CaniLeish (Leishmania infantum excreted secreted...) – Pogoji ali omejitve glede oskrbe in uporabe - QI070AO

Updated on site: 08-Feb-2018

Ime zdravila: CaniLeish
ATC: QI070AO
Substanca: Leishmania infantum excreted secreted proteins
Proizvajalec: Virbac S.A

Vsebina članka

A.IZDELOVALEC(IZDELOVALCI) BIOLOŠKE ZDRAVILNE UČINKOVINE (ZDRAVILNIH UČINKOVIN) IN IMETNIK(I) DOVOLJENJ(A) ZA IZDELAVO ZDRAVILA, ODGOVOREN(ODGOVORNI) ZA SPROSTITEV SERIJE

Ime in naslov izdelovalcabiološke zdravilne učinkovine)

VIRBAC

1ère avenue – 2065 m – L.I.D. 06516 Carros

Francija

Ime in naslov izdelovalca) zdravila, odgovornega za sprostitev serije

VIRBAC

1ère avenue – 2065 m – L.I.D. 06516 Carros

Francija

B.POGOJI DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM TER OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE

Na veterinarski recept

Skladno z 71. členom Direktive 2001/82/ES Evropskega parlamenta in Sveta, države članice prepovejo ali lahko prepovejo uvoz, prodajo, oskrbo in/ali uporabo zdravila za uporabo v veterinarski medicini na svojem celotnem ozemlju ali delu ozemlja, če se ugotovi da:

a)bi uporaba zdravila za uporabo v veterinarski medicini ovirala izvajanje nacionalnih programov za diagnozo, nadzor ali zatiranje živalskih bolezni ali da bi povzročila težave pri zagotavljanju odsotnosti okuženosti v živih živalih ali v živilih ali v drugih proizvodih, pridobljenih iz zdravljenih živali.

b)bolezen, za katero se z zdravilom za uporabo v veterinarski medicini pridobi imunost, na območju skoraj ni prisotna.

C.NAVEDBA NAJVIŠJIH DOVOLJENIH KOLIČIN OSTANKOV ZDRAVILA (MRL)

Ni smiselno.

Komentarji