Slovenian
Izberi jezik

Bovilis BTV8 (inactivated bluetongue virus, serotype...) – Označevanje - QI04AA02

Updated on site: 08-Feb-2018

Ime zdravila: Bovilis BTV8
ATC: QI04AA02
Substanca: inactivated bluetongue virus, serotype 8, in culture medium
Proizvajalec: Intervet International BV

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Kartonska škatla (10, 20, 50, 100, 200, 250 ali 500 ml)

PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI

Viale (100, 200, 250 ali 500 ml viale iz PET)

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Bovilis BTV8 suspenzija za injiciranje za govedo in ovce

2.NAVEDBA ZDRAVILNE UČINKOVINE IN DRUGIH SNOVI

Serotip 8 virusa bolezni modrikastega jezika: 500 antigenskih enot/ml

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Suspenzija za injiciranje

4.VELIKOST PAKIRANJA

Viale 100 ml 200 ml 250 ml 500 ml

 

 

Škatle

 

10 ml

10 x 10 ml

20 ml

10 x 20 ml

30 ml

10 x 30 ml

100 ml

10 x 100 ml

200 ml

10 x 200 ml

250 ml

10 x 250 ml

500 ml

10 x 500 ml

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Goveda in ovce

6.INDIKACIJA(E)

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

Subkutana uporaba.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8.KARENCA

Karenca: nič dni

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Odprto zdravilo uporabite v 8 urah.

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte in prevažajte v hladilniku.

Zaščitite pred svetlobo.

Zdravilo ne sme zmrzniti.

12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odstranjevanje: Preberite navodilo za uporabo.

13. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, če je smiselno

Samo za živali - Rp-Vet

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM ”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Intervet International BV Wim de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer NIZOZEMSKA

16.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/10/106/001

EU/2/10/106/002

EU/2/10/106/003

EU/2/10/106/004

EU/2/10/106/005

EU/2/10/106/006

EU/2/10/106/007

EU/2/10/106/008

EU/2/10/106/009

EU/2/10/106/010

EU/2/10/106/011

EU/2/10/106/012

EU/2/10/106/013

EU/2/10/106/014

17.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH

OVOJNINAH

Viale (10, 20 ali 50 ml viale iz PET)

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Bovilis BTV8

2.KOLIČINA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E)

Serotip 8 virusa bolezni modrikastega jezika: 500 antigenskih enot/ml

3.VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

10 ml

20 ml

50 ml

4.POT(I) UPORABE ZDRAVILA

s.c.

5.KARENCA

Karenca: nič dni

6.ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

7.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Odprto zdravilo uporabite v 8 urah.

8.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

Komentarji