Cortavance (hydrocortisone aceponate) – Označevanje - QD07AC

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Kartonasta škatla s steklenico za 31 ml

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

CORTAVANCE 0,584 mg/ml raztopina (razpršilo) za kozo za pse.

2.NAVEDBA ZDRAVILNIH UČINKOVIN IN DRUGIH SNOVI

Hidrokortizon aceponat

0,584 mg/ml

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Razpršilo za kožo, raztopina.

4.VELIKOST PAKIRANJA

31 ml

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Psi.

6.INDIKACIJA(E)

Za simptomatsko zdravljenje inflamatornih in pruritičnih dermatoz pri psih.

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

Za porabo na koži.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8.KARENCA

Navedba ni smiselna.

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Rok uporabnosti po prvem odpiranju: 6 mesecev.

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Jih ni

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE

NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odstranjevanje: preberite navodilo za uporabo.

13.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN

UPORABE, če je navedba smiselna

Samo za živali - na podlagi veterinarski recept.

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM ”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

VIRBAC S.A.

1ère avenue 2065 m L.I.D.

06516 Carros

FRANCIJA

16.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/06/069/001

17.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Številka serije{številka}

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Kartonasta škatla s steklenico za 76 ml

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

CORTAVANCE 0,584 mg/ml raztopina (razpršilo) za kozo za pse.

2. NAVEDBA ZDRAVILNIH UČINKOVIN IN DRUGIH SNOVI

Hidrokortizon aceponat

0,584 mg/ml

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

Razpršilo za kožo, raztopina.

4. VELIKOST PAKIRANJA

76 ml

5. CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Psi.

6. INDIKACIJA(E)

Za simptomatsko zdravljenje inflamatornih in pruritičnih dermatoz pri psih.

7. NAČIN IN POT(I) UPORABE

Za porabo na koži.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8. KARENCA

Navedba ni smiselna.

9. POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

10. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Rok uporabnosti po prvem odpiranju: 6 mesecev.

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Jih ni

12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE

NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odstranjevanje: preberite navodilo za uporabo.

13. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN

UPORABE, če je navedba smiselna

Samo za živali - na podlagi veterinarski recept.

14. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM ”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

VIRBAC S.A.

1ère avenue 2065 m L.I.D.

06516 Carros

FRANCIJA

16. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/06/069/001

17. IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Številka serije{številka}

PODATKI, KI MORAJO BITI NAVEDENI NA ZUNANJI OVOJNINI

Steklenico za 76 ml

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

CORTAVANCE 0,584 mg/ml raztopina (razpršilo) za kožo za pse.

2. NAVEDBA ZDRAVILNIH UČINKOVIN IN DRUGIH SNOVI

Hidrokortizon aceponat

0,584 mg/ml

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

Razpršilo za kožo, raztopina.

4. VELIKOST PAKIRANJA

76 ml

5. CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Psi.

6. INDIKACIJA(E)

Za simptomatsko zdravljenje inflamatornih in pruritičnih dermatoz pri psih.

7. NAČIN IN POT(I) UPORABE

Za porabo na koži.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8. KARENCA

Navedba ni smiselna.

9. POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

10. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Rok uporabnosti po prvem odpiranju: 6 mesecev.

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Jih ni

12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE

NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

13. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN

UPORABE, če je navedba smiselna

Samo za živali - na veterinarski recept.

14. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM ”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

VIRBAC S.A.

1ère avenue 2065 m L.I.D.

06516 Carros

FRANCIJA

16. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/06/069/001

17. IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Številka serije{številka}

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH

OVOJNINAH

Steklenico za 31 ml

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

CORTAVANCE 0,584 mg/ml raztopina (razpršilo) za kožo za pse.

2.KOLIČINA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E)

Hidrokortizon aceponat

0,584 mg/ml

Ne vsebuje konzervansov.

 

3.VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

31 ml

4.POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Za porabo na koži.

5.KARENCA

6.ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

7.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Načeto odprto, zdravilo uporabite do 6 mesecev.

8.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

Komentarji