Bluevac BTV8 (bluetongue virus inactivated, serotype...) – Označevanje - QI04AA02

Updated on site: 08-Feb-2018

Ime zdravila: Bluevac BTV8
ATC: QI04AA02
Substanca: bluetongue virus inactivated, serotype 8
Proizvajalec: CZ Veterinaria S.A.

Vsebina članka

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Kartonska škatla (52 ml, 100ml, 252 ml)

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

BLUEVAC BTV8 suspenzija za injiciranje za ovce in govedo

2.NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGIH SNOVI

En ml cepiva vsebuje: antigen BTV8 106,5 CCID50

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Suspenzija za injiciranje

4.VELIKOST PAKIRANJA

1 steklenička z 52 ml

1 steklenička s 100 ml

1 steklenička z 252 ml

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Ovce in govedo

6.INDIKACIJA(E)

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Subkutana uporaba.

Pred uporabo dobro pretresite.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

11/22

8.KARENCA

Karenca: nič dni.

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Načeto zdravilo uporabite v 10 urah.

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte in prevažajte v hladilniku.

Ne shranjujte v zamrzovalniku.

Zaščitite pred svetlobo.

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odstranjevanje: preberite navodilo za uporabo

13.BESEDILO „SAMO ZA ŽIVALI“ IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, če je smiselno

Samo za živali. Rp-Vet.

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM ”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

CZ Veterinaria, S.A. 36400 Porriño ŠPANIJA

12/22

16.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/11/122/001 steklenička z 52 ml

EU/2/11/122/002 steklenička s 100 ml

EU/2/11/122/003 steklenička z 252 ml

17.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Serija: {številka}

13/22

PODATKI NA STIČNI OVOJNINI

Steklenička s 100 ml in 252 ml

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

BLUEVAC BTV8 suspenzija za injiciranje za ovce in govedo

2.NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGIH SNOVI

BTV 8 antigen ……… 106,5 CCID50/ml

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Suspenzija za injiciranje

4.VELIKOST PAKIRANJA

100 ml

252 ml

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Ovce in govedo

6.INDIKACIJA(E)

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

s.c.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8.KARENCA

Karenca: nič dni.

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

14/22

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Načeto zdravilo uporabite v 10 urah.

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte in prevažajte v hladilniku.

Ne shranjujte v zamrzovalniku.

Zaščitite pred svetlobo.

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odstranjevanje: preberite navodilo za uporabo.

13.BESEDILO „SAMO ZA ŽIVALI“ IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, če je smiselno

Samo za živali. Rp-Vet.

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

CZ Veterinaria, S.A. 36400 Porriño ŠPANIJA

16.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/11/122/002

EU/2/11/122/003

17.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Serija: {številka}

15/22

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH Steklenička z 52 ml

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

BLUEVAC BTV8 suspenzija za injiciranje za ovce in govedo

2.KOLIČINA ZDRAVILNE UČINKOVINE

BTV 8 antigen ……… 106,5 CCID50/ml

3.VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

52 ml

4.POT UPORABE ZDRAVILA

Subkutana uporaba.

5.KARENCA

Karenca: nič dni.

6.ŠTEVILKA SERIJE

Serija: {številka}

7.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Načeto zdravilo uporabite v 10 urah.

8.BESEDILO „SAMO ZA ŽIVALI“

Samo za živali.

16/22

Komentarji