Apoquel (oclacitinib maleate) – Povzetek glavnih značilnosti zdravila - QD11AH90

Vsebina članka

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

APOQUEL 3,6 mg filmsko obložene tablete za pse

APOQUEL 5,4 mg filmsko obložene tablete za pse

APOQUEL 16 mg filmsko obložene tablete za pse

2.KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA

Zdravilna učinkovina:

Ena filmsko obložena tableta vsebuje:

APOQUEL 3,6 mg APOQUEL 5,4 mg APOQUEL 16 mg

3,6 mg oklacitiniba (kot oklacitinibijevega maleata)

5,4 mg oklacitiniba (kot oklacitinibijevega maleata)

16 mg oklacitiniba (kot oklacitinibijevega maleata)

Za celoten seznam pomožnih snovi, glejte poglavje 6.1.

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

filmsko obložene tablete

Bele do sivkaste podolgovate filmsko obložene tablete z razdelilno zarezo na obeh straneh in črkovnimi oznakami "AQ" in "S", "M" oziroma "L" na obeh straneh. Črke "S", "M" in "L" označujejo različne jakosti tablet: "S" je na 3,6-mg tabletah, "M" na 5,4-mg tabletah in "L" na 16-mg tabletah.

Tablete se lahko delijo na enaki polovici.

4.KLINIČNI PODATKI

4.1Ciljne živalske vrste

Psi

4.2Indikacije za uporabo pri ciljnih živalskih vrstah

Zdravljenje pruritusa v povezavi z atopičnim dermatitisom pri psih.

Zdravljenje kliničnih oblik atopičnega dermatitisa pri psih.

4.3Kontraindikacije

Ne uporabite v primeru preobčutljivosti na zdravilno učinkovino ali na katero koli pomožno snov. Ne uporabite pri psih, mlajših od 12 mesecev ali pri psih, lažjih od 3 kg.

Ne uporabite pri psih z dokazano imunosupresijo, npr.z hiperadrenokorticizmom ali z dokazano progresivno maligno neoplazijo. V teh primerih zdravilne učinkovine niso preučevali.

4.4Posebna opozorila za vsako ciljno živalsko vrsto

Jih ni.

4.5Posebni previdnostni ukrepi

Posebni previdnostni ukrepi za uporabo pri živalih

Oklacitinib modulira imunski sitem in lahko poveča dovzetnost za okužbe ter poslabša neoplastične bolezni. Zato je pse, ki prejemajo tablete APOQUEL, potrebno spremljati glede pojava okužb in neoplazij.

Pri uporabi oklacitiniba za zdravljenja pruritusa, povezanega z alergičnim dermatitisom, odkrijte in zdravite primarno bolezen (npr. alergijski dermatitis, ki ga povzročijo bolhe, kontaktni dermatitis, intoleranca na hrano).

V primeru alergijskega in atopičnega dermatitisa priporočamo, da preučite in zdravite tudi dejavnike, ki zapletajo bolezen kot so bakterijske, glivične ali parazitarne okužbe/invazije (npr. bolhe in garje).

Glede na možnost vpliva na nekatere klinično-patološke parametre (glejte poglavje 4.6) priporočamo, da pri psih, ki prejemajo dolgotrajno zdravljenje, izvajate redne preglede celotne krvne slike in serumske biokemije.

Posebni previdnostni ukrepi, ki jih mora izvajati oseba, ki živalim daje zdravilo

Po dajanju zdravila si umijte roke.

V primeru nenamernega zaužitja se takoj posvetujte z zdravnikom in mu pokažite navodila za uporabo ali ovojnino.

4.6Neželeni učinki (pogostost in resnost)

Pogosti neželeni učinki, ki so jih opazili do dneva 16 preskušanj na terenu, so navedeni v spodnji tabeli in v primerjavi s placebom:

 

Neželene reakcije, ki so jih opazili v

Neželene reakcije, ki so jih opazili

 

študiji z atopičnim dermatitisom do

v študiji s pruritusom do dneva 7

 

dneva 16

 

 

 

 

APOQUEL

Placebo

APOQUEL

Placebo

 

(n=152)

(n=147)

(n=216)

(n=220)

Driska

4,6 %

3,4 %

2,3 %

0,9 %

Bruhanje

3,9 %

4,1 %

2,3 %

1,8 %

Anoreksija

2,6 %

0 %

1,4 %

0 %

Pojav novih kožnih

2,6 %

2,7 %

1,0 %

0 %

ali podkožnih

 

 

 

 

vozličev

 

 

 

 

Letargija

2,0 %

1,4 %

1,8 %

1,4 %

Polidipsija

0,7 %

1,4 %

1,4 %

0 %

Po dnevu 16 so se poleg kliničnih znakov, ki so navedeni zgoraj in so jih opazili pri več kot 1 % psov, ki so prejemali oklacitinib, pojavili tudi: pioderma, nespecifični kožni vozliči, otitis, histiocitom, okužbe kože s kvasovkami, pododermatitis, lipom, limfadenopatija, nauzea, povečan apetit in agresija.

Klinično-patološke spremembe, povezane z zdravljenjem, so bile omejene na povečanje srednje vrednosti serumskega holesterola in zmanjšanje povprečnega števila levkocitov, vendar so vse srednje vrednosti ostale znotraj referenčnih vrednosti. Zmanjšanje števila leukocitov, ki so ga opazili pri psih, zdravljenih z oklacitinibom, ni bilo progresivno, zajelo je vse vrste belih krvnih celic (število neutrofilcev, eozinofilcev, monocitov). Nobena od teh patoloških sprememb ni bila klinično pomembna.

Pri številnih prih, ki so prejeli zdravljenje v priporočenem odmerku, so v laboratorijski študiji opazili razvoj papilomov.

Za dovzetnost za okužbe in neoplastična stanja, glejte poglavje 4.5.

Vsi neželeni učinki so razvrščeni v »pogostnostne skupine«. Najpogostejši neželeni učinek je v skupini naveden prvi, po naslednjem dogovoru:

-Zelo pogosti (pojavijo se pri več kot 1 živali od 10 živali v enem ciklu zdravljenja).

-Pogosti (pojavijo se pri 1 od 10 živali od 100 živali).

-Občasni (pojavijo se pri 1 od 10 živali od 1.000 živali).

-Redki (pojavijo se pri 1 od 10 živali od 10.000 živali).

-Zelo redki (pojavijo se pri manj kot 1 živali od 10.000 živali, vključujoč posamezne primere).

4.7Uporaba v obdobju brejosti, laktacije ali nesnosti

Varnost zdravila v obdobju brejosti in laktacije ter pri psih, namenjenih za razplod, ni bila ugotovljena, zato uporabo pri živalih v obdobju brejosti in laktacije ter pri psih, namenjenih za razplod, odsvetujemo.

4.8Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij

V preskušanjih na terenu niso opazili medsebojnega delovanja pri sočasni uporabi oklacitiniba in drugih zdravil za uporabo v veterinarski medicini – zdravil proti endo- in ektoparazitom, protimikrobnih ter protivnetnih zdravil.

Pri predhodno necepljenih mladičih, starih 16 tednov, so preučili vpliv oklacitiniba na cepljenje z modificiranimi živimi cepivi, pasji m parvovirusom (CPV), virusom pasje kuge (CDV) in virusom pasje parainfluence (CPI) ter inaktiviranim cepivom proti steklini (RV). Pri mladičih, ki so prejemali oklacitinib v odmerku 1,8 mg/kg telesne mase dvakrat dnevno 84 dni, so ugotovili primeren imunski odgovor na cepljenje proti CDV in CPV (serološko). So pa rezultati študije pokazali zmanjšan serološki odgovor na cepljenja proti CPI in RV pri zdravljenih psih v primerjavi z nezdravljenimi. Klinični pomen teh ugotovitev za cepljenje živali med prejemanjem oklacitiniba (v ustreznem odmerku) ni jasen.

4.9Odmerjanje in pot uporabe

Za peroralno uporabo.

Odmerjanje in načrt zdravljenja

Priporočen začetni odmerek je 0,4 mg do 0,6 mg oklacitiniba/kg telesne mase peroralno dvakrat dnevno, 14 dni.

Za vzdrževanje zdravljenja se daje enak odmerek (0,4 mg do 0,6 mg oklacitiniba/kg telesne mase) enkrat dnevno. Odločitev za dolgotrajno zdravljenje mora temeljiti na individualni presoji koristi/tveganja.

Te tablete se daje s hrano ali brez nje.

Spodnja tabela o odmerjanju kaže število potrebnih tablet. Tablete je mogoče prelomiti po razdelilni zarezi.

Telesna masa psa

Jakost in število tablet v odmerku:

 

(kg)

 

 

 

 

APOQUEL 3,6 mg

APOQUEL 5,4 mg

APOQUEL 16 mg

 

tablete

tablete

tablete

3,0–4,4

½

 

 

4,5–5,9

 

½

 

6,0–8,9

 

 

9,0–13,4

 

 

 

 

13,5–19,9

 

 

½

20,0–26,9

 

 

27,0–39,9

 

 

40,0–54,9

 

 

55,0–80,0

 

 

4.10 Preveliko odmerjanje (simptomi, nujni ukrepi, protistrupi) (če je potrebno)

Tablete oklacitiniba so v odmerku 0,6 mg/kg telesne mase, 1,8 mg/kg in 3 mg/kg v skupnem trajanju 26 tednov dajali zdravim enoletnim psom pasme beagle, 6 tednov dvakrat dnevno, nato 20 tednov enkrat dnevno.

Klinične ugotovitve, ki so verjetno povezane z oklacitinibom, vključujejo: alopecijo (lokalno), papilom, dermatitis, eritem, abrazije in kraste, »ciste« med prsti in edem stopal.

Dermatitične lezije so bile najverjetneje posledica interdigitalne furunkuloze na eni ali več nogah v času trajanja študije; število in pogostost je naraščalo s povečanjem odmerka. Limfadenopatijo perifernih bezgavk so ugotovili v vseh skupinah, pogostost je naraščala s povečanjem odmerka, pogosto je bila povezana z interdigitalno furunkulozo.

Papilom naj bi bil povezan z zdravljenjem, vendar ne odvisen od odmerka.

Specifičnega antidota ni. V primeru prevelikega odmerjanja se psa zdravi simptomatsko.

4.11 Karenca

Ni smiselno.

5.FARMAKOLOŠKE LASTNOSTI

Farmakoterapevtska skupina Učinkovine za zdravljenje dermatitisa, razen kortikosteroidov oznaka ATC vet: QD11AH90.

5.1Farmakodinamične lastnosti

Oklacitinib je inhibitor Janusove kinaze (JAK). Inhibira delovanje številnih citokinov, ki so odvisni od aktivnosti JAK encima. Ciljni citokini oklacitiniba so provnetni oziroma tisti, ki so vključeni v alegični odgovor/pruritus. Lahko pa oklacitinib delovanje razširi tudi na druge citokine (npr. tiste, ki so vključeni v obrambno reakcijo ali hematopoezo) pri čemer obstaja možnost neželenih učinkov.

5.2Farmakokinetični podatki

Po peroralni uporabi pri psih se oklacitinibijev maleat hitro in dobro absorbira in doseže maksimalno plazemsko koncentracijo (tmax) v manj kot eni uri. Absolutna biološka razpoložljivost oklacitinibijevega maleata je bila 89 %. Jemanje s hrano ni bistveno vplivalo na stopnjo in obseg absorpcije.

Skupni telesni očistek oklacitiniba iz plazme je bil nizek – 316 ml/h/kg telesne mase (5,3 ml/min/kg telesne mase) in volumen porazdelitve v stanju dinamičnega ravnotežja je znašal 942 ml/kg telesne mase. Končna razpolovna časa (t1/2) po intravenski in peroralni uporabi sta bila podobna, 3,5 ur po intravenski in 4,1 ure po peroralni uporabi. Dodan plazmi se oklacitinib se slabo veže na beljakovine v plazmi psa - 66,3 % do 69,7 %, pri razponu nominalnih koncentracij 10 do 1000 ng/ml.

Oklacitinib se presnovi v številne presnovke. Glavni oksidativni presnovek so doložili v plazmi in urinu.

Glavna pot izločanja je presnova, v manjšem obsegu se izloči z ledvicami in žolčem. Inhibicija pasjega citokroma P450 je minimalna. Po peroralnem odmerku 0,6 mg/kg t.m. je bila v študiji varnosti pri živalih IC50 50-krat večja kot opazovana srednja Cmax (333 ng/ml ali 0,997 µM). Tveganje za presnovne interakcije med zdravili zaradi oklacitiniba je zelo majhno. Pri psih, ki so jih 6 mesecev zdravili z oklacitinibom, v krvi niso opazili akumulacije.

6.FARMACEVTSKI PODATKI

6.1Seznam pomožnih snovi

Jedro tablete

Mikrokristalna celuloza

Laktoza monohidrat

Magnezijev stearat

Natrijev karboksimetilškrob

Obloga tablete: laktoza monohidrat Hipromeloza (E464) Titanov dioksid (E171)

Makrogol 4000 (E1521)

6.2Inkompatibilnosti

Ni smiselno.

6.3Rok uporabnosti

Rok uporabnosti zdravila v pakiranju za prodajo v pretisnih omotih: 2 leti.

Rok uporabnosti zdravila v pakiranju za prodajo v steklencah: 18 mesecev.

Morebitne polovice tablet je treba zavreči po 3 dneh.

6.4Posebna navodila za shranjevanje

Shranjujte pri temperaturi do 25 °C.

Polovice prelomljenih tablet vložite nazaj ali v odprt pretisni omot in shranite v originalno kartonsko škatlo ali pa v HDPE steklenico (za največ tri dni).

6.5Vrsta ovojnine in vsebina

Vse jakosti tablet so pakirane ali v pretisne omote iz aluminija/PVC/aclar (vsak trak vsebuje 10 filmsko obloženih tablet), ki so pakirani v kartonske škatle ali pa v HDPE plastične steklenice z za otroke varno zaporko. Pakiranje 20, 50 ali 100 tablet.

Ni nujno, da so v prometu vsa navedena pakiranja.

6.6Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje neporabljenega zdravila ali odpadnih snovi

Vsako neporabljeno zdravilo za uporabo v veterinarski medicini ali odpadne snovi, ki nastanejo iz teh zdravil, je treba odstraniti v skladu z lokalnimi predpisi.

7.IMETNIK(I) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIJA

8.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/13/154/001 (1 x 20 tablet, 3,6 mg)

EU/2/13/154/007 (1 x 50 tablet, 3,6 mg)

EU/2/13/154/002 (1 x 100 tablet, 3,6 mg)

EU/2/13/154/010 (20 tablet, 3.6 mg)

EU/2/13/154/011 (50 tablet, 3.6 mg)

EU/2/13/154/012 (100 tablet, 3.6 mg)

EU/2/13/154/003 (1 x 20 tablet, 5,4 mg)

EU/2/13/154/008 (1 x 50 tablet, 5,4 mg)

EU/2/13/154/004 (1 x 100 tablet, 5,4 mg)

EU/2/13/154/013 (20 tablet, 5.4 mg)

EU/2/13/154/014 (50 tablet, 5.4 mg)

EU/2/13/154/015 (100 tablet, 5.4 mg)

EU/2/13/154/005 (1 x 20 tablet, 16 mg)

EU/2/13/154/009 (1 x 50 tablet, 16 mg)

EU/2/13/154/006 (1 x 100 tablet, 16 mg)

EU/2/13/154/016 (20 tablet, 16 mg)

EU/2/13/154/017 (50 tablet, 16 mg)

EU/2/13/154/018 (100 tablet, 16 mg)

9.DATUM PRIDOBITVE/PODALJŠANJA DOVOLJENJA ZA PROMET

Datum pridobitve dovoljenja za promet: 12/09/2013

10.DATUM REVIZIJE BESEDILA

Podrobne informacije o tem zdravilu za uporabo v veterinarski medicini so na voljo na spletni strani Evropske agencije za zdravila (European Medicines Agency) (http://www.ema.europa.eu/).

PREPOVED PRODAJE, OSKRBE IN/ALI UPORABE

Ni smiselno.

Komentarji