Ime zdravila - C

Vrsta Ime zdravila ATC Substanca Proizvajalec
Psi Clomicalm QN06AA04 clomipramine Novartis Tiergesundheit GmbH
MačkePsi Convenia QJ01DD91 cefovecin Zoetis Belgium SA
Prašiči (mladice in svinje)
Circovac QI09AA07 inactivated porcine circovirus type 2 (PCV2) Merial
Psi Cortavance QD07AC hydrocortisone aceponate Virbac S.A.
Psi Certifect QP53AX65 fipronil /amitraz /(S)-methoprene Merial