Contacera (meloxicam) – Pogoji ali omejitve glede oskrbe in uporabe - QM01AC06

Vsebina članka

A.IZDELAVO ZDRAVILA, ODGOVOREN ZA SPROŠČANJE SERIJE

Ime in naslov izdelovalca zdravila, odgovornega za sproščanje serije

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.

Loughrea,

Co. Galway,

IRSKA

Samo za Contacera 20 mg/ml, raztopina za injiciranje za govedo, prašiče in konje:

Eurovet Animal Health B.V.

Handelsweg 25,

5531 AE Bladel,

NIZOZEMSKA

B.POGOJI DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM TER OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE

Na veterinarski recept. Rp-Vet.

C.NAVEDBA NAJVIŠJIH DOVOLJENIH KOLIČIN OSTANKOV ZDRAVILA (MRL)

Učinkovina zdravila Contacera kot je navedena v tabeli 1(dovoljene snovi) priloge Uredbe Komisije (EU)

št.37/2010, je dovoljena učinkovina

Farmakološko

Marker

Živalska

MRL

Ciljna

Druge

Terapevtsko

aktivna snov

ostanek

vrsta

 

tkiva

določbe

klasifikacijo

 

 

 

 

 

 

 

meloksikam

meloksikam

GovedoG

20 μg/kg

mišice

Navedba ni

protivnetna in

 

 

ovedo

65 μg/kg

jetra

smiselna.

protirevmatična

 

 

Koze

65 μg/kg

ledvice

 

zdravila,

 

 

prašiči

 

 

 

nesteroidna

 

 

kunci,

 

 

 

(oksikami)

 

 

ekvidi

 

 

 

 

 

 

GovedoG

15 μg/kg

Mleko

 

 

 

 

ovedo

 

 

 

 

 

 

Koze

 

 

 

 

Pomožne snovi, navedene v poglavju 6.1 SPC , so bodisi dovoljene snovi, za katere tabela 1 priloge

Uredbe Komisije (EU) št.37/2010 določa, da MRL ni potreben ali pa ne spadajo v področje uporabe

Uredbe (ES) 470/2009, kadar so uporabljene tako kot v tem zdravilu za uporabo v veterinarski medicini.

Komentarji