Convenia (cefovecin) – Pogoji ali omejitve glede oskrbe in uporabe - QJ01DD91

Vsebina članka

A.IMETNIK DOVOLJENJ ZA IZDELAVO ZDRAVILA, ODGOVOREN ZA SPROŠČANJE SERIJE

Ime in naslov izdelovalca zdravila, odgovornega za sprostitev serije

Haupt Pharma Latina S.r.l.

S.S. 156 Km 47,600

04100 Borgo San Michele

Latina

Italija

B.POGOJI DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM TER OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE

Na veterinarski recept. Rp-Vet.

Imetnik dovoljenja za promet mora Evropsko komisijo obvestiti o marketinškem načrtu za zdravilo, odobreno s tem sklepom.

C.NAVEDBA NAJVIŠJIH DOVOLJENIH KOLIČIN OSTANKOV ZDRAVILA (MRL)

Ni smiselno.

Komentarji