Cerenia (maropitant citrate) – Navodilo za uporabo - QA04AD90

NAVODILO ZA UPORABO

Cerenia tablete za pse

1. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM TER IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROIZVODNJO ZDRAVILA, ODGOVORNEGA ZA SPROŠČANJE SERIJ V EGP, ČE STA RAZLIČNA

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom:

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1 1348 Louvain-la-Neuve BELGIJA

Izdelovalec, odgovoren za sproščanje serij: FAREVA AMBOISE

Zone Industrielle,

29 route des Industries

37530 Pocé-sur-Cisse

FRANCIJA

2.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Cerenia 16 mg tablete za pse

Cerenia 24 mg tablete za pse

Cerenia 60 mg tablete za pse

Cerenia 160 mg tablete za pse

Maropitant

3.NAVEDBA ZDRAVILNE UČINKOVIN(E) IN DRUGE(IH) SESTAVIN(E)

Vsaka tableta vsebuje 16 mg, 24 mg, 60 mg ali 160 mg maropitanta v obliki maropitantijevega citrata monohidrata.

Tablete vsebujejo tudi barvilo sončno rumeno FCF (E110).

Tablete so svetlo oranžne barve in imajo zarezo ki omogoča razpolovitev. s Črke 'MPT' in številke, ki označujejo količino maropitanta so na eni strani. Obratna stran je prazna.

4.INDIKACIJA(E)

Za preprečevanje slabosti, povzročene s kemoterapijo.

Za preprečevanje bruhanja, ki je posledica slabosti zaradi vožnje.

Za preprečevanje in zdravljenje bruhanja v povezavi s Cerenia raztopino za injiciranje in v kombinaciji z ostalimi podpornimi terapijami.

5.KONTRAINDIKACIJE

Niso znane.

6.NEŽELENI UČINKI

Dajanje zdravila Cerenia na povsem prazen želodec lahko povzroči bruhanje. Ta učinek lahko preprečite tako, da psu ponudite manjši obrok ali prigrizek pred aplikacijo tablete.

Podaljšan post pred aplikacijo ni priporočljiv.

Cerenia ni sedativ in nekateri psi, občutljivi na vožnjo, lahko kažejo znake slabosti med vožnjo, kot je slinjenje in povečana zaspanost. Ti znaki so začasni in naj bi prenehali, ko končate z vožnjo.

Če opazite kakršne koli stranske učinke, tudi tiste, ki niso navedeni v tem navodilu za uporabo ali mislite, da zdravilo ni delovalo, obvestite svojega veterinarja.

7.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Psi

8. ODMERKI ZA POSAMEZNE ŽIVALSKE VRSTE TER POT(I) IN NAČIN UPORABE ZDRAVILA

Peroralna uporaba.

Preprečevanje slabosti povzročene zaradi kemoterapije ter zdravljenje in preprečevanje bruhanja (razen slabosti zaradi vožnje) (samo za pse, stare 8 tednov in več)

Za zdravljenje ter/ali preprečevanje bruhanja (razen slabosti zaradi vožnje) dajemo tablete Cerenia enkrat dnevno v odmerku 2 mg maropitanta na kg telesne mase, uporabimo število tablet, kot je navedeno v tabeli. Tablete se lahko prelomijo na zarezi.

Za preprečitev bruhanja dajemo tablete vsaj 1 uro vnaprej. Učinek traja približno 24 ur, zato lahko tablete damo večer pred dajanjem zdravila, ki bi lahko povzročil slabost (na primer kemoterapija).

Cerenia se uporablja za zdravljenje ali preprečevanje bruhanja v obliki tablet ali raztopine za injiciranje enkrat dnevno. Cerenia raztopina za injiciranje se lahko daje do pet dni in Cerenia tablete do štirinajst dni.

Preprečevanje slabosti povzročene zaradi kemoterapije

Zdravljenje ter preprečevanje bruhanja (razen slabosti zaradi vožnje)

Telesna masa

 

Število tablet

 

psa (kg)

16 mg

24 mg

60 mg

 

 

 

 

 

3,0–4,0

½

 

 

4,1–8,0

 

 

8,1–12,0

 

 

12,1–24,0

 

 

24,1–30,0

 

 

30,1–60,0

 

 

* za pse, lažje od treh kilogramov, pravi odmerek ni točno določen

Preprečevanje bruhanja, ki je posledica slabosti zaradi vožnje (samo za pse, stare 16 tednov in več)

Za preprečevanje bruhanja, ki je posledica slabosti zaradi vožnje, dajemo Cerenia tablete enkrat dnevno v odmerku 8 mg maropitanta na kg telesne mase, uporabimo število tablet, kot je navedeno v tabeli. Tablete se lahko prelomijo na zarezi.

Tablete damo najmanj eno uro pred začetkom vožnje. Antiemetični učinek traja najmanj 12 ur, zato lahko zdravilo damo zvečer, pred zgodnjo jutranjo vožnjo. Zdravljenje ponovimo največ dva zaporedna dneva.

Pri določenih živalih so lahko ob ponovitvi odmerka zadostni tudi nižji odmerki od priporočenih.

 

Preprečevanje slabosti zaradi vožnje

 

 

 

 

 

 

 

Telesna masa psa

 

 

Število tablet

 

 

 

 

 

 

(kg)

 

 

 

 

 

 

16 mg

24 mg

60 mg

160 mg

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0-1,5

 

 

½

 

 

1,6–2,0

 

 

 

 

2,1–3,0

 

 

 

 

3,1–4,0

 

 

 

 

4,1–6,0

 

 

 

 

6,1–7,5

 

 

 

 

7,6–10,0

 

 

 

 

½

10,1–15,0

 

 

 

 

15,1–20,0

 

 

 

 

20,1–30,0

 

 

 

 

30,1–40,0

 

 

 

 

40,1–60,0

 

 

 

 

9.NASVET O PRAVILNI UPORABI ZDRAVILA

Za odstranitev tablete iz pretisnega omota upoštevajte naslednje zaporedje:

najprej prepognite ali odstrižite po perforaciji med tabletami, kot kaže simbol za škarje

poiščite zarezo za poteg, ki jo nakazuje simbol puščice

en del odrezka trdno primite, drugi del potegnite proti sredini pretisnega omota, dokler ne vidite tablete

odstranite tableto iz pretisnega omota in jo dajte po navodilih.

Pozor: ne poskusite odstraniti tablete iz pretisnega omota tako, da jo potisnete skozi omot, saj bo to poškodovalo tableto in omot.

Za potovalno slabost je pred dajanjem priporočen manjši obrok ali priboljšek, podaljšanemu postu pred dajanjem pa se izognite.Tablet Cerenia ne dajemo zavitih ali skritih v hrano, saj to lahko zadrži raztopitev tablete in posledično nastop učinka.

Ko psu damo tableto, ga moramo opazovati, da se prepričamo, da je tableto pogoltnil.

10.KARENCA

Ni smiselno.

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte nedosegljivo otrokom

Za shranjevanje ni posebnih navodil.

Rok uporabnosti polovice tablete: 2 dni. Neporabljeno polovico tablete vrnite v pretisni omot in hranite v kartonski škatli.

Zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, navedenega na zunanji ovojnini in pretisnem omotu po EXP.

12.POSEBNA OPOZORILA

Posebna opozorila za vsako živalsko vrsto:

Bruhanje je lahko povezano z resnimi stanji, ki žival močno izčrpajo, in potrebno je najti vzrok. Zdravila kot je Cerenia naj bi uporabljali v povezavi z ostalimi postopki, kot je kontrolirana dieta in terapija z nadomeščanjem tekočin, po priporočilu vašega veterinarja. Varnost maropitanta pri zdravljenju v ciljni populaciji (npr. mladi psi, ki trpijo za virusnim eneteritisom), ki traja več kot 5 dni, ni bila raziskana. V primeru, da je zdravljenje, ki traja več kot 5 dni nujno, je treba skrbno spremljati možne neželene učinke.

Maropitant se metabolizira v jetrih, zato je potrebna previdna uporaba pri psih z jetrnimi obolenji. Med dolgotrajnim zdravljenjem je treba skrbno spremljati delovanje jeter in in druge neželene učinke, ker se maropitant zaradi saturacije presnove med 14 dnevnim zdravljenjem, kopiči v telesu.

Posebni previdnostni ukrepi za uporabo pri živalih:

Varnost zdravila v odmerku 8 mg/kg (slabost med vožnjo) pri psih, mlajših od 16 tednov, v odmerku 2 mg/kg (bruhanje) pri psih, mlajših od 8 tednov, ter pri psicah v obdobju brejosti in laktacije, ni bila dokazana. Pred uporabo zdravila Cerenia pri psih, mlajših od 8 oziroma 16 tednov ali pri psicah v obdobju brejosti in laktacije, mora odgovorni veterinar oceniti razmerje korist/tveganje.

Po dajanju odmerka, ki je presegel 20 mg/kg, so opazili klinične znake, kot so bruhanje po prvem dajanju, prekomerno slinjenje in vodeno blato.

Posebni previdnostni ukrepi, ki jih mora izvajati oseba, ki živalim daje zdravilo: Osebe z znano preobčutljivostjo na maropitant naj zdravilo dajejo previdno.

Po uporabi si je potrebno umiti roke. V primeru nenamernega zaužitja se takoj posvetujte z zdravnikom in mu pokažite navodila za uporabo ali nalepko na zunanji ovojnini.

13. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Vsako neporabljeno zdravilo za uporabo v veterinarski medicini ali odpadne snovi, ki nastanejo iz teh zdravil, je treba odstraniti v skladu z lokalnimi predpisi.

14.DATUM ZADNJE ODOBRITVE NAVODIL ZA UPORABO

Podrobne informacije o tem zdravilu za uporabo v veterinarski medicini so na voljo na spletni strani

Evropske agencije za zdravila http://www.ema.europa.eu/

15.DRUGE INFORMACIJE

Cerenia tablete so na voljo v pretisnem omotu s štirimi tabletami. Ni nujno, da so v prometu vsa navedena pakiranja.

Za vse nadaljnje informacije o tem zdravilu se obrnite na krajevno predstavništvo imetnika dovoljenja za promet z zdravilom.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Zoetis Belgium SA

Oriola Vilnius UAB

Tél/Tel.: +32 (0) 800 99 189

Tel: +370 610 05088

Република България

Luxembourg/Luxemburg

Zoetis Belgium SA

Zoetis Belgium SA

Teл: +359 2 4775791

Tél/Tel.: +352 8002 4026

Česká republika

Magyarország

Zoetis Česká republika, s.r.o.

Zoetis Hungary Kft.

Tel: +420 257 101 111

Tel: +361 224 5222

Danmark

Malta

Orion Pharma Animal Health

Agrimed Limited

Tlf: +45 86 14 00 00

Tel: +356 21 465 797

Deutschland

Nederland

Zoetis Deutschland GmbH

Zoetis B.V.

Tel: +49 30 330063 0

Tel: +31 (0)10 714 0900

Eesti

Norge

Oriola Vilnius UAB

Orion Pharma Animal Health

Tel: +370 610 05088

Tlf: +47 40 00 41 90

Ελλάδα

Österreich

Zoetis Hellas S.A.

Zoetis Österreich GmbH

Τηλ.: +30 210 6791900

Tel: +43 1 2701100 110

España

Polska

Zoetis Spain, S.L.

Zoetis Polska Sp. z o.o.

Tel: +34 91 4191900

Tel: +48 22 2234800

France

Portugal

Zoetis France

Zoetis Portugal, Lda.

Tél: +33 (0)810 734 937

Tel: +351 21 042 72 00

Hrvatska

România

Zoetis B.V., Podružnica Zagreb za promidžbu

Zoetis România SRL

Tel: +385 1 644 1460

Tel: +40 21 202 3083

Ireland

Slovenija

Zoetis Belgium SA

Zoetis B.V., Podružnica Zagreb za promidžbu

Tel: +353 (0) 1 256 9800

Tel: +385 1 644 1460

Ìsland

Slovenská republika

Icepharma hf.

Zoetis Česká republika, s.r.o.

Sími: +354 540 80 00

Tel: +420 257 101 111

Italia

Suomi/Finland

Zoetis Italia S.r.l.

Zoetis Finland Oy

Tel: +39 06 3366 8133

Puh/Tel: +358 (0)9 4300 40

Kύπρος

Sverige

Zoetis Hellas S.A.

Orion Pharma Animal Health

Τηλ.: +30 210 6791900

Tel: +46 (0)8 623 64 40

Latvija

United Kingdom

Oriola Vilnius UAB

Zoetis UK Limited

Tel: +370 610 05088

Tel: +44 (0) 845 300 8034

NAVODILO ZA UPORABO

Cerenia 10 mg/ml raztopina za injiciranje za pse in mačke

1. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM TER IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROIZVODNJO ZDRAVILA, ODGOVORNEGA ZA SPROŠČANJE SERIJ V EGP, ČE STA RAZLIČNA

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom:

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1 1348 Louvain-la-Neuve BELGIJA

Izdelovalec, odgovoren za sproščanje serij: FAREVA AMBOISE

Zone Industrielle,

29 route des Industries

37530 Pocé-sur-Cisse

FRANCIJA

2. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Cerenia 10 mg/ml raztopina za injiciranje za pse in mačke

Maropitant

3. NAVEDBA ZDRAVILNE UČINKOVIN(E) IN DRUGE(IH) SESTAVIN(E)

1 ml raztopine za injiciranje vsebuje 10 mg maropitanta v obliki maropitantijevega citrata monohidrata, v obliki prozorne, brezbarvne do rahlo rumene raztopine.

Vsebuje tudi metakrezol kot konzervans.

4. INDIKACIJA(E)

Psi:

Za zdravljenje in preprečevanje slabosti, povzročene zaradi kemoterapije.

Za preprečevanje bruhanja razen bruhanja, ki je posledica vožnje

Za preprečevanje in zdravljenje bruhanja v kombinaciji z ostalimi veterinarskimi in podpornimi terapijami.

Za preprečevanje perioperativne nauzee in bruhanja ter pospešitev okrevanja po splošni anesteziji z uporabo agonista µ-opioidnih receptorjev, morfina.

Mačke:

Za preprečevanje bruhanja in zmanjšanje slabosti, razen slabosti zaradi vožnje.

Za zdravljenje bruhanja v kombinaciji z ostalimi podpornimi terapijami.

5. KONTRAINDIKACIJE

Niso znane.

6. NEŽELENI UČINKI

Na mestu injiciranja se lahko ob subkutanem injiciranju pojavi bolečina.

Pri mačkah je zelo pogost zmeren do močan odziv na injiciranje (približno pri tretjini mačk).

V zelo redkih primerih se lahko pojavijo anafilaktični tipi reakcij (alergijski edem, urtikarija, eritem, kolaps, dispneja, blede mukazne membrane).

Pogostost neželenih učinkov je določena po naslednjem dogovoru:

-zelo pogosti (neželeni učinki se pokažejo pri več kot 1 od 10 zdravljenih živali)

-pogosti (pri več kot 1, toda manj kot 10 živali od 100 zdravljenih živali)

-občasni (pri več kot 1, toda manj kot 10 živali od 1.000 zdravljenih živali)

-redki (pri več kot 1, toda manj kot 10 živali od 10.000 zdravljenih živali)

-zelo redki (pri manj kot 1 živali od 10.000 zdravljenih živali, vključno s posameznimi primeri).

Če opazite kakršne koli stranske učinke, tudi tiste, ki niso navedeni v tem navodilu za uporabo ali mislite, da zdravilo ni delovalo,, obvestite svojega veterinarja.

7. CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Psi in mačke

8. ODMERKI ZA POSAMEZNE ŽIVALSKE VRSTE TER POT(I) IN NAČIN UPORABE ZDRAVILA

Za subkutano ali intravensko uporabo pri psih in mačkah.

Cerenia raztopino za injiciranje dajemo enkrat dnevno subkutano ali intravensko, v odmerku 1 mg/kg telesne mase (1 ml/10 kg telesne mase). Zdravljenje lahko ponovite največ 5 zaporednih dni. Zdravilo Cerenia je ob intravenskem dajanju treba dati kot enkratni bolusni odmerek brez mešanja zdravila s katero koli drugo tekočino.

Pri psih lahko raztopino za injiciranje Cerenia uporabite za zdravljenje ali preprečevanje bruhanja enkrat dnevno do 5 dni.

9. NASVET O PRAVILNI UPORABI ZDRAVILA

Za preprečitev bruhanja dajemo Cerenia raztopino za injiciranje več kot 1 uro vnaprej. Učinek traja približno 24 ur, zato lahko zdravilo damo večer pred dajanjem zdravila, ki bi lahko povzročilo slabost, npr. pri kemoterapiji.

Zaradi pogostega pojava bolečine med subkutanim injiciranjem bo morda potrebno žival ustrezno obvladati. Injiciranje zdravila, ohlajenega na temperaturo v hladilniku, lahko zmanjša bolečino med injiciranjem.

10. KARENCA

Ni smiselno.

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte nedosegljivo otrokom.

Za shranjevanje ni posebnih navodil.

Rok uporabnosti po prvem odpiranju: 28 dni.

Zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, navedenega na ovojnini po EXP.

12.POSEBNO(A) OPOZORIL(O)A

Posebna opozorila za vsako živalsko vrsto:

Bruhanje je lahko povezano z resnimi stanji, ki žival močno izčrpajo, in potrebno je najti vzrok. Zdravila kot je Cerenia naj bi uporabljali v povezavi z ostalimi podpornimi terapijami, kot je kontrolirana dieta in terapija z nadomeščanjem tekočin, po priporočilu vašega veterinarja.

Maropitant se metabolizira v jetrih, zato je potrebna previdna uporaba pri psih in mačkah z jetrnimi obolenji. Pri živalih s potrjenimi boleznimi srca ali predispozicijo za bolezni srca, uporabljjte raztopino za injiciranje Cerenia previdno.

Uporabe raztopine za injiciranje Cerenia za preprečevanje bruhanja zaradi vožnje, ne priporočamo.

Učinkovitost zdravila Cerenia za zmanjšanje slabosti so dokazali v študijah z uporabo modela (navzea, inducirana z uporabo ksilazina).

Posebni previdnostni ukrepi za uporabo pri živalih:

Varnost zdravila Cerenia pri psih, mlajših od 8 tednov, mačkah, mlajših od 16 tednov ter pri psicah in mačkah v obdobju brejosti in laktacije ni bila dokazana. Pri psih, mlajših od 8 tednov, mačkah, mlajših od 16 tednov ter pri živalih v obdobju brejosti in laktacije uporabite le v skladu z oceno koristi odgovornega veterinarja.

Posebna previdnost je potrebna pri uporabi zdravila Cerenia pri živalih, ki so predisponirane za kardiološke bolezni.

Posebni previdnostni ukrepi, ki jih mora izvajati oseba, ki živalim daje zdravilo: Osebe z znano preobčutljivostjo na maropitant naj zdravilo dajejo previdno.

Po uporabi si je potrebno umiti roke. V primeru nenamernega samoinjiciranja se takoj posvetujte z zdravnikom in mu pokažite navodila za uporabo ali nalepko na zunanji ovojnini. Laboratorijske študije so pokazale, da lahko maropitant draži oči. V primeru nenamernega stika z očmi, oči sperite z obilo vode in se posvetujte z zdravnikom.

Brejost in laktacija:

Uporabite le v skladu z oceno razmerja korist/tveganje odgovornega veterinarja, saj dokončne raziskave reprodukcijske toksičnosti niso bile izvedene pri nobeni živalski vrsti.

Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij:

Ne uporabljajte zdravila Cerenia hkrati z antagonisti Ca kanalov, saj ima maropitant afiniteto do Ca kanalov.

Maropitant se močno veže na plazemske proteine in lahko konkurira z ostalimi zdravili, ki se tudi močno vežejo.

Preveliko odmerjanje (simptomi, nujni ukrepi, protistrupi):

Z izjemo prehodnih reakcij na mestu injiciranja po subkutanem dajanju, so injiciranje odmerka do 5 mg/kg (5x večji odmerek od priporočenega) 15 zaporednih dni (3x daljše obdobje od priporočenega) psi in mlade mačke dobro prenašali. Glede prevelikega odmerjanja pri odraslih mačkah ni podatkov.

Inkompatibilnosti:

Zaradi pomanjkanja študij kompatibilnosti tega zdravila ne smemo mešati z drugimi zdravili za uporabo v veterinarski medicini v isti brizgi.

13. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Glede odstranjevanja zdravil, ki jih ne uporabljate več, se posvetujte z veterinarjem. Zdravilo odstranite na okolju prijazen način.

14. DATUM ZADNJE ODOBRITVE NAVODIL ZA UPORABO

Podrobne informacije o tem zdravilu za uporabo v veterinarski medicini so na voljo na spletni strani

Evropske agencije za zdravila http://www.ema.europa.eu/

15. DRUGE INFORMACIJE

Cerenia 10 mg/ml raztopina za injiciranje za pse in mačke je na voljo v 20 ml stekleni viali jantarjeve barve. Vsaka kartonska škatlia vsebuje eno vialo.

Za vse nadaljnje informacije o tem zdravilu se obrnite na krajevno predstavništvo imetnika dovoljenja za promet z zdravilom.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Zoetis Belgium SA

Oriola Vilnius UAB

Tél/Tel.: +32 (0) 800 99 189

Tel: +370 610 05088

Република България

Luxembourg/Luxemburg

Zoetis Belgium SA

Zoetis Belgium SA

Teл: +359 2 4775791

Tél/Tel.: +352 8002 4026

Česká republika

Magyarország

Zoetis Česká republika, s.r.o.

Zoetis Hungary Kft.

Tel: +420 257 101 111

Tel: +361 224 5222

Danmark

Malta

Orion Pharma Animal Health

Agrimed Limited

Tlf: +45 86 14 00 00

Tel: +356 21 465 797

Deutschland

Nederland

Zoetis Deutschland GmbH

Zoetis B.V.

Tel: +49 30 330063 0

Tel: +31 (0)10 714 0900

Eesti

Norge

Oriola Vilnius UAB

Orion Pharma Animal Health

Tel: +370 610 05088

Tlf: +47 40 00 41 90

Ελλάδα

Österreich

Zoetis Hellas S.A.

Zoetis Österreich GmbH

Τηλ.: +30 210 6791900

Tel: +43 1 2701100 110

España

Polska

Zoetis Spain, S.L.

Zoetis Polska Sp. z o.o.

Tel: +34 91 4191900

Tel: +48 22 2234800

France

Portugal

Zoetis France

Zoetis Portugal, Lda.

Tél: +33 (0)810 734 937

Tel: +351 21 042 72 00

Hrvatska

România

Zoetis B.V., Podružnica Zagreb za promidžbu

Zoetis România SRL

Tel: +385 1 644 1460

Tel: +40 21 202 3083

Ireland

Slovenija

Zoetis Belgium SA

Zoetis B.V., Podružnica Zagreb za promidžbu

Tel: +353 (0) 1 256 9800

Tel: +385 1 644 1460

Ìsland

Slovenská republika

Icepharma hf.

Zoetis Česká republika, s.r.o.

Sími: +354 540 80 00

Tel: +420 257 101 111

Italia

Suomi/Finland

Zoetis Italia S.r.l.

Zoetis Finland Oy

Tel: +39 06 3366 8133

Puh/Tel: +358 (0)9 4300 40

Kύπρος

Sverige

Zoetis Hellas S.A.

Orion Pharma Animal Health

Τηλ.: +30 210 6791900

Tel: +46 (0)8 623 64 40

Latvija

United Kingdom

Oriola Vilnius UAB

Zoetis UK Limited

Tel: +370 610 05088

Tel: +44 (0) 845 300 8034

Komentarji