Contacera (meloxicam) – Pogoji ali omejitve glede oskrbe in uporabe - QM01AC06

A.IZDELAVO ZDRAVILA, ODGOVOREN ZA SPROŠČANJE SERIJE

Ime in naslov izdelovalca zdravila, odgovornega za sproščanje serije

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.

Loughrea,

Co. Galway,

IRSKA

Samo za Contacera 20 mg/ml, raztopina za injiciranje za govedo, prašiče in konje:

Eurovet Animal Health B.V.

Handelsweg 25,

5531 AE Bladel,

NIZOZEMSKA

B. POGOJI DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM TER OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE

Na veterinarski recept. Rp-Vet.

C.NAVEDBA NAJVIŠJIH DOVOLJENIH KOLIČIN OSTANKOV ZDRAVILA (MRL)

Učinkovina zdravila Contacera kot je navedena v tabeli 1(dovoljene snovi) priloge Uredbe Komisije (EU)

št.37/2010, je dovoljena učinkovina

Farmakološko

Marker

Živalska

MRL

Ciljna

Druge

Terapevtsko

aktivna snov

ostanek

vrsta

 

tkiva

določbe

klasifikacijo

 

 

 

 

 

 

 

meloksikam

meloksikam

GovedoG

20 μg/kg

mišice

Navedba ni

protivnetna in

 

 

ovedo

65 μg/kg

jetra

smiselna.

protirevmatična

 

 

Koze

65 μg/kg

ledvice

 

zdravila,

 

 

prašiči

 

 

 

nesteroidna

 

 

kunci,

 

 

 

(oksikami)

 

 

ekvidi

 

 

 

 

 

 

GovedoG

15 μg/kg

Mleko

 

 

 

 

ovedo

 

 

 

 

 

 

Koze

 

 

 

 

Pomožne snovi, navedene v poglavju 6.1 SPC , so bodisi dovoljene snovi, za katere tabela 1 priloge

Uredbe Komisije (EU) št.37/2010 določa, da MRL ni potreben ali pa ne spadajo v področje uporabe

Uredbe (ES) 470/2009, kadar so uporabljene tako kot v tem zdravilu za uporabo v veterinarski medicini.

Komentarji