporabo v vodi za pitje za fazane tilvalozin (kot tilvalozinijev tartrat)

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

 

 

Tilvalozin (kot tilvalozinijev tartrat)

625 mg/g

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

Zrnca za uporabo v vodi za pitje.

4. VELIKOST PAKIRANJA

400 g

5. CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Fazani

6. INDIKACIJA(E)

7. NAČIN IN POT(I) UPORABE

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8. KARENCA

Meso in organi: 2 dni.

Ni dovoljena uporaba pri pticah, katerih jajca so ali bodo namenjena prehrani ljudi.

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A)), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Rok uporabnosti po prvem odpiranju stične ovojnine: 5 tednov

Medicinirano vodo za pitje je treba zamenjati, če ni porabljena v 24 urah.

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Ne shranjujte pri temperaturi nad 25 °C.

12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA

ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odstranjevanje: preberite navodilo za uporabo.

13. BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI" IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Rp-Vet:

14. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

ECO Animal Health Limited

78 Coombe Road

New Malden

Surrey

KT3 4QS

Velika Britanija

16. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/04/044/014

17. IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Serija {številka}

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH

OVOJNINAH

Zrnca za uporabo v vodi za pitje za piščance in purane (40 g vrečka)

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Aivlosin 625 mg/g zrnca za uporabo v vodi za pitje za piščance / purane tilvalozin (kot tilvalozinijev tartrat)

2. KOLIČINA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E)

 

 

Tilvalozin (kot tilvalozinijev tartrat)

625 mg/g

3. VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

40 g

4. POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Za uporabo v vodi za pitje.

5. KARENCA

Meso in organi: 2 dni

Jajca: nič dni.

Purani: Ni dovoljena uporaba pri puranih, katerih jajca so ali bodo namenjena prehrani ljudi.

Ne uporabite prej kot 21 dni od začetka nesnosti.

6. ŠTEVILKA SERIJE

Serija: {številka}

7. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Rok uporabnosti po prvem odpiranju stične ovojnine: 5 tednov Medicinirano vodo za pitje je treba zamenjati, če ni porabljena v 24 urah.

8. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Ne shranjujte pri temperaturi nad 25 ºC.

9. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Rp-Vet.

10. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

ECO Animal Health Limited

78 Coombe Road

New Malden

Surrey

KT3 4QS

Velika Britanija

11.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

Piščanci in purani

EU/2/04/044/018

PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI

Zrnca za uporabo v vodi za pitje za piščance in purane (400 g vrečka)

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Aivlosin 625 mg/g zrnca za uporabo v vodi za pitje za piščance / purane tilvalozin (kot tilvalozinijev tartrat)

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH

 

 

Tilvalozin (kot tilvalozinijev tartrat)

625 mg/g

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

Zrnca za uporabo v vodi za pitje.

4. VELIKOST PAKIRANJA

400 g

5. CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Piščanci/purani

6. INDIKACIJA(E)

7. NAČIN IN POT(I) UPORABE

Za uporabo v pitni vodi.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8. KARENCA

Meso in organi: 2 dni.

Jajca: nič dni.

Purani: Ni dovoljena uporaba pri puranih, katerih jajca so ali bodo namenjena prehrani ljudi.

Ne uporabite prej kot 21 dni od začetka nesnosti.

9. POSEBNO(A) OPOZORILO(A)), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Serija: {številka}

Rok uporabnosti po prvem odpiranju stične ovojnine: 5 tednov

Medicinirano vodo za pitje je treba zamenjati, če ni porabljena v 24 urah.

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Ne shranjujte pri temperaturi nad 25 °C.

12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA

ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odstranjevanje: preberite navodilo za uporabo

13. BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI" IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Rp-Vet

14. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

ECO Animal Health Limited

78 Coombe Road

New Malden

Surrey

KT3 4QS

Velika Britanija

16. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

Piščanci in purani

EU/2/04/044/019

17. IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Serija {številka}

Komentarji