ATC koda - Qj

Vrsta ATC Ime zdravila Substanca Proizvajalec
GovedoPrašiči QJ01DD90 Naxcel / 2 / 3 / 4 / 5 ceftiofur Zoetis Belgium SA
PrašičiZajci QJ01XQ02 Econor / 2 / 3 / 4 / 5 valnemulin Elanco Europe Ltd.
MačkePsi QJ01DD91 Convenia / 2 / 3 / 4 / 5 cefovecin Zoetis Belgium SA
GovedoPrašičiOvce QJ01FA95 Zactran / 2 / 3 / 4 / 5 gamithromycin Merial
Govedo QJ51FF90 Pirsue / 2 / 3 / 4 / 5 pirlimycin Zoetis Belgium SA
Ptice QJ02AC02 Fungitraxx / 2 / 3 / 4 / 5 itraconazole Avimedical B.V.
GovedoPrašiči QJ01FA Zuprevo / 2 / 3 / 4 / 5 tildipirosin Intervet International BV
PiščanciFazaniPrašičiPurani QJ01FA92 Aivlosin / 2 / 3 / 4 / 5 tylvalosin Eco Animal Health Ltd
GovedoPrašičiOvce QJ01FA94 Draxxin / 2 / 3 / 4 / 5 tulathromycin Zoetis Belgium SA
MačkePsi QJ01MA97 Veraflox / 2 / 3 / 4 / 5 pradofloxacin Bayer Animal Health GmbH;