Slovenian
Izberi jezik

BTVPUR Alsap 8 (bluetongue virus serotype 8 antigen) – Označevanje - QI02AA08

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI

Škatla z 1 stekleničko z 10 ml Škatla z 1 plastenko s 100 ml Škatla z 10 plastenkami po 100 ml Škatla z 1 plastenko s 50 ml Škatla z 10 plastenkami 50 ml

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

BTVPUR AlSap 8 suspenzija za injiciranje

2.NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGIH SNOVI

 

Vsak odmerek (1 ml) cepiva vsebuje: antigen BTV8 ...............................................

≥ 2,1 log10 pikslov*

 

Aluminijev hidroksid, Saponin q.s. 1 odmerek (*)

 

 

(*) glejte navodilo za uporabo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

FARMACEVTSKA OBLIKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suspenzija za injiciranje.

 

 

 

 

 

 

 

4.

VELIKOST PAKIRANJA

 

 

1 steklenička z 10 odmerki (1 x 10 ml)

 

 

1 plastenka s 50 odmerki (1 x 50 ml)

 

 

 

 

 

10 plastenk s 50 odmerki (1 x 50 ml)

 

 

 

 

 

1 plastenka s 100 odmerki (1 x 100 ml)

 

 

 

 

10 plastenka s 100 odmerki (1 x 100 ml)

 

 

 

 

 

5.

CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

 

 

Ovce in govedo.

 

 

 

 

6.

INDIKACIJA(E)

 

 

 

 

7.

NAČIN IN POT(I) UPORABE

 

 

Subkutana uporaba.

 

 

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

 

 

 

 

8.

KARENCA

 

Karenca: Nič dni.

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Rok uporabnosti po prvem odpiranju stične ovojnine: takoj po prvem odpiranju.

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte in prevažajte v hladilniku (2 °C-8 °C).

Zdravilo ne sme zmrzniti.

Zaščitite pred svetlobo.

12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

13. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, če je smiselno

Samo za živali - na veterinarski recept.

14. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM ”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

MERIAL

29, avenue Tony Garnier 69007 Lyon FRANCIJA

16. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/09/094/001

EU/2/09/094/002

EU/2/09/094/003

EU/2/09/094/004

EU/2/09/094/005

17. IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

Steklenička z 10 in 50 ml

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

BTVPUR AlSap 8 suspenzija za injiciranje

2.KOLIČINA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E)

Antigen BTV8..............................................................................................

≥ 2,1 log10 pikslov/odmerek

3. VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

10 odmerkov (10 ml)

50 odmerkov (50 ml)

4. POT(I) UPORABE ZDRAVILA

SC

5. KARENCA

Karenca: Nič dni.

6. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

7. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Po odprtju uporabite takoj.

8. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI

Plastenka s 100 ml

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

BTVPUR AlSap 8 suspenzija za injiciranje

2. NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGIH SNOVI

Vsak odmerek (1 ml) cepiva vsebuje:

 

virus modrega jezika, serotip 8, antigen......................................................................

≥ 2,1 log10 pikslov

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

Suspenzija za injiciranje

4. VELIKOST PAKIRANJA

100 odmerkov (100 ml)

5. CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Ovce in govedo.

6. INDIKACIJA(E)

7. NAČIN IN POT(I) UPORABE

SC.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8. KARENCA

Karenca: Nič dni.

9. POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Po odprtju uporabite takoj.

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte in prevažajte v hladilniku (2 °C-8 °C).

Zdravilo ne sme zmrzniti.

Zaščitite pred svetlobo.

12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

13. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, če je navedba smiselna

Samo za živali - na veterinarski recept.

14. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM ”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

MERIAL

29, avenue Tony Garnier 69007 Lyon FRANCIJA

16. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/09/094/001

EU/2/09/094/002

17. IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

Komentarji