Convenia (cefovecin) – Označevanje - QJ01DD91

Vsebina članka

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ŠKATLA (VSEBUJE VIALO Z LIOFILIZIRANIM PRAŠKOM IN VIALO Z VEHIKLOM)

20 ml viala - 5 ml viala

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Convenia 80 mg/ml prašek in vehikel za raztopino za injiciranje za pse in mačke cefovecin

2.NAVEDBA ZDRAVILNE UČINKOVINE IN DRUGIH SNOVI

Raztopina za injiciranje po rekonstituciji vsebuje: 80,0 mg/ml cefovecina (v obliki natrijeve soli) 1,8 mg/ml metilparahidroksibenzoata (E218)

0,2 mg/ml propilparahidroksibenzoat a(E216)

12,3 mg/ml benzilalkohola

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Prašek in vehikel za raztopino za injiciranje.

4.VELIKOST PAKIRANJA

10 ml (po rekonstituciji)

4 ml (po rekonstituciji)

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Psi in mačke.

6.INDIKACIJAE

Določene infekcije kože, mehkega tkiva, urinarnega trakta in resne periodontalne infekcije.

7.NAČIN IN POT UPORABE

Pred uporabo preberite navodila za uporabo.

8.KARENCA

9.POSEBNO OPOZORILO, ČE JE POTREBNO

Pred uporabo preberite navodila za uporabo

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP:

Rekonstituirano zdravilo uporabite v 28 dneh.

Uporabite do:

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte v hladilniku (2 °C – 8 °C). Zdravilo ne sme zmrzniti.

Shranjujte v originalni ovojnini, da se zaščiti pred svetlobo (pred in po rekonstituciji).

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odstranjevanje: preberite navodilo za uorabo.

13.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Rp-Vet.

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM ”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

Belgija

16.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/06/059/001

EU/2/06/059/002

17.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot: {številka}

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

VIALA (20 ML VIALA Z LIOFILIZIRANIM PRAŠKOM)

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Convenia 80 mg/ml prašek za raztopino za injiciranje za pse in mačke

2.KOLIČINA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E)

Vsaka viala vsebuje 852 mg cefovecina.

3.VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

10 ml (po rekonstituciji)

4.POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Subkutana uporaba.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

5.KARENCA

6.ŠTEVILKA SERIJE

Lot: {številka}

7.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP: {mm/yyyy}

Rekonstituirano zdravilo uporabite v 28 dneh.

Uporabite do:

8.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

NALEPKA (15 ML VIALA Z VEHIKLOM)

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Vehikel za Convenia

2.KOLIČINA DRUGIH SNOVI

13 mg/ml benzilalkohola v vodi za injekcije

3.VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

10 ml

4.POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

5.KARENCA

6.ŠTEVILKA SERIJE

Lot: {številka}

7.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP: {mm/yyyy}

8.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

NALEPKA (5 ML VIALA Z LIOFILIZIRANIM PRAŠKOM)

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Convenia 80 mg/ml prašek za raztopino za injiciranje za pse in mačke

2.KOLIČINA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E)

340 mg cefovecina

3.VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

4 ml (po rekonstituciji)

4.POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Za Subkutano uporabo.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

5.KARENCA

6.ŠTEVILKA SERIJE

Lot: {številka}

7.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP: {mm/yyyy}

Rekonstituirano zdravilo porabite v 28 dneh.

8.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

NALEPKA (10 ML VIALA Z VEHIKLOM)

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Vehikel za Convenia

2.KOLIČINA DRUGIH SNOVI

13 mg/ml benzilalkohola

3.VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

4 ml

4.POT UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

5.KARENCA

6.ŠTEVILKA SERIJE

Lot: {številka}

7.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP: {mm/yyyy}

8.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

Komentarji