Cardalis (benazepril hydrochloride /spironolactone) – Povzetek glavnih značilnosti zdravila - QC09BA07

Updated on site: 08-Feb-2018

Ime zdravila: Cardalis
ATC: QC09BA07
Substanca: benazepril hydrochloride /spironolactone
Proizvajalec: Ceva Santé Animale

Vsebina članka

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Cardalis 2,5 mg/20 mg žvečljive tablete za pse

Cardalis 5 mg/40 mg žvečljive tablete za pse

Cardalis 10 mg/80 mg žvečljive tablete za pse

2.KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA

Zdravilne učinkovine:

Vsaka žvečljiva tableta vsebuje:

 

Benazeprilijev

Spironolakton

 

hidroklorid (HCl)

(spironolactonum)

 

(benazeprili HCl)

 

Cardalis 2,5 mg/20 mg tablete

2,5 mg

20 mg

Cardalis 5 mg/40 mg tablete

5 mg

40 mg

Cardalis 10 mg/80 mg tablete

10 mg

80 mg

Za celoten seznam pomožnih snovi, glejte poglavje 6.1.

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Žvečljive tablete.

Rjave okusne ovalne žvečljive tablete z zarezo.. Tablete lahko razpolovimo na dva enaka dela.

4.KLINIČNI PODATKI

4.1Ciljne živalske vrste

Psi.

4.2Indikacije za uporabo pri ciljnih živalskih vrstah

Zdravljenje kongestivnega srčnega popuščanja zaradi kronične degenerativne bolezni zaklopk pri psih (z diuretično podporo, če je to potrebno).

4.3Kontraindikacije

Ne uporabite v obdobju brejosti in laktacije (glej poglavje 4.7).

Ne uporabite pri psih, ki se jih uporablja ali so namenjeni za vzrejo.

Ne uporabite pri psih s hipoadrenokorticizmom, hiperkaliemijo ali hiponatriemijo.

Ne uporabite skupaj z nesteroidnimi protivnetnimi zdravili (NSAID) pri psih z insuficienco ledvic. Ne uporabite v primeru preobčutljivosti na zaviralce angiotenzin konvertirajočega encima (zaviralci ACE) ali na katerokoli pomožno snov.

Ne uporabite v primeru srčnega popuščanja zaradi aortne ali pulmonarne stenoze.

4.4Posebna opozorila za vsako ciljno živalsko vrsto

Jih ni.

4.5Posebni previdnostni ukrepi

Posebni previdnostni ukrepi za uporabo pri živalih

Pred začetkom zdravljenja s benazeprilom in spironolaktonom, je potrebno oceniti delovanje ledvic in nivo serumskega kalija, še posebno pri psih, ki so lahko oboleli za hipoadrenokorticizmom, hiperkaliemijo ali hiponatriemijo. V nasprotju z ljudmi, pri kliničnih preizkusih s to kombinacijo ni bilo opaziti povečanega pojava hiperkaliemije pri psih. Priporoča se redna kontrola delovanja ledvic in nivoja serumskega kalija pri psih z ledvično okvaro, saj je pri njih povečana verjetnost pojava hiperkaliemije med zdravljenjem s tem zdravilom za uporabo v veterinarski medicini.

Zaradi antiandrogenega učinka spironolaktona, ni priporočljiva uporaba zdravila za uporabo v veterinarski medicini pri rastočih psih.

Pri psih z motnjami v delovanju jeter je potrebna previdna uporaba, saj lahko pride do sprememb obsežne biotransformacije spironolaktona v jetrih.

Posebni previdnostni ukrepi, ki jih mora izvajati oseba, ki živalim daje zdravilo

Po uporabi si umijte roke.

Osebe z znano preobčutljivostjo na benazepril ali spironolakton naj se izogibajo stiku z zdravilom za uporabo v veterinarski medicini.

Nosečnice naj pazijo, da ne pride do nenamerne peroralne izpostavljenosti, saj je bilo ugotovljeno, da zaviralci ACE vplivajo na nerojenega otroka med nosečnostjo pri ljudeh.

V primeru nenamernega zaužitja se takoj posvetujte z zdravnikom in mu pokažite navodila za uporabo ali ovojnino.

4.6Neželeni učinki (pogostost in resnost)

Pri nekastriranih samcih psov zdravljenih s spironolaktonom je pogosto opažena reverzibilna atrofija prostate.

4.7Uporaba v obdobju brejosti, laktacije ali nesnosti

Ne uporabite v obdobju brejosti in laktacije. Z laboratorijskimi študijami z benazeprilom na laboratorijskih živalih (podganah) so bili dokazani embriotoksični učinki (deformacija sečil plodu) pri odmerkih, ki niso toksični za mater.

4.8Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij

Furosemid je bil uporabljen v kombinaciji s benazeprilijevim hidrokloridom in spironolaktonom pri psih s srčnim popuščanjem brez pojava kliničnih znakov neželenega medsebojnega delovanja.

Sočasna uporaba tega zdravila za uporabo v veterinarski medicini z drugimi anti-hipertenzivnimi zdravili (npr. zaviralci kalcijevih kanalčkov, β zaviralci ali diuretiki), anestetiki ali sedativi lahko vodi do dodatnih hipotenzivnih učinkov.

Sočasna uporaba tega zdravila za uporabo v veterinarski medicini z drugimi zdravili, ki zadržujejo kalij (kot so ß zaviralci, zaviralci kalcijevih kanalčkov, zaviralci angiotenzin receptorjev) lahko vodi do hiperkaliemije (glej poglavje 4.5).

Sočasna uporaba tega zdravila za uporabo v veterinarski medicini z NSAIDi lahko zmanjša njegovo anti-hipertenzično delovanje, natriuretični učinek in poviša nivo serumskega kalija. Zato je potrebno pse, sočasno zdravljene z NSAIDi, pazljivo kontrolirati in pravilno hidrirati.

Dajanje deoksikortikosterona skupaj s tem zdravilom za uporabo v veterinarski medicini lahko vodi do zmernega zmanjšanja natriuretičnega učinka (zmanjšanje izločanja urinskega natrija) spironolaktona.

Spironolakton zmanjša izločanje digoksina in zato poviša nivo plazemskega digoksina. Ker je terapevtski indeks za digoksin zelo ozek, je priporočljivo pazljivo spremljanje stanja živali, ki prejemajo digoksin in kombinacijo spironolakona in benazeprilijevega hidroklorida.

Spironolakton lahko povzroči indukcijo in inhibicijo encima citokroma P450 in lahko vpliva na presnovo drugih snovi v tej metabolični poti. Zato naj se zdravilo za uporabo v veterinarski medicini previdno uporablja skupaj z drugimi zdravili za uporabo v veterinarski medicini, ki inducirajo, zavirajo ali se presnavljajo s temi encimi.

4.9Odmerjanje in pot uporabe

Zdravilo za uporabo v veterinarski medicini s to kombinacijo naj se uporablja samo pri psih, ki potrebujejo obe zdravilni učinkovini sočasno v določenem odmerku.

Peroralna uporaba.

Cardalis žvečljive tablete dajemo psom enkrat dnevno v odmerku 0.25 mg/kg telesne mase benazeprilijevega hidroklorida (HCl) in 2 mg/kg telesne mase (t.m.) spironolaktona, po spodnji tabeli odmerjanja.

Tablete dajemo skupaj s hrano, pomešane z manjšo količino hrane, ponujene psu tik pred glavnim obrokom ali pa skupaj s samim obrokom. Tablete vsebujejo govejo aromo za izboljšanje okusnosti in so jih v terenski študiji, narejeni pri psih s kronično degenerativno boleznijo zaklopk, psi v 92% vzeli v celoti in prostovoljno skupaj z ali brez hrane.

Telesna masa (kg)

Jakost in število tablet, ki jih damo psu:

psa

 

 

 

 

Cardalis 2,5 mg/20 mg

Cardalis

Cardalis

 

žvečljive tablete

5 mg/40 mg

10 mg/80 mg žvečljive

 

 

žvečljive tablete

tablete

2,5 - 5

½

 

 

5 - 10

 

 

10 - 20

 

 

20 - 40

 

 

40 - 60

 

 

1 + ½

60 - 80

 

 

4.10 Preveliko odmerjanje (simptomi, nujni ukrepi, protistrupi) (če je potrebno)

Po dajanju do 10 krat večjega odmerka od priporočenega (20 mg/kg t.m. spironolaktona, 2,5 mg/kg t.m. benazeprilijevega hidroklorida) zdravemu psu, so bili opaženi od odmerka odvisni neželeni učinki (glej poglavje 4.6).

Dnevno preveliko odmerjanje zdravim psom, to je, 6 kratni (12 mg/kg t.m. spironolaktona in 1.5 mg/kg t.m. benzaprilijevega hidroklorida) in 10 kratni (20 mg/kg t.m. spironolaktona, 2,5 mg/kg t.m. benazeprilijevega hidroklorida) priporočeni odmerek, je vodilo do zmernega, od odmerka odvisnega, padca mase rdečih krvnih celic.

Ta zelo zmeren padec je bil prehodnega značaja, masa rdečih krvnih celic je ostala znotraj normale in ugotovitev ne šteje za klinično pomembno. Prav tako je bila opažena od odmerka odvisna, a zmerna kompenzatorna fiziološka hipertrofija cone glomeruloze nadledvične žleze, pri 3 kratnem in večjem

odmerku od priporočenega odmerka. Ta hipertrofija ni povezana z nobeno patologijo in je bila reverzibilna po prekinitvi zdravljenja.

V primeru, da pes nenamerno zaužije večje število Cardalis žvečljivih tablet, ni specifičnega protistrupa ali zdravljenja. Priporočljivo je sprožiti bruhanje in izprati želodec (odvisno od ocene tveganja) in kontrolirati elektrolite. Prav tako se uvede simptomatsko zdravljenje, npr. tekočinsko terapijo.

4.11 Karenca

Ni smiselno.

5.FARMAKOLOŠKE LASTNOSTI

Farmakoterapevtska skupina: zaviralci ACE, kombinacija. oznaka ATC vet: QC09BA07.

5.1Farmakodinamične lastnosti

Spironolakton in njegovi aktivni metaboliti (vključno z 7-α-tiometil-spironolaktonom in kanrenonom) delujejo kot specifični antagonisti aldosterona, ki svoje učinke kažejo s kompetitivno vezavo na mineralokortikoidne receptorje v ledvicah, srcu in krvnih žilah. V ledvicah spironolakton inhibira aldosteronsko inducirano zadrževanje natrija, kar vodi k zvečanemu izločanju natrija in posledično izločanju vode in zadrževanju kalija. Posledično zmanjšanje ekstracelularnega volumna zmanjša pritok v srce in pritisk v levem atriju. Rezultat je izboljšanje srčne funkcije. V kardiovaskularnem sistemu spironolakton prepreči škodljive učinke aldosterona. Čeprav natančen mehanizem delovanja še ni definiran, aldosteron pospešuje miokardialno fibrozo, miokardialno in vaskularno preoblikovanje in endotelialno disfunkcijo. Pri eksperimentalnih vzorcih pri psih se je pokazalo, da dolgotrajno zdravljenje z antagonisti aldosterona prepreči progresivno disfunkcijo in zmanjša preoblikovanje levega prekata pri psih s kronično srčno odpovedjo.

Benazeprilijev hidroklorid je prekurzor, ki se hidrolizira in vivo v aktiven metabolit, benazeprilat. Benazeprilat je močan in selektiven zaviralec angiotenzin-konvertirajočega encima (ACE), s čimer preprečuje pretvorbo neaktivnega angiotenzina I v aktivni angiotenzin II. Zato zavira učinke angiotenzina II, ki vključujejo vazoknstrikcijo arterij in ven, zadrževanje natrija in vode v ledvicah.

Zdravilo povzroči dolgotrajno zaviranje aktivnosti ACE v plazmi pri psih, z več kot 95% zaviranjem ob najvišjem učinku in pomembno aktivnostjo (>80%) še 24 ur po odmerku.

Kombinacija spironolaktona in benazeprila je koristna, saj oba delujeta na renin-angiotenzin- aldosteron sistem (RAAS), vendar na različnih nivojih kaskade.

Benazepril deluje tako, da preprečuje nastajanje angiotenzina II, zavira škodljive učinke vazokonstrikcije in stimulira sproščaje aldosterona. Vendar spročanje aldosterona ni popolnoma kontrolirano z zaviralci ACE, saj angiotenzin II nastaja tudi v ne ACE poteh kot je himaza (fenomen poznan kot “preboj aldosterona”). Sproščanje aldosterona lahko stimulirajo tudi drugi faktorji, ne le angiotenzin II, opazno povišanje K+ ali ACTH. Da bi dosegli bolj popolno zaviranje škodljivih učinkov prevelike aktivnosti RAAS, ki se pojavi ob srčnem popuščanju, je priporočljivo uporabiti antagoniste aldosterona, kot je spironolakton, sočasno z ACE zaviralci, da se specifično blokira učinke aldosterona (ne glede na izvor), preko kompetitivnega antagonizma na mineralokortikoidnih receptorjih. Klinične študije časa preživetja so pokazale, da taka kombinacija poveča pričakovano življenjsko dobo psov s kongestivnim srčnim popuščanjem z 89% zmanjšanjem relativnega tveganja za srčno smrt, ocenjeno pri psih, zdravljenih s spironolaktonom v kombinaciji z benazeprilom (kot hidroklorid), v primerjavi s psi, zdravljenimi z benazeprilom (kot hidroklorid) samim (umrljivost je bila klasificirana kot smrt ali evtanazija zaradi odpovedi srca). Prav tako je opaženo hitrejše izboljšanje kašlja in aktivnosti in počasnejša degradacija kašlja, srčnih zvokov in apetita.

Pri zdravljenih živalih lahko opazimo rahlo povišanje aldosterona v krvi. To naj bi se pojavilo zaradi aktivacije povratnih mehanizmov brez neželenih kliničnih posledic. Lahko se pojavi od odmerka odvisna hipertrofija nadledvične zone glomeruloze pri visokih odmerkih. V terenski študiji, narejeni pri psih s kronično degenerativno boleznijo zaklopk, je 85,9% psov pokazalo dobro skladnost

z zdravljenjem (≥90% predpisanih tablet je bilo uspešno odmerjenih) v obdobju treh mesecev.

5.2Farmakokinetični podatki

Farmakokinetika spironolaktona temelji na njegovih metabolitih, ker je sam spironolakton nestabilen.

Absorpcija

Po peroralnem dajanju spironolaktona psom se je pokazalo, da trije metaboliti dosežejo nivoje od 32% do 49% danega odmerka. Hrana poviša biodostopnost od 80% do 90 %. Po peroralnem dajanju 2 to 4 mg/kg, se absorpcija poviša linearno.

Po večkratnih peroralnih odmerkih 2 mg spironolaktona na kg (z 0.25 mg benazeprilijevega hidroklorida na kg) 7 zaporednih dni, ni bilo opaziti akumulacije. V stabilnem stanju najvišjo Cmax 324 μg/l in 66 μg/l dosežeta primarna metabolita, 7-α-tiometil-spironolakton in kanrenon, v 2 in 4 urah po odmerjanju. Stabilno stanje je doseženo v 2 dneh.

Po peroralnem zaužitju benazeprilijevega hidroklorida so najvišje vrednosti benazeprila dosežene hitro in se hitro znižajo, ko jetrni encimi zdravilo delno pretvorijo v benazeprilat. Preostanek sestavljajo nespremenjen benazepril in hidrofilni metaboliti. Sistemska biorazpoložljivost benazeprila je nepopolna zaradi nepopolne absorpcije in metabolizma prvega prehoda. Ni pomembne razlike

v farmakokinetiki benazeprila, če benazepril (kot hidroklorid) damo nahranjenemu ali teščemu psu.

Po večkratnih peroralnih odmerkih 0.25 mg benazeprilijevega hidroklorida na kg (z 2 mg spironolaktona na kg) 7 zaporednih dni, je najvišja koncentracija benazeprila (Cmax 52,4 ng/ml)

dosežena v Tmax 1,4 urah.

Distribucija

Volumna distribucije 7-α-tiometil-spironolaktona in kanrenona sta približno 153 in 177 litrov. Čas obstanka metabolitov je od 9 do 14 ur in se preferenčno distribuirajo v gastrointestinalni trakt, ledvice, jetra in nadledvične žleze.

Benazepril in benazeprilat se hitro distribuirata, v glavnem v jetra in ledvice.

Metabolizem

Spironolakton se hitro in v celoti metabolizira v jetrih v aktivna metabolita, 7-α-tiometil-spironolakton in kanrenon, ki sta primarna metabolita pri psih. Po hkratnem dajanju benazeprilijevega hidroklorida (0.25 mg/kg t.m.) in spironolaktona (2 mg/kg t.m.) je bil terminalni razpolovni plazemski čas (t½) 7 ur in 6 ur za kanrenon in 7-α-tiometil-spironolakton.

Koncentracije benazeprilata se znižajo v dveh fazah: začetna hitra faza predstavlja izločitev prostega zdravila, končna faza pa odraža sprostitev benazeprilata, ki je bil vezan na ACE, predvsem v tkivih. Po hkratnem dajanju benazeprilijevega hidroklorida (0.25 mg/kg t.m.) in spironolaktona (2 mg/ kg t.m.) je terminalni razpolovni plazemski čas benazeprila (t½) 18 ur. Benazepril in benazeprilat se v veliki meri vežeta na proteine v plazmi, v tkivih pa se nahajata predvsem v jetrih in ledvicah.

Večkratno dajanje benazeprila vodi do rahle bioakumulacije benazeprilata. Stalno stanje je doseženo v nekaj dneh.

Izločanje

Spironolakton se največ izloča v obliki metabolitov. Plazemski klirens kanrenona in 7-α-tiometil- spironolaktona je 1.5 l/h/kg in 0.9 l/h/kg. Po peroralnem dajanju radiološko označenega spironolaktona psom so ugotovili 70 % odmerka v blatu in 20 % v urinu.

Benzaeprilat se izloča preko žolča in urina pri psih. Izločanje benazeprilata pri psih z okvaro ledvic ni ovirano, zato v primeru okvare ledvic ni potrebno prilagajati odmerka benazeprila.

6.FARMACEVTSKI PODATKI

6.1.Seznam pomožnih snovi

Laktoza monohidrat

Celuloza, mikrokristalna

Povidon K30

Umetni okus govedine

Stisnjen sladkor

Krospovidon

Magnezijev stearat

6.2Inkompatibilnosti

Ni smiselno.

6.3Rok uporabnosti

Rok uporabnosti zdravila v pakiranju za prodajo: 2 leti.

Rok uporabnosti po prvem odprtju stične ovojnine: 6 mesecev.

6.4.Posebna navodila za shranjevanje

Za shranjevanje ni posebnih navodil.

6.5Vrsta ovojnine in vsebina

Bela plastična (HDPE) plastenka z zapiralom varnim pred otroki v kartonski škatli.

Velikost pakiranja 30 in 90 tablet.

Ni nujno, da so v prometu vsa navedena pakiranja.

6.6Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje neporabljenega zdravila ali odpadnih snovi

Vsako neporabljeno zdravilo za uporabo v veterinarski medicini ali odpadne snovi, ki nastanejo iz teh zdravil, je treba odstraniti v skladu z lokalnimi predpisi.

7.IMETNIK(I) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

Ceva Santé Animale 10, av. de la Ballastière 33500 Libourne Francija

8.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/12/142/001 (1 x 30 tablet, 2.5 mg/20 mg) EU/2/12/142/002 (1 x 90 tablet, 2.5 mg/20 mg) EU/2/12/142/003 (1 x 30 tablet, 5 mg/40 mg)

EU/2/12/142/004 (1 x 90 tablet, 5 mg/40 mg) EU/2/12/142/005 (1 x 30 tablet, 10 mg/80 mg) EU/2/12/142/006 (1 x 90 tablet, 10 mg/80 mg)

9.DATUM PRIDOBITVE/PODALJŠANJA DOVOLJENJA ZA PROMET

23/07/2012

10.DATUM REVIZIJE BESEDILA

Podrobne informacije o tem zdravilu za uporabo v veterinarski medicini so na voljo na spletni strani Evropske agencije za zdravila (European Medicines Agency, EMA) http://www.ema.europa.eu/.

PREPOVED PRODAJE, OSKRBE IN/ALI UPORABE

Ni smiselno.

Komentarji