Certifect (fipronil /amitraz /(S)-methoprene) – Označevanje - QP53AX65

Updated on site: 09-Feb-2018

Ime zdravila: Certifect
ATC: QP53AX65
Substanca: fipronil /amitraz /(S)-methoprene
Proizvajalec: Merial

Vsebina članka

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Škatla s 3 merilnimi kapalkami

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

CERTIFECT 67 mg/ 60,3 mg/ 80 mg kožni nanos, raztopina za pse 2–10 kg CERTIFECT 134 mg/ 120,6 mg/ 160 mg kožni nanos, raztopina za pse 10–20 kg CERTIFECT 268 mg/ 241,2 mg/ 320 mg kožni nanos, raztopina za pse 20–40 kg CERTIFECT 402 mg/ 361,8 mg/ 480 mg kožni nanos, raztopina za pse 40–60 kg

2.NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGIH SNOVI

1,07 ml raztopine vsebuje: Fipronil 67 mg, (S)-metopren 60,3 mg, amitraz 80 mg 2,14 ml raztopine vsebuje: Fipronil 134 mg, (S)-metopren 120,6 mg, amitraz 160 mg 4,28 ml raztopine vsebuje: Fipronil 268 mg, (S)-metopren 241,2 mg, amitraz 320 mg 6,42 ml raztopine vsebuje: Fipronil 402 mg, (S)-metopren 361,8 mg, amitraz 480 mg

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Kožni nanos, raztopina

4.VELIKOST PAKIRANJA

3 x 1,07 ml

3 x 2,14 ml

3 x 4,28 ml

3 x 6,42 ml

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Psi 2–10 kg

Psi 10–20 kg

Psi 20–40 kg

Psi 40–60 kg

6.INDIKACIJE

7.NAČIN IN POT UPORABE

Kožni nanos.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8.KARENCA

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

Samo za uporabo pri psih.

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte v originalnem pakiranju.

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

13.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, če je smiselno

Samo za živali.Rp-Vet.

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

MERIAL

29, avenue Tony Garnier FR-69007 Lyon Francija

16.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/11/125/005

EU/2/11/125/006

EU/2/11/125/007

EU/2/11/125/008

17.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA ZUNANJI OVOJNINI

Omot z 1 merilno kapalko

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

CERTIFECT 67 mg/ 60,3 mg/ 80 mg kožni nanos, raztopina za pse 2–10 kg CERTIFECT 134 mg/ 120,6 mg/ 160 mg kožni nanos, raztopina za pse 10–20 kg CERTIFECT 268 mg/ 241,2 mg/ 320 mg kožni nanos, raztopina za pse 20–40 kg CERTIFECT 402 mg/ 361,8 mg/ 480 mg kožni nanos, raztopina za pse 40–60 kg

2.KOLIČINA ZDRAVILNIH UČINKOVIN

1,07 ml raztopine vsebuje: Fipronil 67 mg, (S)-metopren 60,3 mg, amitraz 80 mg 2,14 ml raztopine vsebuje: Fipronil 134 mg, (S)-metopren 120,6 mg, amitraz 160 mg 4,28 ml raztopine vsebuje: Fipronil 268 mg, (S)-metopren 241,2 mg, amitraz 320 mg 6,42 ml raztopine vsebuje: Fipronil 402 mg, (S)-metopren 361,8 mg, amitraz 480 mg

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

kožni nanos, raztopina

4.VELIKOST PAKIRANJA

1 x 1,07 ml

1 x 2,14 ml

1 x 4,28 ml

1 x 6,42 ml

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Psi 2–10 kg

Psi 10–20 kg

Psi 20–40 kg

Psi 40–60 kg

6.INDIKACIJE

7.POSTOPEK IN POT(I) UPORABE

Kožni nanos.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8.KARENCA

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

Samo za uporabo pri psih.

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte v originalnem pakiranju.

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

13.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, če je smiselno

Samo za živali.Rp-Vet.

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

MERIAL

29, avenue Tony Garnier FR-69007 Lyon Francija

16.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/11/125/001

EU/2/11/125/002

EU/2/11/125/003

EU/2/11/125/004

17.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA PRETISNEM OMOTU ALI DVOJNEM TRAKU

FOLIJA- za vse velikosti pakiranja

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

CERTIFECT 1,07 ml 2,14 ml 4,28 ml 6,42 ml

2.IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

MERIAL

3.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

4.ŠTEVILKA SERIJE

{številka}

5.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

MERILNA KAPALKA

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

CERTIFECT

2.NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGIH SNOVI

3.VELIKOST PAKIRANJA

1.07 ml

2.14 ml

4.28 ml

6.42 ml

4.POSTOPEK IN POT(I) UPORABE

5.KARENCA

6.ŠTEVILKA SERIJE

{številka}

7.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

{mesec/leto}

8.IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET

MERIAL

Komentarji