Cerenia (maropitant citrate) – Označevanje - QA04AD90

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Kartonska škatla / Tablete

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Cerenia 16 mg tablete za pse

Cerenia 24 mg tablete za pse

Cerenia 60 mg tablete za pse

Cerenia 160 mg tablete za pse

Maropitant

2.NAVEDBA ZDRAVILNE UČINKOVINE IN DRUGIH SNOVI

Tableta vsebuje 16 mg maropitanta v obliki maropitantijevega citrata monohidrata. Tableta vsebuje 24 mg maropitanta v obliki maropitantijevega citrata monohidrata. Tableta vsebuje 60 mg maropitanta v obliki maropitantijevega citrata monohidrata. Tableta vsebuje 160 mg maropitanta v obliki maropitantijevega citrata monohidrata.

Tablete vsebujejo barvilo sončno rumeno FCF (E110).

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Tableta

4.VELIKOST PAKIRANJA

4 tablete

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Psi

6.INDIKACIJA(E)

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

Peroralna uporaba.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8.KARENCA

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

Priporoča se, da začnete zdravljenje slabosti s Cerenia raztopino za injiciranje.

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odstranjevanje: preberite navodilo za uorabo.

13. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Rp-Vet.

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIJA

16.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/06/062/001

EU/2/06/062/002

EU/2/06/062/003

EU/2/06/062/004

17.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA PRETISNEM OMOTU ALI DVOJNEM TRAKU

Pretisni omot / Tablete

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Cerenia 16 mg tablete za pse

Cerenia 24 mg tablete za pse

Cerenia 60 mg tablete za pse

Cerenia 160 mg tablete za pse

Maropitant

2.IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Zoetis

(logo)

3.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

4.ŠTEVILKA SERIJE

Lot

5.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Kartonska škatla / Raztopina za injiciranje

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Cerenia 10 mg/ml raztopina za injiciranje za pse in mačke maropitant

2. NAVEDBA ZDRAVILNE UČINKOVINE IN DRUGIH SNOVI

1 ml raztopine vsebuje 10 mg maropitanta (v obliki maropitantijevega citrata monohidrata)

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

Raztopina za injiciranje

4. VELIKOST PAKIRANJA

20 ml

5. CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Psi in mačke

6. INDIKACIJA(E)

7. NAČIN IN POT(I) UPORABE

s.c., i.v.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8. KARENCA

9. POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

V primeru nenamernega samoinjiciranja se takoj posvetujte z zdravnikom in mu pokažite navodila za uporabo ali nalepko na zunanji ovojnini.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Načeto zdravilo uporabite do:

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odstranjevanje: preberite navodilo za uorabo.

13. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Rp-Vet.

14. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIJA

16. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/06/062/005

17. IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

Steklena viala / Raztopina za injiciranje

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Cerenia 10 mg/ml raztopina za injiciranje za pse in mačke maropitant

2.KOLIČINA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E)

10 mg/ml

3.VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

20 ml

4.POT(I) UPORABE ZDRAVILA

s.c., i.v.

5.KARENCA

6.ŠTEVILKA SERIJE

Lot

7.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Rok uporabnosti po prvem odpiranju: 28 dni.

8.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

Komentarji